• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou Mútne 224 na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou Mútne 224
   • Adresa školy
   • 029 63 Mútne č. 224
    Slovakia
   • Telefón
   • Sekretariát: 0910 914 756
    Riaditeľňa - pevná linka: 043/5597 258
    Školská jedáleň: 0911 503 059
    Materská škola: 0910 503 004