• OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom detí/žiakov ZŠ a MŠ Mútne,

      že dňa 26. 09. 2023 ( t. j. dnes)

      sa uskutoční výdaj MLIEKA z projektu „Mlieko do škôl“.
      Oproti minulému šk. roku došlo k ZMENE.
      Každé dieťa/žiak bude mať nárok na 2l mlieka / mesiac.
      Mlieko si môžete prevziať ihneď, max. do 15:00 hod. pri Športovej hale.
      Zároveň prosíme o dodržanie stanoveného termínu vyzdvihnutia.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • OZNAM

     • Od pondelka sa ponuka školského bufetu rozšíri o zdravú krabičku, ktorá obsahuje kašu s ovsenými vločkami, chia semiačkami + ovocie (viď. foto). Cena krabičky -  2 EUR. Zároveň dávame do pozornosti, že v piatky bude celý sortiment  - bagety, žemle - syrový.

     • Plavecký výcvik

     • Žiaci tretieho ročníka 3.A, 3.B a 3.C začali školský rok aktívne. Vďaka rodičom, sponzorskému príspevku od obce Mútne a Rodičovského združenia absolvovali základný plavecký výcvik v Dolnom Kubíne AquaRelax. Naučili sa prekonať počiatočný strach z vody, zvládnutie elementárnych plaveckých prvkov ako ponáranie sa, splývanie, dýchanie do vody, či obraty a  skoky do vody.  Radosť mali z postupného zvládania a zdokonaľovania základných plaveckých zručností. Plavecký výcvik vytvára pozitívny vzťah k jednotlivým druhom športu a zároveň ich vedieme k zdravému  životnému štýlu.Je to výborný štart do práce v novom školskom roku.Triedne učiteľky 3.A, 3.B a 3.C.

     • Zbery v aktuálnom školskom roku

     • Dávame žiakom do pozornosti sekciu zberov, ktoré prebiehajú na škole v aktuálnom školskom roku. Všetko potrebné sa dozvedia na tomto linku: Klikni TU

      Aktuálne prebieha do 12.10.2023 Jesenný zber textilu, viac info na priloženom plagáte. Pripomíname, že žiaci súťažia o zaujímavé ceny!

     • OZNAM

     • Od dnešného dňa sme rozšírili ponuku tovaru v školskom bufete. V ponuke sú nasledovné produkty:

      bageta - šunková   2 EUR

      bageta - kuracia     2,50 EUR

      bageta - kebab       2,50 EUR

      hot dog                   1,50 EUR

      hamburger              2 EUR

      Uvedené produkty si žiaci môžu kúpiť počas školských prestávok, ale tiež ráno, pred začiatkom vyučovania.

     • OZNAM

     • V najbližších dňoch budú všetkým žiakom našej školy vydané vzdelávacie poukazy. Zoznam záujmových útvarov v tomto školskom roku je zverejnený v prílohe. 

      Prosíme rodičov o podpis poukazu a žiakov o jeho odovzdanie triednej učiteľke do 18.09.2023 (pondelok).

      Vedúci záujmových útvarov sa už tešia na prácu s deťmi!

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom, že kvôli vysokému počtu žiakov, ktorým sú vydávané obedy zdarma, sme boli nútení zmeniť trvanie jednotlivých prestávok - viď. obrázok - Organizácia vyučovania.

     • OZNAM

     • Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení na obedy v školskej jedálni, že obedy sa začnú vydávať od utorka 05.09.2023.

     • Začiatok nového školského roka 2023/2024

     • Milí žiaci, rodičia našich žiakov!

       

      Pominul prázdninový čas a nový školský rok je predo dvermi. Škola je pripravená otvoriť svoje brány a privítať v nej našich žiakov. Už sa na Vás všetci veľmi tešíme!

      Tak, ako je našim dobrým zvykom, nový školský rok zahájime svätou omšou o 7:45 hod. vo farskom kostole. Po svätej omši sa stretneme pred školou, kde spoločne privítame našich najmenších prvákov a nové pani učiteľky v našich radoch.

      Prosíme všetkých žiakov, aby si nezabudli priniesť prezúvky!

      Vedenie ZŠ Mútne

     • POĎAKOVANIE

     •  

      Milí rodičia, starí rodičia, rodinní príslušníci a všetci, ktorí ste svojím podpisom podporili petíciu za uvoľnenie financií poslancami OZ Mútne na rekonštrukciu druhej budovy MŠ, veľmi pekne sa Vám chceme poďakovať za Vašu podporu a podpis na spomínanej petícii. Túto petíciu podpísalo 453 občanov Mútneho.

      S radosťou Vám oznamujeme, že po náročnom, a viac ako 10 hodinovom rokovaní, sa podarilo presadiť uvoľnenie týchto finančných prostriedkov. Vďaka tomuto kroku budeme schopní, po rekonštrukcii, spustiť prevádzku druhého pavilónu MŠ. Zároveň nás teší, že nedôjde k zrušeniu dvoch pracovných miest na pozícii učiteľka. O ďalších krokoch budeme všetkých dotknutých rodičov informovať v priebehu mesiaca august.

      Týmto spôsobom sa chceme poďakovať vedeniu OcÚ Mútne za skvelú prácu, ktorú odviedli pri príprave projektu rekonštrukcie MŠ a všetkým občanom, ktorí sa dňa 24.7.2023 zúčastnili obecného zastupiteľstva a úmyslom podporiť tento projekt.

      Osobitne ďakujeme p. zástupkyni Marcele Kosmeľovej za iniciovanie petície za uvoľnenie financií na rekonštrukciu druhej budovy MŠ.

       

                                                      Vedenie ZŠ s MŠ Mútne

     • Slávnostný záver školského roka 2022/2023

     • 30. jún nás privítal krásnym slnečným počasím, a tak sa nám do školy kráčalo veselo. Slávnostné ukončenie školského roka začalo sv. omšou v Kostole sv. Márie Magdalény, po nej sme sa presunuli pred hlavný vchod školy, kde sme sa rozlúčili s deviatakmi. Pani riaditeľka odmenila najšikovnejších žiakov školy, deviatakom poďakovala za reprezentáciu školy. Všetkým zamestnancom školy ďakujeme za celoročnú prácu a deťom prajeme krásne a pokojné letné prázdniny, ktoré budú plné nových zážitkov!

     • Titul "Škola priateľská k deťom 2022/2023"

     • Častokrát sme svedkami toho, ako sa o mnohých veciach len hovorí, ale málo z nich nadobudne reálnu podobu. My sme však prešli od slov k činom a podarilo sa nám splniť tri kritéria na získanie titulu  Škola priateľská k deťom , ktorý každoročne udeľuje organizácia UNICEF.

      Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa, celé kolektívy škôl , ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

      Teší nás, že sa nám podarilo tento titul získať, pretože všetky podujatia a aktivity poriadame každoročne a mienime sa im venovať aj v budúcnosti

      Vďaka projektu sa snažíme vzdelávacími aktivitami na našej škole robiť náš spoločný svet krajším a hodnotnejším.

      Žiacka školská rada a koordinátor programu Mgr. Brčáková M.

       

     • Vyhodnotenie zberu za šk.rok 2022/2023

     • Výhercovia:

      Zber tetrapakov

      1. Matúš Kovalčík        1.B      1650 ks

      2. Tobias Müller            8.B      1404 ks

      3. Vanesa Jaňáková     3.B      1392 ks

      4. Timotej Blažeňák      2.A      1090 ks

      5. Jozef Jozefjak           5.B        810 ks

      Zber plastových vrchnákov                                 

      1. Adela Kondelová     3.A      5360 ks                       

      2. Jakub Vnenk           6.A      4059 ks                   

      3. Lukáš Sekula          3.A      3400 ks                        

      4. Dávid Kluska           4.B      3000 ks                  

      5. Kiara Tomašáková   4.B      2390 ks                   

      Zber papiera

      1. Karolína Briššová     3.B      97 kg

      2. Nela Veselovská       4.A      88 kg

      3. Lea Maruščáková     1.B      83 kg

      4. Richard Knezovič     3.A      52 kg

      5. Terézia Hutková       4.B      47 kg

       

      Všetkým výhercom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu.

     • Okresná jazyková súťaž ABC

     • Žiaci 2. – 9. roč. mali možnosť zapojiť sa  do 13. ročníka okresnej jazykovej súťaže ABC variant A – POÉZIA, ESEJ a variant B - PROJEKTY, ktorá trvala do 19. 05. 2023. Súťaž organizovalo CVČ Námestovo. Ich úlohou bolo napísať zaujímavú báseň, esej alebo urobiť zaujímavý projekt na ľubovoľnú tému. Projekt mohli vytvoriť ako jednotlivci alebo skupina. Naši žiaci boli úspešní a získali tieto umiestnenia:

      Variant A – POÉZIA, ESEJ

      Kategória: Poézia 5.- 6.roč.

      1. miesto - Alena Blažeňáková (6. A )

       

      Kategória: Poézia 7.- 9.roč.

      3. miestoBeáta Blažeňáková (7. A)

       

      Kategória: Esej 5.- 6.roč.

      2. miesto - Dávid Jaňák (6. A)

      3. miesto - Ema Kubaľová  (6. A)

      3. miesto - Michal Babečka (6. A)

       

      Kategória: Esej 7.- 9.roč.

      3. miesto - Marko Kapičák (8. A)

       

      Variant B - PROJEKTY

      Kategória: Jednotlivci 1.- 4.roč.

      2. miesto - Nela Veselovská  (4. A)

      3. miesto - Nela Michalčíková (3.A)

      ,

      Kategória: Jednotlivci 5.- 6.roč.

      3. miesto - Sofia Bryk (6. A)

       

      Cena poroty

      Miriam Podstrelená (5.B)

       

      Kategória: Skupiny 5.- 6.roč.

      2. miesto - Adrián Triebeľ, Filip Vaterka, Stanislav Sadlák (5. A)

      3. miesto - Nela Ondreková, Miroslava Jozefiaková, (6. A)

       

      Cena poroty

      Kiara Babečková, Adela Jurčáková (5. A)

     • Školský futbalový turnaj 23.6.2023

     • Už sa na našej škole stáva peknou tradíciu, že školský rok končíme športovo. Preto sa aj tento rok uskutočnil Školský futbalový turnaj, v ktorom si zmerali sily všetky triedy druhého stupňa. Videli sme napínavé zápasy, pekné góly a emócie, ktoré ku športu patria. V kategórii mladších žiakov vyhrala trieda 5.A a za starších 9.A. Celú akciu sme zakončili priateľským zápasom medzi učiteľmi a našimi deviatačkami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny športový zážitok!

     • Súťaž ENGLISH STAR

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk, ako aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviesť svoje schopnosti.

      Z našej školy bolo vybraných 30 žiakov z ročníkov 3. - 9., ktorí  mali možnosť zapojiť sa do tejto súťaže. Účastnícky poplatok žiakom zaplatilo Rodičovské združenie pri ZŠ Mútne.

      Žiaci písali testy, v ktorých si preverili svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby vo svojom ročníku.  Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Maroš Bielák (7.B) – 99¨%, Sofia Straková (8.B) – 98%, Michal Mudroň (6. B) – 98%, Magdaléna Brišová (5.A) – 97%, Eva Vaterková (9.B) – 96%, Eliška Romaňáková (9.A) – 94%, Samuel Varchol (5.A) – 94%, Rebeka Triebeľová (3.B) – 93%, Alena Blažeňáková (6.B) – 93%, Ondrej Bolek (5.B) – 93%, Dávid Jaňák (6.A) – 90%, Jozef Vnenk (7.B) – 90%.

      Ostatní zúčastnení žiaci dosiahli tiež krásne výsledky a boli odmenení diplomom a perom s logom English Star.

       

     • Škola sa baví

     • Aj tento školský rok naša škola organizovala zábavný program "Škola sa baví". Program bol motivovaný ochranou životného prostredia: Zeleň a ochrana prírody. Odprezentovali sa v ňom naši žiaci so svojím talentom. Zahrali nám krásne divadielka na tému triedenia odpadu. V programe nás tiež pobavili so svojou scénkou z goralského prostredia a zbojníckou témou ochrany prírody. S tancami sme sa trošku vrátili do vianočného a zimného obdobia. Na záver sme poďakovali aj oteckom, keďže program pripadol na Deň otcov. Veľmi nás teší, že naša škola má tak veľa talentovaných žiakov.​​​​​​​

     • Odovzdávanie cien za matematické súťaže

     • Ku koncu školského roka sa v našej škole uskutočnilo odovzdávanie cien za matematické súťaže: Euráčik (finančná gramotnosť), Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Sudoku, IQ-olympiáda, Rubikova kocka, iBobor. Každý úspech bol ocenený diplomom a drobnou cenou.