• Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo - pobočka Mútne

    http://www.zusno.sk/

    ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo    
    HUDOBNÝ ODBOR   2022/2023  
             
    Meno vyučujúceho Nástroj Trieda Deň
    1. Gogolák Matúš akordeón, heligónka 8.B streda
        hudobná náuka 8.B streda
    2. Kvaková Mária klavír 1.B, 3.B, 4.A pondelok, utorok, streda, štvrtok
        hudobná náuka 1.B pondelok
    3. Kriššová Alžbeta klavír 1.B, 4.A, 3.B pondelok, streda, piatok
    4. Očkaják Alexander akordeón, heligónka uč. VYV (suterén), 6.A utorok
    5. Kozoň Peter heligónka uč. BIO/CHE (suterén) utorok
    6. Pilarčík Florián heligónka učebňa RGV utorok,streda
    7. Špilák Roman gitara učebňa RGV pondelok, štvrtok
    8. Kučka Peter husle 6.B streda
    9. Kučková Janka husle uč. BIO/CHE (suterén) streda
    10. Namislovská Katarína hudobná náuka 4.B štvrtok
             
    VÝTVARNÝ ODBOR      
    Meno vyučujúceho   Trieda Deň
    Bíleková Ingrid   učebňa VYV (suterén) pondelok, utorok,streda, piatok