• Pokladňa, objednávky

   •  

     Typ  Popis  Dátum od - do   Dodávateľ/Druhá zmluvná strana  Objednávateľ  Dátum zverejnenia Súbor na stiahnutie 
     Objednávka  Kniha dodávateľských objednávok   01.02.2023 - 28.02.2023    ZŠ s MŠ Mútne  08.03.2023 Objednavky_2_2023_(1).pdf
     Pokladňa  Pokladničná kniha parametrická 01.02.2023 - 28.02.2023      08.03.2023 Pokladna_2_2023.pdf

    Objednávka

    Kniha dodávateľských objednávok  01.03.2023- 31.03.2023  

    ZŠ s MŠ
    Mútne

    12.04.2023 Faktury_SJ_3_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských objednávok 08.03.2023 - 17.03.2023  

    ZŠ s MŠ
    Mútne

    12.04.2023 Faktury_ZS_3_2023_MIRUTOMI_RAJO.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských objednávok 01.03.2023 - 31.03.2023   ZŠ s MŠ Mútne 12.04.2023 Objednavky_3_2023.pdf
    Objednávka Kniha odberateľských faktúr 01.03.2023 - 10.03.2023   ZŠ s MŠ Mútne 12.04.2023 Odberatelske_faktury_3_2023.pdf
    Pokladňa Pokladničná kniha parametrická  01.03.2023 - 31.03.2023      12.04.2023 Pokladna_3_2023.pdf
    Pokladňa  Pokladničná kniha parametrická 01.04.2023 - 30.04.2023     10.05.2023 Pokladna_4_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských objednávok 01.04.2023 - 30.04.2023   ZŠ s MŠ Mútne  10.05.2023 Objednavky_4_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr  01.04.2023

    MIRUTOMI spol. s.r.o. 

    ZŠ s MŠ Mútne 10.05.2023 Faktura_MIRUTOMI_4_2023.pdf
    Objednávka Kniha odberateľských faktúr  25.04.2023 J.A.A.P, s.r.o.

    ZŠ s MŠ Mútne

    10.05.2023 Faktura_odberatelska_4_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr  12.04.2023 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Mútne  10.05.2023 Faktura_RAJO_4_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  24.04.2023   ZŠ s MŠ Mútne  10.05.2023 Faktury_SF_4_2023(1).pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.04.2023 - 30.04.2023   ZŠ s MŠ Mútne  10.05.2023 Faktury_SJ_4_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr  01.04.2023 - 30.04.2023   ZŠ s MŠ Mútne 10.05.2023 Faktury_ZS_4_2023(1).pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr 12.05.2023 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Mútne 05.06.2023 Faktura_RAJO_5_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr  17.05.2023 MIRUTOMI spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Mútne 05.06.2023 Faktura_Mirutomi_5_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.05.2023 - 31.05.2023   ZŠ s MŠ Mútne  05.06.2023 Faktury_ZS_5_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.05.2023 - 31.05.2023   ZŠ s MŠ Mútne 05.06.2023 Faktury_SJ_5_2023.pdf
    Pokladňa  Pokladničná kniha parametrická  01.05.2023 - 31.05.2023     05.06.2023 Pokladna_5_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských objednávok 01.05.2023 - 31.05.2023   ZŠ s MŠ Mútne  09.06.2023 Objednavky_5_2023_(1).pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr 01.06.2023 - 30.06.2023 MIRUTOMI spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Mútne  06.07.2023 Faktura_MIRUTOMI_6_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.06.2023 - 30.06.2023 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Mútne 06.07.2023 Faktura_RAJO_6_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.06.2023 - 30.06.2023   ZŠ s MŠ Mútne  06.07.2023 Faktury_SJ_6_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.06.2023 - 30.06.2023   ZŠ s MŠ Mútne  06.07.2023 Faktury_ZS_6_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských objednávok  01.06.2023 - 30.06.2023   ZŠ s MŠ Mútne  06.07.2023 Objednavky_6_2023(1).pdf
    Objednávka  Kniha odberateľských faktúr  01.06.2023 - 30.06.2023   ZŠ s MŠ Mútne  06.07.2023 Odberatelska_faktura_6_2023.pdf
    Pokladňa  Pokladničná kniha parametrická  01.06.2023 - 30.06.2023     06.07.2023 Pokladna_6_2023(1).pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr 01.07.2023 - 31.07.2023   ZŠ s MŠ Mútne  24.08.2023 Faktury_SJ_7_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských faktúr 01.07.2023 - 31.07.2023   ZŠ s MŠ Mútne  24.08.2023 Faktury_ZS_7_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských objednávok 01.07.2023 - 31.07.2023   ZŠ s MŠ Mútne  24.08.2023 Objednavky_ZS_7_2023.pdf
    Pokladňa  Pokladničná kniha parametrická 01.07.2023 - 31.07.2023     24.08.2023 Pokladna_7_2023.pdf
    Pokladňa Pokladničná kniha parametrická  01.08.2023 - 31.08.2023     12.09.2023 POKLADNA_8_2023.pdf
    Objednávka Kniha dodávateľských objednávok  01.08.2023 - 31.08.2023   ZŠ s MŠ Mútne  12.09.2023 OBJEDNAVKY_8_2023(1).pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.08.2023- 31.08.2023   ZŠ s MŠ Mútne  12.09.2023 FAKTURY_ZS_8_2023.pdf
    Objednávka  Kniha dodávateľských faktúr  01.08.2023 - 31.08.2023   ZŠ s MŠ Mútne  12.09.2023 FAKTURY_SJ_8_2023.pdf