• Koľada 2024

     • Posledný deň prvého polroka školského roka 2023/2024 žiaci dostali výpisy klasifikácie, prospechu a dochádzky a v tento deň nás navštívili  pán farár a pán kaplán, ktorí prešli všetky triedy, a tak, ako je zvykom v domácnostiach, požehnali naše náhradné školské príbytky – triedy, chodby.

     • „YPSILON – SLOVINA JE HRA“

     • Vďaka podpore p. riaditeľky sme sa i v tomto školskom roku mohli opäť zapojiť do zábavnej súťaže pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra: Ypsilon – slovina je hra. Hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž deťom  ukazuje,  že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Súťaž prebehla 7.12.2023, výsledky však boli zverejnené až teraz, v januári. Teší nás, že všetkých 42 zapojených žiakov našej školy dosiahlo výborné výsledky. 4 z nich, súťažiaci s úspešnosťou 100%,   boli odmenení praktickými darčekmi  a ostatní  súťažiaci získali malý darček s logom súťaže a diplom. 25 žiakov sa v hodnotení dostalo nad 90 %.  Blahoželáme!

     • OZNAM Školskej jedálne

     • Vážení rodičia.

      Žiadam Vás, aby ste svoje deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, odhlasovali z obedu počas neprítomnosti v škole.

      V opačnom prípade si neodhlásený obed platíte:

      • V MŠ: 2,50€
      • 1. – 4. roč.: 2,10€
      • 5. – 9. roč.: 2,30€

      Dotácia na stravu sa poskytuje len keď sa Vaše dieťa zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu, to znamená, že je na vyučovaní v škole.

      Odhlásiť  ho môžete cez Edupage aplikáciu do 7:00 ráno daný deň, SMS správou, alebo telefonicky do 7:30 na tel. čísle: 0911 503 059.

      Za porozumenie ĎAKUJEM.

      Vedúca ŠJ.

       

      Pozn.: Kto má neuhradené tieto obedy, prosím urýchlene uhradiť, lebo je koniec mesiaca. Ďakujem.

     • Poďakovanie

     • K obľúbeným zimným radovánkam celkom určite patrí aj korčuľovanie, o čom svedčí takmer stále plné klzisko pred našou školou. Naši žiaci tak majú možnosť športovo sa vyžiť aj týmto spôsobom a naplno si užiť zimu. Touto cestou by sme sa radi poďakovali zamestnancom Obecného úradu, ktorí ľadovú plochu vytvorili a starajú sa o ňu.

     • 2% z Vašich daní pre ZRPŠ

     • Veríme, že aj tento rok sa rozhodnete podporiť naše ZRPŠ a tým aj deti našej školy. Viac info nájdete na plagáte nižšie, alebo po kliknutí tu: ZRPŠ 2%

     • OZNAM

     • Dôrazne žiadame rodičov, ktorí vozia svoje deti každé ráno do školy, resp. škôlky, aby dodržiavali  JEDNOSMERNÚ premávku okolo areálu školy (od školskej zastávky smerom k športovej hale).

      Zároveň žiadame o NEVSTUPOVANIE rodičov s vozidlami do areálu ZŠ - ráno ani poobede v čase presunu žiakov na obed alebo ich odchodu domov. 

      Každé ráno aj poobede - zvlásť v tomto zimnom čase - vznikajú nebezpečné situácie, ktoré ohrozujú zdravie a život našich žiakov. Táto situácia tiež komplikuje zimnú údržbu a rovnako, v prípade potreby výjazdu vozidiel záchranných zložiek, nebude možný ich prejazd ku škole.

      Za pochopenie ďakujeme!

      Vedenie ZŠ s  MŠ Mútne