• OZNAM

     • Oznamujeme rodičom, ktorých deti navštevujú školský klub, že v pondelok (3.6.2024) bude ZATVORENÝ!

     • OZNAM - prednáška o nelátkových závislostiach

     • Milí rodičia,

      v piatok 31.05.2024 po sv. omši (cca 19:00hod.) sa v kostole uskutoční prednáška p. Jána Pjenteka o nelátkových závislostiach (závislosti na počítačových hrách, gambling, sociálne siete..). Vo svojej prednáške bude vychádzať zo svojej vlastnej životnej skúsenosti s týmto typom závislosti. 

      Upozorní, ako včas rozpoznať a zabrániť závažným a nepriaznivým dôsledkom nelátkových závislostí. Poradí, ako rozumne tráviť voľný čas a ako získať zdravé životné návyky, ktoré sú veľmi dôležité v živote dospievajúceho človeka.

      Životná skúsenosť prednášajúceho môže pomôcť zachrániť životy ďalších!

      Ste všetci srdečne pozvaní!

     • Škola v prírode - 20. - 24. máj 2024

     • Žiaci štvrtého ročníka na týždeň vypli od školských povinností, zabavili sa, upevnili priateľstvá a aj sa niečo nové naučili v rámci školy v prírode. Počas týždňa spoznali život P. O. Hviezdoslava, vyskúšali si rôzne remeslá v Múzeu oravskej dediny, prekonali svoj strach v Brestovskej jaskyni a zažili čaro krásnej prírody na túre v Juráňovej doline. Nechýbala ani diskotéka, na ktorú sa všetci tešili. Počas celého týždňa zbierali groše, ktoré nakoniec vymenili za poklad v truhlici. Domov si odniesli okrem odmeny aj úsmev na tvári.

     • Noc s knihou - 2. ročník

     • Žiaci druhých ročníkov sa počas Noci v škole stali usilovnými včielkami. Svoje poznatky z prezentácií a z hodín Prírodovedy si mohli vyskúšať rôznymi zábavnými aktivitami, úlohami.  Spoznávali význam včelstva, usilovnosť robotníc, trúdov a samozrejme  kráľovnej.  Zoznámili sa s rozprávkovými knihami o  Včielke Máji, nakoniec ich sprevádzala aj do ríše snov.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že od 01.09.2024 pokračuje dotácia na stravu pre predškolákov, deti v hmotnej núdzi a žiakov 1. - 9. ročníka, preto Vás žiadame o prihlásenie detí, ktorí máte záujem o stravovanie. Prihlásiť sa musia všetky deti, aj tie ktoré sa už stravovali tento školský rok.

      Každý školský rok je potrebná nová prihláška (zápisný lístok a návratka).

       

      Rodič je povinný vypísať obidve tlačivá:

      1. zápisný lístok,
      2. návratku.

      Uvedené doklady nájdete TU.   

           

      Zápisný lístok aj návratku je potrebné vypísať, podpísať a doručiť do ŠJ p. Kondelovej do 30.06.2024.

     • Súťaž v skladaní Rubikovej kocky

     • V utorok 14.05.2024 sa štyria naši žiaci Terezka Straková (8.A), Sebastián Sekula (8.B). Dominik Straka (8.B) a Michal Straka (6.B) zúčastnili regionálneho kola v rýchlosti skladania Rubikovej kocky, ktoré organizovala Základná škola v Oravskom Veselom. V silnej konkurencii 52 žiakov sa náš Dominik Straka umiestnil na krásnom 3. mieste, pričom od striebornej pozície ho delilo iba pol sekundy! Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na súťaž o rok.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme rodičom, aby si teraz prišli prevziať mlieko z projektu Mlieko do škôl do 15:00 hod. k športovej hale.

     • Deň matiek

     • 5.5.2024 sa v našej športovej hale konal kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Žiaci 1.
      a 2. stupňa si pre svoje mamy, staré mamy, krstné mamy pripravili symbolickú kytičku uvitú
      z piesní, tancov, básní i scénok. Úvod programu patril malým heligonkárom pod vedením
      p.uč. Petra Kozoňa. Všetky mamičky potešili kvety, ktoré im venoval Obecný úrad Mútne.

     • Stavanie mája

     • Májová tradícia spojená s programom, ktorý si každý školský rok pripravia naši deviataci sa konala koncom apríla. Deviataci pre žiakov našej školy zatancovali ľudové tance, a potom všetky dievčatá zaviazali pestrofarebné stužky na vrcholec mája. Takto ozdobené máje postavili chlapci pri škole a škôlke, aby sa na naše tradície nezabudlo.

     • ŠKOLY AKTUÁLNE NEČELIA ĎALŠEJ HROZBE

     • Výučba na slovenských školách bude vo štvrtok plynule pokračovať. Polícia skontrolovala všetky školy, v ktorých bol nahlásený bombový útok.

      Podľa aktuálnych informácií nie sú v bezprostrednom ohrození, preto nie je nevyhnutné pristúpiť k ich zatvoreniu. V utorok bezpečnostné zložky zvažovali túto možnosť po tom, čo na všetky stupne škôl prišlo vyše 1 500 hlásení o bombovej hrozbe. Nové hlásenia už v súčasnosti neprichádzajú.

      „Ďakujeme všetkým riaditeľom, učiteľom a zamestnancom škôl za zodpovedný prístup a pomoc pri zvládaní krízovej situácie. Policajnému zboru patrí vďaka za profesionálne nasadenie, podporu a spoluprácu,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

      Zároveň sa poďakoval rodičom za pochopenie a dôveru. Zdôraznil, že bezpečnosť detí a zamestnancov škôl je pre vládu absolútnou prioritou.

     • OZNAM

     • V súvislosti s dnešnými udalosťami oznamujeme rodičom, že škola bude až do štvrtka rána uzavretá -  školské tašky žiakov ostávajú v triedach, žiaci sa k nim dostanú vo štvrtok. Rozvrh preto bude prispôsobený danej situácii. 

      Zároveň prosím žiakov, ktorí prišli ráno do školy na bicykloch, aby si ich prišli vyzdvihnúť.

      Vedenie školy

     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie ZŠ s MŠ Mútne oznamuje rodičom, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010 Z.z.

       udeľuje

      žiakom 1. - 9. ročníka základnej školy, deťom materskej školy, zamestnancom ZŠ, MŠ a školskej jedálne

      riaditeľské voľno dňa 07. mája2024 (utorok)

      z dôvodu nahlásenia bomby v objekte školy.

       

       Vedenie ZŠ s MŠ Mútne

     • OZNAM

     • Vážení rodičia a žiaci. Dnes sa už deti do objektu školy nevrátia, kým nebude skontrolovaný pyrotechnikom. O ďalšom postupe Vás budú informovať triedne pani učiteľky.

     • URGENTNÝ OZNAM

     • Prosíme rodičov o urýchlené vyzdvihnutie svojich detí v priestoroch obecného úradu z dôvodu nahlásenia bomby v škole.

     • Noc v škole 3. ročník - 26.4.2024

     • V piatok 26.4. sa z tretiakov stali piráti, ktorí boli odhodlaní hľadať poklad. Ako správni piráti si vyrobili vlajku, dostali pirátsku čiapku, škrabošku na oko a naučili sa pirátsku hymnu. Zoznámili sa s kapitánom Bradom, jeho verným priateľom papagájom Apollom a ich príbehom. Podľa indície poskladali puzzle a tak sa dostali k mape, ktorá ich postupne priviedla k ďalším potrebným indíciám a mapám. Zahrali sa pirátske človeče, čím ukázali šikovnosť a znalosti zo SJL, MAT, PDA a VLA. Vonku sa zotmelo a odvážni piráti išli do tmy s baterkou v ruke hľadať indíciu. Po úspešnom nájdení sa pomocou mapy dostali do športovej haly, kde získavali body v súťažiach, ktoré potom premenili za dukáty, aby mohli odkúpiť od lakomého piráta poklad. Nebolo to jednoduché - museli ukázať aj tanečné zručnosti. Naši piráti to dokázali a s pokladom sa pekne rozdelili. Po zážitkoch prišiel ešte jeden v podobe pyžamovej párty. Príjemne unavení išli spať. Samozrejme pred spánkom nechýbala rozprávka. Tak teda - o rok opäť. Vaše triedne p. učiteľky.