• OZNAM - Polročný výpis známok

     • Milí rodičia, dnes boli vygenerované polročné výpisy známok a doručené do Vašich rodičovských kont na Edupage. Prosíme, aby ste si ich pozreli a následne podpísali, kliknutím na ikonku "Podpísať". V prípade nejakých problémov pri otváraní výpisov, kontaktujte svoje triedne učiteľky. V pondelok, po nástupe žiakov do školy, im bude odovzdaná aj papierová forma výpisu známok. 

     • OZNAM

     • Prosíme všetkých rodičov žiakov, ktorí si ešte nevyzdvihli mlieko (z projektu Mlieko do škôl), aby tak urobili v priebehu zajtrajšieho dňa - v piatok 28.01.2022 - v čase 8:00 - 14:00 v školskej jedálni.

     • 2% z Vašich daní

     • Veríme, že aj tento rok sa rozhodnete podporiť naše ZRPŠ a tým aj deti našej školy. Viac info nájdete na plagáte nižšie, alebo po kliknutí tu: ZRPŠ 2%

      Za plagát ďakujeme Antónii Brunikovej, žiačke 9.A

     • Projekt "Spolu múdrejší III"

     • V súčasnosti rozbiehame na škole tretie kolo projektu „Spolu múdrejší 3“, ktoré bude trvať až do júna 2022. Do projektu je aktuálne zapojených 58 žiakov a 12 doučujúcich pedagógov. Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Projekt „Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

       

      Viac info v sekcii "O škole - Projekty"

     • OZNAM

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že vzhľadom na narastajúci počet pozitívnych žiakov a zamestnancov školy, bude, rozhodnutím RÚVZ v Dolnom Kubíne, od 25.01.2022 do 03.02.2022 škola zatvorená pre všetky ročníky. Zároveň dôrazne žiadame o dodržiavanie nariadenej karantény u všetkých žiakov našej školy! Žiaci sa budú vyučovať dištančne podľa rozvrhu. Zatvárajú sa aj všetky odbory ZUŠ I. Kolčáka na pobočke v Mutnom - výučba bude taktiež prebiehať dištančne.

      Dňa 04.02.2022polročné prázdniny. Nástup do školy je 07.02.2022 (pondelok). 

       

     • ŠALIANSKY MAŤKO - 17.1.2022

     • 17.1.2022 sa konalo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. I napriek zložitej pandemickej situácii a dištančnému vyučovaniu sme opäť objavili deti, ktoré majú kladný vzťah k slovenskej literatúre a nášmu kultúrnemu dedičstvu, ktoré je ukryté i v povestiach.

      II. kategória: 1. Evka Straková, 4.B

                            2. Adelka Jurčáková, 4.A

                            Cena poroty: Marek Olašák, 5.A

      III. kategória: 1. Rozália Bugajová, 7.B

                             2. Adelka Maruščáková, 7.B

      Cena poroty: Viktória Forgáčová, 6.A

       

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 bude prebiehať dištančné vzdelávanie v triedach:

      1.B  v dňoch od 17.1. - do 26.1.2022, žiaci nastúpia na vyučovanie 27.1.2022;

      3.A  v dňoch od 11.1. - 20.1.2022, žiaci nastúpia na vyučovanie 21.1.2022;

      3.B v dňoch  od 15.1. - 24.1.2022, žiaci nastúpia na vyučovanie 25.1.2022;

      6.A v dňoch  od 15.1. - 24.1.2022, žiaci nastúpia na vyučovanie 25.1.2022;

      7.A v dňoch  od 15.1. - 24.1.2022, žiaci nastúpia na vyučovanie 25.1.2022;

      8.A v dňoch od  14.1. - 23.1.2022, žiaci nastúpia na vyučovanie 24.1.2022.

       

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prejavili záujem o samotesty a deti každý týždeň testujú. Aj naďalej prosíme, aby bolo dieťa pri akomkoľvek príznaku pretestované a výsledok nahlásený triednemu učiteľovi.

     • OZNAM

     • Oznamujeme všetkým žiakom našej školy (1. - 9. ročník), že nástup do školy je 10.01.2022 (pondelok). Je potrebné, aby sa každý žiak, ktorý v decembri obdržal antigénové samotesty, otestoval v nedeľu a poslal výsledok triednej učiteľke a tiež poslal Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

      Žiaci sú naďalej povinní prekrývať si horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom v priestoroch školy! Každý žiak má mať dve rúška alebo respirátory na výmenu počas dňa. 

      Prajeme všetkým našim žiakom a ich rodičom požehnaný a pokojný nový rok 2022!