• Zimné radovánky v ŠKD

     • Konečne nám napadol sneh a mohli sme si ho užívať do sýtosti. Guľovanie
      a vytváranie obrazcov do snehu bola veľká zábava. Najlepším zážitkom boli
      nafukovacie kolesá, na ktorých sme vyskúšali okrem zábavy aj svoju fyzickú silu.
      Najsilnejší nám ukázali ako vyzerá „driftovanie“ na snehu. Na školskom dvore
      zavládla pravá zimná atmosféra.
      Najbližšie zimné radovánky nás čakajú už tento piatok. Tešíme sa!!!

     • „YPSILON – SLOVINA JE HRA“

     • Vďaka podpore p. riaditeľky sme sa opäť mohli zapojiť do zábavnej súťaže pre žiakov
      základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra: Ypsilon – slovina je hra. Hlavným
      poslaním súťaže je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací
      predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov
      a skúšok. Súťaž deťom  ukazuje, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú
      žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Súťaž
      prebehla 24.11.2022, výsledky však boli zverejnené až teraz, po vianočných prázdninách.
      Teší nás, že všetkých 40 zapojených žiakov našej školy dosiahlo výborné výsledky. 7 z nich,
      súťažiaci s úspešnosťou 100%,   boli odmenení praktickým vakom a ostatní súťažiaci získali
      malý darček s logom súťaže a diplom. Blahoželáme!

     • Šaliansky Maťko

     • Školské kolo Šalianskeho Maťka sa v tomto roku konalo netradične – dvojfázovo, bolo to
      spôsobené vysokou chorobnosťou detí pred Vianocami. V januári sa nám podarilo doskúšať
      všetkých našich šikovných recitátorov a tu sú výsledky:
      1. kategória (2.-3. roč.)
      1. ------
      2. Rebeka Triebeľová, 3.B
      3. Damián Babečka, 3.B


      2. kategória (4.-5. roč.)
      1. Eva Straková, 5.B
      2. Mária Durčáková, 4.A
      3. Filip Triebeľ, 4.B


      3. kategória (6.-7. roč.)
      1. Viktória Forgáčová 7.A

     • Bezpečne na cestách - prednáška s policajtom

     • Dňa 16.1. 2023 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili besedy s dopravným policajtom. Žiaci si zopakovali najdôležitejšie pravidlá bezpečného správania sa na cestách či už ako chodci alebo cyklisti, zopakovali si základné dopravné značky a oboznámili sa s náplňou práce pána policajta. 

      Žiakom sa beseda veľmi páčila a a odniesli si z nej veľa užitočných informácií.

     • Cudzie jazyky – brána do sveta.

     •  

      Dňa 9.1. 2023 našu školu navštívila bývala žiačka Zuzana Kapičáková, aby žiakom 5. – 9. ročníka porozprávala, ako ju cudzie jazyky, konkrétne angličtina a francúzština, sprevádzali životom.

      Zuzka rada cestuje a tejto záľube podľahla už na strednej škole, keď sa cez Erasmus dostala do niektorých krajín. V cestovaní pokračovala aj počas náročného vysokoškolského štúdia medicíny. Neboli to len poznávacie výlety, ale aj zahraničné stáže, kde sa pripravovala na svoju profesiu.

      Žiaci so záujmom sledovali Zuzkinu prezentáciu, v ktorej im priblížila, ako znalosť cudzích jazykov uľahčuje cestovanie, spoznávanie iných krajín, ich kultúr, pomáha získavať nové priateľstva a kontakty, a že vďaka jazykom má človek aj viac príležitosti získať zaujímavú prácu v zahraničí.

      Z rozprávania si deti odniesli nové poznatky o krajinách, o cestovaní, ale aj o tom, že ako mnohé veci v živote, tak aj cestovanie má odvrátenú stránku a preto musia byť obozretní.

      Celým Zuzkiným rozprávaním sa tiahlo, že človek sa nemá odradiť prekážkami, ale ich mápremeniť na príležitosti, a to aj za cenu odriekaní.

      Zuzke ďakujeme za pútavé rozprávanie a prajeme jej splnenie želaní, a to nielen cestovateľských.

     • Oznam - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme rodičom, že si môžu prísť prevziať mlieko ku športovej hale ihneď od uverejnenia tohto oznamu.

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom, že zajtra, dňa 10.01.2023, sa bude vydávať žiakom mlieko z projektu "Mlieko do škôl". O presnom čase vydávania Vás budeme informovať v priebehu zajtrajšieho dňa, nakoľko nie je známy čas, kedy dodávateľ mlieko privezie.