• POĎAKOVANIE

     •  

      Milí rodičia, starí rodičia, rodinní príslušníci a všetci, ktorí ste svojím podpisom podporili petíciu za uvoľnenie financií poslancami OZ Mútne na rekonštrukciu druhej budovy MŠ, veľmi pekne sa Vám chceme poďakovať za Vašu podporu a podpis na spomínanej petícii. Túto petíciu podpísalo 453 občanov Mútneho.

      S radosťou Vám oznamujeme, že po náročnom, a viac ako 10 hodinovom rokovaní, sa podarilo presadiť uvoľnenie týchto finančných prostriedkov. Vďaka tomuto kroku budeme schopní, po rekonštrukcii, spustiť prevádzku druhého pavilónu MŠ. Zároveň nás teší, že nedôjde k zrušeniu dvoch pracovných miest na pozícii učiteľka. O ďalších krokoch budeme všetkých dotknutých rodičov informovať v priebehu mesiaca august.

      Týmto spôsobom sa chceme poďakovať vedeniu OcÚ Mútne za skvelú prácu, ktorú odviedli pri príprave projektu rekonštrukcie MŠ a všetkým občanom, ktorí sa dňa 24.7.2023 zúčastnili obecného zastupiteľstva a úmyslom podporiť tento projekt.

      Osobitne ďakujeme p. zástupkyni Marcele Kosmeľovej za iniciovanie petície za uvoľnenie financií na rekonštrukciu druhej budovy MŠ.

       

                                                      Vedenie ZŠ s MŠ Mútne

     • Slávnostný záver školského roka 2022/2023

     • 30. jún nás privítal krásnym slnečným počasím, a tak sa nám do školy kráčalo veselo. Slávnostné ukončenie školského roka začalo sv. omšou v Kostole sv. Márie Magdalény, po nej sme sa presunuli pred hlavný vchod školy, kde sme sa rozlúčili s deviatakmi. Pani riaditeľka odmenila najšikovnejších žiakov školy, deviatakom poďakovala za reprezentáciu školy. Všetkým zamestnancom školy ďakujeme za celoročnú prácu a deťom prajeme krásne a pokojné letné prázdniny, ktoré budú plné nových zážitkov!

     • Titul "Škola priateľská k deťom 2022/2023"

     • Častokrát sme svedkami toho, ako sa o mnohých veciach len hovorí, ale málo z nich nadobudne reálnu podobu. My sme však prešli od slov k činom a podarilo sa nám splniť tri kritéria na získanie titulu  Škola priateľská k deťom , ktorý každoročne udeľuje organizácia UNICEF.

      Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa, celé kolektívy škôl , ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

      Teší nás, že sa nám podarilo tento titul získať, pretože všetky podujatia a aktivity poriadame každoročne a mienime sa im venovať aj v budúcnosti

      Vďaka projektu sa snažíme vzdelávacími aktivitami na našej škole robiť náš spoločný svet krajším a hodnotnejším.

      Žiacka školská rada a koordinátor programu Mgr. Brčáková M.

       

     • Vyhodnotenie zberu za šk.rok 2022/2023

     • Výhercovia:

      Zber tetrapakov

      1. Matúš Kovalčík        1.B      1650 ks

      2. Tobias Müller            8.B      1404 ks

      3. Vanesa Jaňáková     3.B      1392 ks

      4. Timotej Blažeňák      2.A      1090 ks

      5. Jozef Jozefjak           5.B        810 ks

      Zber plastových vrchnákov                                 

      1. Adela Kondelová     3.A      5360 ks                       

      2. Jakub Vnenk           6.A      4059 ks                   

      3. Lukáš Sekula          3.A      3400 ks                        

      4. Dávid Kluska           4.B      3000 ks                  

      5. Kiara Tomašáková   4.B      2390 ks                   

      Zber papiera

      1. Karolína Briššová     3.B      97 kg

      2. Nela Veselovská       4.A      88 kg

      3. Lea Maruščáková     1.B      83 kg

      4. Richard Knezovič     3.A      52 kg

      5. Terézia Hutková       4.B      47 kg

       

      Všetkým výhercom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu.

     • Okresná jazyková súťaž ABC

     • Žiaci 2. – 9. roč. mali možnosť zapojiť sa  do 13. ročníka okresnej jazykovej súťaže ABC variant A – POÉZIA, ESEJ a variant B - PROJEKTY, ktorá trvala do 19. 05. 2023. Súťaž organizovalo CVČ Námestovo. Ich úlohou bolo napísať zaujímavú báseň, esej alebo urobiť zaujímavý projekt na ľubovoľnú tému. Projekt mohli vytvoriť ako jednotlivci alebo skupina. Naši žiaci boli úspešní a získali tieto umiestnenia:

      Variant A – POÉZIA, ESEJ

      Kategória: Poézia 5.- 6.roč.

      1. miesto - Alena Blažeňáková (6. A )

       

      Kategória: Poézia 7.- 9.roč.

      3. miestoBeáta Blažeňáková (7. A)

       

      Kategória: Esej 5.- 6.roč.

      2. miesto - Dávid Jaňák (6. A)

      3. miesto - Ema Kubaľová  (6. A)

      3. miesto - Michal Babečka (6. A)

       

      Kategória: Esej 7.- 9.roč.

      3. miesto - Marko Kapičák (8. A)

       

      Variant B - PROJEKTY

      Kategória: Jednotlivci 1.- 4.roč.

      2. miesto - Nela Veselovská  (4. A)

      3. miesto - Nela Michalčíková (3.A)

      ,

      Kategória: Jednotlivci 5.- 6.roč.

      3. miesto - Sofia Bryk (6. A)

       

      Cena poroty

      Miriam Podstrelená (5.B)

       

      Kategória: Skupiny 5.- 6.roč.

      2. miesto - Adrián Triebeľ, Filip Vaterka, Stanislav Sadlák (5. A)

      3. miesto - Nela Ondreková, Miroslava Jozefiaková, (6. A)

       

      Cena poroty

      Kiara Babečková, Adela Jurčáková (5. A)

     • Školský futbalový turnaj 23.6.2023

     • Už sa na našej škole stáva peknou tradíciu, že školský rok končíme športovo. Preto sa aj tento rok uskutočnil Školský futbalový turnaj, v ktorom si zmerali sily všetky triedy druhého stupňa. Videli sme napínavé zápasy, pekné góly a emócie, ktoré ku športu patria. V kategórii mladších žiakov vyhrala trieda 5.A a za starších 9.A. Celú akciu sme zakončili priateľským zápasom medzi učiteľmi a našimi deviatačkami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny športový zážitok!