• Jarná výzdoba

     • S príchodom jari sa naša škola odela do púpavovej krásy. Šikovné pani asistentky, pani vychovávateľky z ŠKD i špeciálne pedagogičky ako aj pani učiteľky, prejavili svoju kreativitu naozaj unikátnym spôsobom, za čo im patrí veľká vďaka. Súčasťou jarnej výzdoby bol aj motív  Veľkej noci. Každá časť školy prekvapuje jedinečnou nápaditosťou a žiaci sa radi po nej  prechádzajú. Túto krásnu jarnú výzdobu nebolo jednoduché vytvoriť, a preto ju treba určite vidieť na vlastné oči. Prajeme príjemný zážitok.

     • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

     • Dňa 22.marca 2024 sa konalo okresné a regionálne kolo astronomickej súťaže - Čo vieš o hviezdach. Našu školu úspešne reprezentovalo päť žiakov v dvoch kategóriách. V silnej konkurencii Filip Karliak (5.A) obsadil 4. miesto. Do krajského kola z I. kategórie postupuje Martin Tomašák (5.A) -1.miesto a Filip Triebeľ  (5.B) - 2. miesto, z II. kategórie postupuje Ema Jurčáková  ( 8.B) - 1.miesto a Nela Triebeľová  (7.B) - 2. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     •  

      26.3.2024 sme sa zúčastnili na okresnom kole najstaršej a najznámejšej recitačnej súťaže na Slovensku,  Hviezdoslavov Kubín. V Dome kultúry v Námestove sa konal 70. jubilejný ročník tejto krásnej súťaže, ktorý opäť pozval na pódium priaznivcov dobrého slova a recitačného umenia. Našu školu reprezentovali Beátka Briššová z 3.A, Evka Straková zo 6.B, Emka Kubalová zo 7.A a Mária Rončáková z 8.A. Dievčatá nás reprezentovali naozaj so cťou, predniesli krásne literárne ukážky a Evka Straková sa v II. kategórii (próza) umiestnila na 2. mieste. Evičke blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

       

       

     • Šaliansky Maťko – okresné kolo

     •  

      28.2.2024 sa v  v Námestove konal 29. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Našu školu zastupovali Beátka Briššová, Rebeka Triebeľová a Evka Straková. Evka Straková sa v 3. kategórii umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

       

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom, ktorých deti navštevujú školský klub, že dňa 27.03.2024 (streda) klub NEBUDE.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme rodičom, aby si dnes prišli prevziať mlieko z projektu Mlieko do škôl po 12:00 hod. k športovej hale.

     • Riaditeľské voľno

     • Z dôvodu testovania deviatakov T9 bude žiakom 2. a 3. ročníka dňa 20.03.2024 (streda) udelené riaditeľské voľno.

     • Divadielko v angličtine

     • Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov, anglický prejav s atraktívnymi dialektmi, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a expresívne herectvo, to všetko prináša nový titul.

       
      Divadielko je určené pre mierne pokročilých (6/7-9. ročník) v anglickom jazyku. Nejde o to, aby sa na predstavení zúčastnili len jazykovo zdatní žiaci, ale aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany.  Skúseným hercom sa doposiaľ vždy podarilo publikum zaujať a udržať pozornosť až do konca. 

      Dátum a miesto najbližšieho predstavenia 

      2.5.2024 o 11,45 hod. v sále DK Námestovo

      Vstupné: 4 EUR + 3 EUR cestovné

       

      V prípade  záujmu alebo akýchkoľvek otázok, žiaci nech  kontaktujú svoju učiteľku angličtiny do 19.3.2024.

       

     • Darovanie krvi v športovej hale - 12. 03. 2024


     • V utorok 12. 3. 2024 miestny spolok SČK spolu so  ZŠ  zorganizovali darovanie krvi v našej školskej
      hale. Na odber krvi prišlo až 56 darcov (z toho 6 bolo prvodarcov), čo nás veľmi potešilo a veľmi
      pekne im za to ďakujeme. Darovanie krvi je jedným z najužitočnejších spôsobov, ako môžete
      pomôcť iným ľuďom a prispieť k záchrane životov.  Táto akcia mala význam aj pre našich žiakov
      zo zdravotníckeho krúžku, ktorí mohli pomôcť pri tejto akcii a zároveň mali možnosť vidieť ako
      darovanie krvi prebieha. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,  ktorí nám pri tejto akcii
      pomáhali. Ďakujeme aj Obecnému úradu Mútne, že zasponzoroval pri tejto akcii pohostenie.

     • Odmena za vianočnú výzdobu

     • Žiaci 1.B a 3.B dňa 13.03.2024 navštívili Kino Kultúra v Námestove, kde si pozreli veselú rozprávku Máša a medveď 2. Za túto odmenu a skvelý zážitok by sme sa chceli poďakovať našej pani riaditeľke a pani zástupkyni.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

     • Vo štvrtok 7.3.2024 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov I. stupňa, ktorí sa snažili svoju ukážku predniesť čo najlepšie.

      Školské kolo HK v 2. a 3. kategórii sa konalo 12. a 13.3. 2024, teda dva dni, lebo niektorí naši žiaci sa zúčastnili okresného kola vedomostnej súťaže. Svoje ukážky prednášali v príjemnom prostredí našej školskej knižnice.

      Víťazi boli odmenení krásnymi knižnými cenami, ktoré sme mohli zakúpiť vďaka Rodičovskému združeniu pri našej ZŠ.

      1.      kategória:

                  poézia

      1.      Jonáš Krišš, 2.B

      2.      Ester Rafajová, 3.A

      3.      Beáta Briššová, 3.A,    Jakub Špitál, 3.B

      Cena poroty: Lenka Protušová, 2.C

                  próza

      1.      -----

      2.      -----

      3.      Kristínka Veselovská 

      2.      kategória:

                  poézia

      1. ----

      2. Janka Blahútová, 5.B, Adela Jurčáková, 6.A

      3. Mária Durčáková, 5.A

                  próza

      1.      Eva Straková, 6.A

      2.   Nela Veselovská, 5.A

      3.   MartinTomašák, 5.A 

      3.      kategória:

                 poézia

      1.      Mária Rončáková, 8.A

      2.      Timea Mroceková, 7.B

      3.      Viktória Forgáčová, 8.A

                  próza

      1.      -----

      2.      Ema Kubalová, 7.A

      3.      -----

       

       

       

       

       

     • Volejbal- obvodové kolo žiaci, žiačky

     • Školské športové súťaže sú v plnom prúde a tentokrát sa naši žiaci a žiačky zúčastnili obvodového kola vo volejbale. Dievčatá skončili na 5. mieste a chlapci na 2. mieste. Všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Vybíjaná- obvodové kolo

     • V stredu 6.3.2024 reprezentovali žiačky 6. a 7. ročníka našu školu v obvodovom kole vo vybíjanej. Nakoniec skončili na peknom 2. mieste a postup na okresné kolo si vybojovali žiačky z Oravskej Jasenice. Víťazkám gratulujeme a našim dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 
     • Laser Game - 7.3.2024

     • Dňa 7.3. sa šiestaci zúčastnili skupinovej hry Laser Game plnej zábavy,adrenalínu, športu a hlavne smiechu so svojimi spolužiakmi. Výlet mali deti za odmenu v súťaži o najkrajšiu vianočnú výzdobu.

     • Odmena za vianočnú výzdobu 2.A

     • Žiaci 2.A. navštívili penzión Zlatný Potok, kde ako odmenu za vianočnú výzdobu dostali od pani riaditeľky Pizzu a Kofolu. Ďakujeme 

     • Odmena za vianočnú výzdobu 1.C a 2.C

     • Bábkové divadlo v Žiline: Peter PanRozprávkovú postavičku Petra Pana poznajú snáď všetky deti na celom svete. Kamaráti v príbehu prežili na ostrove množstvo napínavých dobrodružstiev. Žiaci sústredene a s napätím sledovali celý dej plný očakávania, čo sa stane ďalej. Ale ako to už v rozprávkach býva, dobro zvíťazilo nad zlom.

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

     • T9-2024

      20. marec 2024 ( streda )

      21. marec 2024 (štvrtok)-školy s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským

       

      NÁHRADNÉ TESTOVANIE:

      •  4. a 5. apríla 2024
      • zúčastňujú sa ho žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu
      • konať sa bude vo vybraných školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy a NIVaM

      Viac informácií nájdete TU

     • Okresné kolo v basketbale žiakov- 3. miesto

     • V piatok 1.3. 2024 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v basketbale starších žiakov. V silnej konkurencii sa po veľmi dobrej hre zúčastnili na konečnom 3. mieste. Chlapcom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme.