• Zvýšene inklúzie a zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov Základnej školy v Mútnom

      • V školskom roku 2018/2019 sa škola zapojila do projektu Zvýšene inklúzie a zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov Základnej školy v Mútnom.