• Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo - pobočka Mútne

    http://www.zusno.eu/

    ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo    
    HUDOBNÝ ODBOR      
             
    Meno vyučujúceho   Nástroj Trieda Deň
    1. Kriššová Alžbeta klavír 4.A pondelok, utorok, streda, piatok
    2. Kvaková Mária klavír 3.B utorok, streda, piatok
    3. Gogolák Matúš akordeón kabinet 1.-4. (prístavba) streda
    4. Očkaják Alexander akordeón učebňa RUJ streda
    5. Kozoň Peter heligónka učebňa RUJ utorok
    6. Pilarčík Florián heligónka učebňa RGV utorok,streda
    7. Svajčík Ján  gitara 1.A streda
    8. Kučka Peter husle 2.B streda
    9. Kučková husle 2.A streda
    10. Namislovská Katarína hudobná náuka učebňa VYV (suterén), 4.B štvrtok
             
    VÝTVARNÝ ODBOR      
    Meno vyučujúceho     Trieda Deň
    Bíleková Ingrid   učebňa VYV (suterén) pondelok, utorok,streda, piatok