• OZNAM

     • V minulom týždni sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému Látkových a nelátkových závislostí, ktorú pre žiakov 9. ročníka mal p. Ján Pjentek - ktorý si sám prešiel cestou hazardnej závislosti. Pre veľmi dobrú odozvu medzi žiakmi aj vyučujúcimi sa táto prednáška uskutoční znova zajtra (t.j v piatok 26.04.2024) pre žiakov 7. a 8. ročníka. 

      Zároveň chceme pozvať aj Vás rodičov, ktorí máte záujem vypočuť si túto prednášku a byť informovaní o nástrahách, ktoré na dnešné deti číhajú, na túto prednášku zajtra v čase 12:30 - 13:30 v učebni fyziky.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia!

      Úprimne Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste prišli na zápis a zapísali ste to najcennejšie, čo doma máte – Vaše dieťa.

      Zo srdca sa tešíme, že budeme mať od septembra šikovných žiakov a starostlivých rodičov. Veríme, že nám budete ako rodičia vždy nápomocní.

      Milí naši budúci prváčikovia! Počas troch dní sme  mali šancu spoznať šikovné deti z Mútneho. Veríme, že sa Vám v našej škole páčilo, a že sa už  teraz tešíte na september, kedy z Vás budú ozajstní prváci.

      Na záver sa chceme poďakovať všetkým pani učiteľkám, asistentkám, špeciálnym pedagogičkám, pani učiteľkám zo školského klubu a žiačkam 8. A triedy za pomoc a výborne odvedenú prácu počas slávnostného zápisu na našu školu.

      Ďakujeme 

     • Noc v škole 1. ročník - 19.4.2024

     • Žiaci 1. ročníkov sa počas noci v škole zoznámili so sestričkami Dankou a Jankou od spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Zábavnými aktivitami spoznávali príbehy a zážitky Danky a Janky. Gevenducha z príbehu v noci nikoho nestrašila a žiaci pekne spinkali až do rána. 

     • Čo vieš o hviezdach - krajské kolo

     • V krajskom kole astronomickej súťaže - Čo vieš o hviezdach, našu školu úspešne reprezentovali štyria žiaci v dvoch kategóriách. V silnej konkurencii sa Ema Jurčáková  ( 8.B)  a Nela Triebeľová  (7.B) umiestnili v prvej desiatke úspešných riešiteľov,  Martin Tomašák (5.A) – obsadil 5.miesto. Filip Triebeľ  (5.B) obsadil III. miesto a bude našu školu a Žilinský kraj reprezentovať v celoslovenskom finále.  Všetkým blahoželáme a Filipovi držíme palce.

     • Deň narcisov

     • Dňa 18. apríla sme sa zapojili do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, počas ktorej sa vyzbieralo krásnych 357 €. Ďakujeme všetkým, ktorí otvorili svoje srdce a na zbierku prispeli .

     • Noc s knihou 4. ročník - 19.4.2024

     • Žiaci štvrtého ročníka sa počas noci v škole ocitli v čarovnej továrni na čokoládu pána Willyho Wonku. Objavovali sladký čokoládový svet a aj sami sa zahrali na cukrárov s neobmedzenou fantáziou.

     • OZNAM - ŠKD

     • Prosíme rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa v budúcom školskom roku navštevovalo ŠKD (školský klub detí), aby do konca týždňa kontaktovali vedúcu ŠKD - Bc. Katarínu Ďurčákovú - na tel. čísle 0911 899 800.

     • Látkové a nelátkové závislosti /prednáška/ - 17.4.2024

     •  

      „Nezáleží na tom, či máš štýl, dobrú povesť alebo peniaze. Ak nemáš dobré srdce, nemáš žiadnu hodnotu.“  Louis de Funes 

      17. marca 2024 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému Látkové a nelátkové závislosti, ktorej sa zúčastnili žiaci 9.ročníka a učitelia. Človek, ktorý je závislý si neuvedomuje, aký to má škodlivý dopad na jeho život a ohrozuje tak vlastné zdravie i vzťahy okolo seba.

      Svoj životný príbeh nám prišiel porozprávať pán Ján Pjentek. On sám si prešiel cestou hazardnej závislosti. Priblížil nám, ako sa človek môže rýchlo stať závislým na určitej látke. Poukázal aj na to, ako sa môže rozvinúť závislosť k rôznym veciam a činnostiam, nielen k užívaniu návykových látok. Informoval nás aj o patologickom hráčstve, aby sme vedeli včas rozpoznať a zabrániť závažným a nepriaznivým dôsledkom. Vďaka životnej skúsenosti prednášajúceho  mnohí žiaci pochopili, že existuje mnoho iných spôsobov ako tráviť voľný čas a že zdravé životné návyky sú veľmi dôležité pre ich život. Veríme, že stretnutie s p.Pjentekom  zanechá u našich žiakov pozitívny vplyv a prispeje  k tomu, aby boli šťastnejší a naša škola bezpečnejšia.

      Žiakom sa prednáška páčila, bola  pre nich nezabudnuteľná. Mnohí urobili malé kroky k zmene, majú iný pohľad na svet a my sa tomu veľmi tešíme.

      Životná skúsenosť prednášajúceho môže pomôcť zachrániť životy ďalším. Držíme palce všetkým, ktorých sa to akokoľvek týka, nech nájdu tú správnu cestu v živote.   

      M.Brčáková /Koordinátor prevencie/

     • Plaváreň

     • Žiaci 4. A a 6. B triedy získali ako výhru za 1. miesto v zimnej výzdobe tried 3-hodinový vstup v Aquarelax Dolný Kubín. Deti si toto skvelé popoludnie veľmi užili. Za túto odmenu a neskutočný zážitok chceme poďakovať vedeniu školy.

     • Olympijský odznak všestrannosti- krajské kolo 15.4.2024

     •  

      Osem žiakov a žiačok 6.- 9. ročníka reprezentovali našu školu na krajskom kole súťaže Olympijský odznak všestrannosti. V rôznych disciplínach si zmerali sily s ďalšími školami v kraji, ktorých bolo dokopy 57. V tejto silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili, práve naopak predviedli veľmi kvalitné výkony, ktoré im vyniesli vynikajúce 12.  miesto. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Deň narcisov – 18. apríl 2024

     • Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov, a to vďaka známej zbierke Dňa narcisov. Jej 28. ročník sa bude konať 18. apríla 2024. I my žiaci základnej školy a zamestnanci školy chceme pomôcť pacientom, ktorí našu pomoc potrebujú. Už zajtra je veľký deň pomoci. Budeme veľmi radi, keď každý z nás prispeje do verejnej finančnej zbierky. Príspevok je dobrovoľný.

      Hlavným sloganom zbierky tento rok je:

      „Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“

      Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou. Myslíme na neho vždy pri pripnutí narcisu.

      Ďakujeme všetkým, ktorí otvoria svoje srdce a prispejú na zbierku Dňa narcisov.

       

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme rodičom, aby si dnes prišli prevziať mlieko z projektu Mlieko do škôl po 11:00 hod. k športovej hale.

     • IJSO – Olympiáda mladých vedcov

     • Školského kola IJSO sa zúčastnilo päť žiakov. Úspešnou riešiteľkou a do ďalšieho kola postúpila Timea Mroceková, ktorá riešila experimentálnu úlohu - batéria z citrónu, potrebnú na kvalifikáciu na celoštátne kolo.    

     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – Poznaj a chráň

     • Dňa 11.4.2024 našu školu v oblasti geológie v okresnom kole reprezentovala Terezka Knezovičová z VIII. A triedy. Vďaka vedomostiam o horninách, mineráloch a chránených geologických lokalitách obsadila I. miesto. V krajskom kole bude reprezentovať nielen našu školu, ale aj okres Námestovo. Blahoželáme a držíme palce. 

     • Výtvarná súťaž

     • Aj v tomto školskom roku CVČ Maják vyhlásilo 7. ročník výtvarnej súťaže Valentínka. Tešíme sa, že do súťaže bolo zaslaných 290 prác a súťaže sa zúčastnilo 277 detí a to nielen z okresu Námestovo.
      Porota vybrala aj ohodnotila prácu našej žiačky Evy Jurčákovej 8.A, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
      Evke srdečne blahoželáme a prajem veľa úspechov v ďalšej tvorbe .

     • Memoriál Valérie Tyrolovej 

     • Aj tento rok naša škola dostala pozvanie zúčastniť sa tradičného basketbalového turnaja v Oravskej Polhore- Memoriál Valérie Tyrolovej. Naše žiačky odohrali kvalitné vyrovnané zápasy s družstvami z Oravskej Polhory a Rabče a nakoniec skončili na 2. mieste. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.