• Posvätenie adventného venca - 29.11.2023

     • Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázorňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý je svetlom tohto sveta.

     • „ Bubnovačka 2023“

     • Dňa 20. novembra 2023 sa naša škola zapojila do akcie „Bubnovačka 2023“. Myšlienkou je symbolicky bubnovaním upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenúť v spoločnosti potrebu včasnej prevencie. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a nevnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Preto mottom bubnovačky je „Aby bolo deti lepšie počuť“.

      Prečo bubnujeme práve v novembri? Tento mesiac je mesiacom viacerých dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa:

      18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním,

      19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí,

      20. november – Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa

      Žiaci 1. a 2. stupňa pod vedením triednych učiteľov spoločne bubnovali, čo im ruky a nohy stačili, a tak všetkým ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás všetkých dôležité a láska zo strany blízkych je nevyhnutná k tomu, aby mohli prežiť šťastné detstvo.

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

     • Važení rodičia a žiaci, dávame do pozornosti informáciu od MŠVVaŠ ohľadom hrozby šíriacej sa  prostredníctvom komunikačnej platformy WhatsApp. Prosíme Vás o dôkladné preštudovanie priloženého dokumnetu.

       WhatsApp_Hrozba.pdf

       

      V prípade otázok neváhajte kontaktovať vedenie školy, školského digitálneho koordinátora, alebo trednu pani učiteľku.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom detí/žiakov ZŠ a MŠ Mútne,

      že dňa 08.11. 2023 ( t. j. dnes)

      sa uskutoční výdaj MLIEKA z projektu „Mlieko do škôl“.
      Oproti minulému šk. roku došlo k ZMENE.
      Každé dieťa/žiak bude mať nárok na 2l mlieka / mesiac.
      Mlieko si môžete prevziať ihneď po uverejnení oznamu od 7:45 hod., max. do 15:00 hod. pri Športovej hale.
      Zároveň prosíme o dodržanie stanoveného termínu vyzdvihnutia.

      Ďakujeme za porozumenie.