• O školskom stravovaní

     Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.

     Dôvera rodičov v naše služby je veľmi dôležitá, pretože práve od rodiča závisí, či dieťa prihlási na stravu   v školskej jedálni, alebo nie. Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom zabezpečiť zdravý variant kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere minimálne jedno jedlo  s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.

     Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku zeleniny v surovom stave v podobe šalátov.

     • Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
     • Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
     • Za 5 stravovacích dní by deti mali dostať 2 x mäso,  1x jedlo zo zníženým obsahom mäsa, 1 x múčne a 1 x zeleninové jedlo.
     • V školských jedálňach sa nemôže používať mleté mäso ako polotovar, jedine ho  „vyprodukovať“ mletím priamo v jedálni  z čerstvého surového mäsa.
     • Do jedál so zníženým podielom mäsa by sa mala pridávať aj sója.
     • Je doporučené robiť poctivé múčne jedlá,  polievky k nim musia byť podľa predpisu sýte, ale to je  už limitované výškou finančného pásma za stravný lístok.
     • Prívarky sú doporučené len 2x do mesiaca.
     • Je doporučené zaradiť do jedálneho lístka zeleninové a strukovinové šaláty.
     • Zelenina – ideálne čerstvá, by mala  byť na jedálnom lístku denne. Čerstvú zeleninu, resp. zeleninu v rôznych úpravách podávať v každej dennej dávke podľa sezónnosti (mladá cibuľka pažítka, kaleráb, reďkovka, zelená  paprika paradajky, mrkva, cesnak).
     • Ryby sú odporúčané  1x do týždňa.
     • Obilniny - krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, kukurica. Toto má byť uprednostňované pred ryžou, a jedené minimálne raz do týždňa.
     • Má sa uprednostňovať tmavý chlieb pred bielym.
     • Údené mäsá a údeniny sú v škôlke zakázané, v škole raz do mesiaca.
     • V škôlke sa nepodávajú vyprážané jedlá.
     • Ovocie je zaraďované do stravy podľa finančného limitu.


     Jedálny lístok sa zostavuje na základe Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní - Príloha č.1. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/330/