• Titul ,,Škola priateľská k deťom 2023/2024"

     • Našej škole sa podarilo aj tento rok získať titul "Škola priateľská k deťom".Podarilo sa nám splniť všetky kritériá na získanie tohto titulu, ktorý každoročne udeľuje organizácia UNICEF.Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl , ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto, prostredie, do ktorého chodí s radosťou.Vďaka projektu sa snažíme vzdelávacími aktivitami na našej škole robiť náš spoločný svet krajším a hodnotnejším.Teší nás, že sa nám podarilo tento titul opäť získať.

      Ďakujeme všetkým, ktorí na tomto projekte pracovali.

      Žiacka školská rada a koordinátor programu Mgr. Brčáková M.

     • Vyhodnotenie logických súťaží za školský rok 2023/2024

     • Žiaci sa počas roka zúčastnili rôznych súťaží z predmetov matematika - Pytagoriáda, Matematická olympiáda, IQ-olympiáda, SUDOKU, Euráčik, Rubikova kocka, fyzika - Námestovský fyzik a informatika - Informatický bobor. Celkovo sme odmenili 171 úspešných riešiteľov. Veľké poďakovanie patrí vyučujúcim jednotlivých predmetov, vedeniu školy za podporu, pomoc pri organizácii a realizácii súťaží a Rodičovskému združeniu pri ZŠ Mútne za financovanie odmien pre žiakov. Uvedené školské súťaže patria medzi náročnejšie na logiku, preto sme radi, že môžeme motivačne odmeniť a povzbudiť každého úspešného riešiteľa.

     • Škaredé káčatko

     • 25.6.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili na predstavení Bábkového divadla Žilina, ktoré v rámci projektu na podporu umenia prišlo za divákmi do kultúrneho domu v Liesku. Bábkoherci nás prostredníctvom predstavenia Škaredé káčatko upozornili i na problematiku šikanovania. Bábková hra nás miestami rozosmiala, na inom mieste viedla k zamysleniu.

       

     • Modrý gombík 2024

     • Zbierka Modrý gombík spája dva svety - ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.Do finančnej zbierky sa zapojila aj naša škola, počas ktorej sa vyzbieralo 133,73 €. Za váš dobrý skutok zo srdca ďakujeme.

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom, že školský klub detí (ŠKD) bude od stredy 26.6.2024 ZATVORENÝ

     • ! OZNAM - do 30.6.2024 je možné požiadať o dotáciu na stravu

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že od 01.09.2024 pokračuje dotácia na stravu pre predškolákov, deti v hmotnej núdzi a žiakov 1. - 9. ročníka, preto Vás žiadame o prihlásenie detí, ktorí máte záujem o stravovanie. Prihlásiť sa musia všetky deti, aj tie ktoré sa už stravovali tento školský rok.

      Každý školský rok je potrebná nová prihláška (zápisný lístok a návratka).

       

      Rodič je povinný vypísať obidve tlačivá:

      1. zápisný lístok,
      2. návratku.

      Uvedené doklady nájdete TU.   

           

      Zápisný lístok aj návratku je potrebné vypísať, podpísať a doručiť do ŠJ p. Kondelovej do 30.06.2024

      Zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal v novom školskom roku 2024/2025 o poskytnutie dotácie na stravu (vypísaná a podpísaná NÁVRATKA).  Ak rodič nevyjadrí záujem o poskytnutie dotácie na stravu v termíne stanovenom zriaďovateľom (do 30.06.2024), dotáciu na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada.

     • Súťaž Námestovský fyzik

     •  

      Dňa 12.6.2024 sa žiaci VI. A a VI.B triedy zúčastnili fyzikálnej sútaže Námestovský fyzik v Zákamennom. V kategórii chlapcov bol úspešný Adrián Triebeľ zo VI.A, ktorý získal tretie miesto. V kategórii dievčat sa darilo Nele Vojtasovej ako úspešnej  riešiteľke. Blahoželáme!

     • OKRESNÁ JAZYKOVÁ SÚŤAŽ ABC

     • Žiaci 5. – 9. roč. mali možnosť zapojiť sa  do 14. ročníka okresnej jazykovej súťaže ABC variant A – POÉZIA, ESEJ, ktorá trvala do 17. 05. 2024. Súťaž organizovalo CVČ Námestovo. Ich úlohou bolo napísať zaujímavú báseň alebo esej  na ľubovoľnú tému. Súťaž bola vyhodnotená 07. 06. 2024.  Naši žiaci boli úspešní a získali tieto umiestnenia:

      Variant A – POÉZIA, ESEJ

      Kategória: Poézia 5.- 6.roč.

      2. miesto – Veronika Krišová (5.B)

      Cena poroty: Žaneta Žužavková (5.B)

       

      Kategória: Poézia 7.- 9.roč.

      3. miesto - Alena Blažeňáková (7.B)

       

      Kategória: Esej 5.- 6.roč.

      3. miesto – Agáta Podstrelená (6.A)

       

      Kategória: Esej 7.- 9.roč.

      Cena poroty - Ema Kubaľová  (7.A)

       

      DETSKÝ LITERÁRNY MAJÁČIK

      CVČ Maják opäť organizovalo i literárnu časť súťaže Detský literárny majáčik.  Do písania povestí sa zapojili i žiaci 5.A. Úspešnou sa stala povesť Nelky Veselovskej CHLAPSKÝ GRÚŇ, ktorá získala Cenu poroty

      Všetkým výhercom blahoželáme!

       

     • PROJEKTOVÁ SÚŤAŽ Z ANJ A RUJ

     • Žiaci 2. – 9. roč. mali možnosť zapojiť sa na našej škole do 2. ročníka Projektovej súťaže z ANJ a RUJ, ktorá trvala do konca 27. 05. 2024. Ich úlohou bolo urobiť zaujímavý projekt na ľubovoľnú tému. Mohli ho vytvoriť ako jednotlivci alebo skupina. Porotu tvorili vyučujúce ANJ a RUJ. Žiaci boli za víťazné projekty odmenení pekným diplomom a malou pozornosťou, na ktoré prispelo Rodičovské združenie pri ZŠ.

      Vyhodnotenie súťaže

      Projekty z ANJ - kategórie:

      2. - 4. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Lukáš Vraňák (4.B)

      2. miesto – Slávka Kšenzuláková (3.C)

      3. miesto – Ema Brišová (2.B)

      Cena poroty – Rebeka Triebľová (4.B)

      2. - 4. roč. (skupina):

      1. miesto – Damián Babečka, Marek Iglarčík, Olívia Ondreková  (4.B)

      5. - 6. roč. (jednotlivec):

      2. miesto – Pavol Straka (5.B)

      2. miesto – Filip Žužavka (6.B) 

      3. miesto – Vivien Jurčková (5.B)

      5. - 6. roč. (skupina):

      1. miesto – Milan Ondrek, Pavol Straka, Filip Triebeľ (5.B)

      1. miesto – Mária Magdaléna Serdelová, Miriam Podstrelená (6.B)

      2. miesto – Agáta Podstrelená, Nela Vojtasová (6.A)

      3. miesto – Lukáš Kšenzulák, Filip Triebeľ (5.B)

      7. - 9. roč. (jednotlivec):

      1. miesto – Beáta Blažeňáková (8.A)

      2. miesto – Ester Vraňáková (8.B)

      3. miesto – Klára Bugajová (9.A)

      7. - 9. roč. (skupina):

      1. miesto – Mária Rončáková, Sofia Sára Tisoňová (8.A)

      2. miesto – Zuzana Jurčáková, Terézia Straková (8.A)

      3. miesto – Sofia Brišová, Ema Jurčáková (8.B)

      3. miesto – Nela Ondreková, Miroslava Jozefjaková (7.A)

      3D Projekty z RUJ - Pinokio

      1. miesto – Terézia Straková (8.A)

      1. miesto – Ema Jurčáková (8.B)

      2. miesto – Ester Babečková (8.A)

      2. miesto – Maroš Bielak (8.B)

      3. miesto – Zuzana Kudlová (7.A)

      3. miesto – Beáta Blažeňáková (8.A)

       

      Špeciálna cena: Beáta Blažeňáková (8.A) -  za veľmi aktívnu a tvorivú prácu v tvorbe projektov v ANJ a RUJ

       

     • Koncoročný výlet do Bojníc - 4. ročník, 18.6.2024

     • 18. júna sme sa so žiakmi 4. A a 4. B vydali na koncoročný výlet do Bojníc. Navštívili sme úchvatný Bojnický zámok a dozvedeli sme veľa o živote Jána Pálffyho. Keďže počasie bolo veľmi teplé, užili sme si chládok v jaskyni pod zámkom. Neodmysliteľnou súčasťou mesta Bojnice je aj ZOO. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne zaujímavé zvieratá, no najviac ich uchvátil 5-metrový pytón, krokodíl, farebné papagáje, slony a vlky. Cestou k autobusu sme sa zastavili v stánkoch, z ktorých si žiaci odniesli suveníry na pamiatku a spokojní sme cestovali domo

     • Súťaž družstiev mladých zdravotníkov


     • Žiaci zo zdravotníckeho krúžku sa aj tento školský rok zapojili do regionálnej Súťaže družstiev
      mladých zdravotníkov - DMZ, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž 11. 6. 2024
       v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne.
      Súťaže sa zúčastnili dva  5-členné družstvá: veliteľ družstva + 4 členovia družstva.

      •  DMZ I. stupeň: Nelka Michalčíková + Barborka Briššová, Vaneska Jaňáková, Adelka Kondelová a Anetka                           Tomašáková.
      •  DMZ II. stupeň: Tomáš Ďurčák + Ester Hewová, Sofia Blažeňáková, Viktória Dzureková a  Matej Serdel.

      Súťaž bola veľmi náročná, pretože žiaci museli prejaviť znalosti a zručnosti v týchto súťažných
      disciplínach:
      1. Vedomosti o Slovenskom červenom kríži a hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
      2. Zdravotnícke vedomosti a  vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi.
      3. Praktické poskytovanie prvej pomoci – simulované situácie (ošetrovanie rôznych
      poranení).
      4. Resuscitácia  - oživovanie.
      DMZ I. stupeň získalo 4. miesto a DMZ II. stupeň bolo úspešné. Dúfame, že mladých
      zdravotníkov nadšenie z poskytovania 1. pomoci neopustí.

     • Kontaktná ZOO – školský výlet 1. ročníkov 

     • Školský rok sa pomaly blíži ku koncu a jeden z posledných dní v škole prežili žiaci 1.A, 1.B a 1.C triedy, na školskom výlete v ZOO Kontakt Liptovský Mikuláš. Cesta autobusom nám ubehla veľmi rýchlo a plní očakávania sme sa vrhli do krajiny zvierat. V areáli nás čakal zaujímavý program, ktorý zahŕňal komentovanú prehliadku s ošetrovateľmi, ktorí žiakov oboznámili so životom zvierat ako lamy, medvede, levy, tigre a papagáje. Žiaci sa po celom areáli previezli aj motorovým vláčikom a tak si užili dokonalú kombináciu oddychu a spoznávania. Na záver sa všetci bezpečne a do sýtosti vyskákali na trampolíne a prezreli si miniatúry 12 najvýznamnejších svetových stavieb. Žiaci neodolali ani nákupu drobných suvenírov a rôznych zaujímavých hračiek. Počasie nám prialo a všetci sme boli spokojní. Plní zážitkov sme sa vrátili domov a už teraz sa veľmi tešíme na ďalšie spoločné výlety.

     • Škola sa baví - 9.6.2024

     • Dňa 9. 6. 2024 sa na našej škole konal program „Škola sa baví“. Pri tejto príležitosti sa naši žiaci prezentujú v krásnom a zábavnom programe. Témou programu bolo motto: „Dedičstvo našich otcov, zachovaj nám pane.“ Žiaci si s pani učiteľkami naozaj pripravili na danú tému krásne divadelné scénky a na ľudovú nôtu tance  a piesne. Program ukončili ako každý rok naši deviataci úžasným tancom od skupiny Abba.

     • Medzinárodný deň detí - 1. stupeň

     • Deň detí - Deň 3. jún 2024 patril našim deťom, pre ktoré si učitelia pripravili rôzne súťažné disciplíny. Žiaci za splnenie jednotlivých disciplín získavali body. Vďaka vysokej zaaganžovanosti a aktivite žiakov neobišlo ani malé prekvapenie.

     • Školský výlet Bojnice - 3. ročník

     • 13.6. sme sa III.A, III.B a III.C zúčastnili podujatia na Bojnickom zámku – Babičkine rozprávky. Spomedzi množstva rozprávok Boženy Nemcovej sme videli tri príbehy: O železnom kniežati, Je na svete spravodlivosť, Cesta k slncu. Postupne prechádzajúc zámkom sme sa plynulým prechodom presúvali od jedného príbehu k druhému. Vybrané miestnosti a nádvoria tvorili dočasné scény, na ktorých sa odohrávali príbehy. Spoznali sme liečivú silu niektorých byliniek. 

      Samozrejme k Bojniciam patrí aj ZOO, ktorú sme navštívili. Videli sme veľa rôznych zvierat. Slony, ťavy, zebry, antilopy, levy, medvede, opice, plameniaky, plazy, ...bolo toho veľa. Na informačných tabuliach sme si vyskúšali ako čítajú nevidiaci - braillovo písmo.

      Po prehliadke nesmelo chýbať nakupovanie suvenírov. Pozreli sme si aj najstaršiu lipu kráľa Mateja, ktorá má viac ako 700 rokov.

      Počasie prialo, žiaci si odtiaľ odniesli nové zážitky a v neposlednom rade obohatili aj svoje vedomosti.

      Triedne učiteľky.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že od 01.09.2024 pokračuje dotácia na stravu pre predškolákov, deti v hmotnej núdzi a žiakov 1. - 9. ročníka, preto Vás žiadame o prihlásenie detí, ktorí máte záujem o stravovanie. Prihlásiť sa musia všetky deti, aj tie ktoré sa už stravovali tento školský rok.

      Každý školský rok je potrebná nová prihláška (zápisný lístok a návratka).

       

      Rodič je povinný vypísať obidve tlačivá:

      1. zápisný lístok,
      2. návratku.

      Uvedené doklady nájdete TU.   

           

      Zápisný lístok aj návratku je potrebné vypísať, podpísať a doručiť do ŠJ p. Kondelovej do 30.06.2024.

     • Úspechy našich žiakov

     • IJSO – Olympiáda mladých vedcov

      V postupovom kole na celoštátne finále IJSO,  Timea Mroceková, žiačka VII.B,  ktorá riešila experimentálnu úlohu - batéria z citrónu, sa z 97 súťažiacich umiestnila na peknom 47. mieste.   Riešiteľke k úspechu blahoželáme.

      Okresné kolo BIO D

      V okresnom kole biologickej olympiády, v teoreticko-praktickej časti, Lenka Tomašáková obsadila 4. miesto, Timea Mroceková 12. miesto. V projektovej časti našu školu reprezentovala Eva Straková, ktorá sa umiestnila na krásnom I. mieste. Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

      Krajské kolo BIO E

      V krajskom kole biologickej olympiády v odbornosti geológia, Terezka Knezovičová obsadila 3. miesto. Na súťaži predviedla svoje vedomosti o chránených geologických lokalitách na Slovensku a praktické skúsenosti s poznávaním a rozlišovaním hornín a minerálov. Blahoželáme.

      Celoslovenské kolo - ČOVH 2024

      V celoslovenskom kole astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach“ v Prešove našu školu úspešne reprezentoval Filip Triebeľ z V.B triedy. Z 24 súťažiacich na základe svojich vedomostí z oblasti astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, využitia kozmických prostriedkov a poznávania súhvezdí a hviezd, obsadil krásne 11. miesto. K úspechu blahoželáme.

       

     • Gu100 a Verka

     • 21.júna 2024 do školy zavíta baranček GU100 so svojou kamarátkou Verkou. 

      Pre ročníky 1. - 4. majú pripravené interaktívne predstavenie, do ktorého budú zapájať aj  detičky. Tematicky je predstavenie o priateľstve a odpustení, trvá 45-60 minút. Po programe bude  možné odfotiť sa s Gu100m, či kúpiť si pamiatkové predmety s Gu100m a tým podporiť tvorbu Televízie Lux. 

      Všetci sa veľmi tešíme. 

     • Cezpoľný beh žiakov a žiačok- okresné kolo

     • Dňa 6. júna 2024 naši starší žiaci ukončili bohatý program športových súťaží v tomto školskom roku súťažou v cezpoľnom behu, ktorá sa konala v Zákamennom. Školu reprezentovali žiačky Klára Bugajová, Nikolka Maláková a Mária Tomašáková a žiaci Matej Iglarčík, Martin Murín a Jožko Strakuľák a boli veľmi úspešní. Z jednotlivcov sa najviac darilo Márii Tomašákovej- 1. miesto, Kláre Bugajovej, Jožkovi Strakuľákovi- 4. miesto. V súťaži družstiev skončili dievčatá na 1. mieste a chlapci na 5. mieste. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Osobitne chceme poďakovať odchádzajúcim deviatakom, ktorí vždy ochotne veľmi úspešne reprezentovali našu školu na športových súťažiach. Nech sa vám darí aj naďalej. 

     • Medzinárodný deň detí - 2. stupeň

     • MDD  oslávili žiaci 2. stupňa tento rok na futbalovom ihrisku v Mútniku. Celá akcia sa niesla v duchu myšlienky: „Všetci spolu, slnko svieti pre všetky deti rovnako.“

      Pre deti boli nachystané rôzne športové i vedomostné aktivity. Žiaci sa presúvali na jednotlivé stanovištia a súbežne sa konali turnaje vo vybíjanej a futbale. Putovný pohár vo vybíjanej získali žiačky 8.A, putovný pohár vo futbale žiaci 9.A.

      Za každú aktivitu boli žiaci odmenení sladkosťami, ktoré nám venovali COOP Jednota Námestovo, Rodičovské združenie pri ZŠ Mútne, Výbor členskej základne COOP Jednota Mútne.

      Celý deň nám spríjemňovala hudba DJ Tomáša a deti mali možnosť zatancovať si. Počas celého dňa si deti mohli opekať.

      Záverečnou bodkou bola zmrzlina od Obecného úradu Mútne.