• Svetový deň jablka - 22.10.2021

     • Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené . . .

      V rámci Svetového dňa výživy a Svetového dňa jablka si pripravili i žiaci našej školy rôzne aktivity, ktoré s jablkom a zdravím súvisia.

      Ráno si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu o benefitoch jablka. Jablko je jedným z najzdravších a najstarších druhov ovocia, je sladké, chutné a šťavnaté. Môžeme si ho dopriať v rôznych podobách, čo sme si i v triedach vyskúšali: jablkové koláče, zákusky, muffiny, sušené jablká, pečený čaj, výživy, kompóty, jablkové smoothie, jablkovo – ovocné špízy, . . . Dokonca i jablko v župane, jablkové zvieratká, ba i kvásková jablková focaccia.

      Žiaci priniesli doma vypestované jablká, ktoré pani asistentky vyzbierali a na hlavnej chodbe pripravili nádhernú výstavu. Je priam neuveriteľné, koľko druhov jabĺčok v našej dedine rastie.

      “Najkrajšie jablká“ budú ocenené v pondelok.

     • Milión detí sa modlí ruženec - 18.10.2021

     • Páter Pio povedal: ,,Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení."

      Dnes sa žiaci našej školy, ako každý rok pripojili o 9:00 hod. cez rozhlas k modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa poriada na celom svete od roku 2005. Iniciatíva detských modlitieb ruženca sa začala vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, kde sa niekoľko detí modlilo ruženec, kľačiac na podstavci sochy Panny Márie.

      Do modlitby ruženca sa u nás v škole  zapojilo 396 žiakov spolu s učiteľmi a zamestnancami školy. 4.A a 8.A sa pripojili online cez aplikáciu Zoom. Ďakujeme žiačkam z 8.A a 9.A za predmodlievanie ruženca. Veríme, že touto našou modlitbou ruženca sme prispeli k vyproseniu mieru a jednoty v našich rodinách, v našej krajine a na celom svete.

      Za organizáciu tejto krásnej akcie ďakujeme pani učiteľke Gabriele Vojtasovej a dievčatám Nine Jurčákovej, Eme Babečkovej, Karin Kapičákovej, Vanese Bjaloňovej, Magdaléne Kšenzuliakovej a Zuzane Vraňákovej.

     • Exkurzia - 7.ročník

     • Tento šk. rok sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie v Jasenovej a Dolnom Kubíne. Navštívili rodný dom M. Kukučína, kde sa žiaci z výkladu dozvedeli veľa zaujímavostí. V Dolnom Kubíne v múzeu získali viacero informácií o P. O. Hviezdoslavovi a zaujímavá bola pre nich aj Čaplovičova knižnica. Boli prekvapení a zároveň aj potešení z informácie, že aj oni sú vlastníkmi kníh, ktoré sa tam nachádzajú. Vo Florinovom dome si pozreli jeho pamätnú izbu a výstavu remesiel, ktoré boli v oblasti Oravy rozšírené. Na záver exkurzie žiaci navštívili aj cintorín v Dolnom Kubíne, kde sú pochovaní viacerí významní dejatelia Oravy. Exkurziu žiaci zhodnotili, že bola zaujímavá, bohatá na nové poznatky a zaujímavosti.

     • Naša nová pracovná dielňa

     • Začal nám školský rok a my sa so žiakmi tešíme, že môžeme využívať na vyučovaní krásne a moderne zariadenú pracovnú dielňu.

     • Pátranie v regionálnej výchove

     • V rámci opakovania učiva z regionálnej výchovy sa tretiaci vybrali do okolia školy s questom plným úloh a hádaniek. Na jednotlivých stanovištiach museli riešiť úlohy, za ktoré dostali časť zo skladačky. Poskladaním puzzle získali kľúč k dverám, kde sa skrýval poklad. Pri každej úlohe bola vytvorená krásna básnička. Za Quest – Pátranie pod Pilskom sa chceme poďakovať študentkám Pedagogickej fakulty KU – V. Bulákovej a I. Judiakovej.

       

     • Európsky deň jazykov

     • Jedna ľudová múdrosť hovorí: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

      O význame tejto ľudovej múdrosti sa nepochybuje - dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk sa dnes stalo takmer životnou nevyhnutnosťou. Zíde sa nám v práci, na dovolenke, zahraničnej ceste, pri štúdiu v zahraničí, pomôže nám spoznať ľudí z rôznych kútov sveta.

           26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

       Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity.

      Do tejto európskej akcie sa zapojila i naša škola. Žiačky 8.A triedy (Laura Babečková, Vanesa Bjaloňová, Karin Bugajová, Nina Jurčáková, Sára Zavodančíková), pod vedením  p. uč. Brontvajovej, vytvorili zaujímavú prezentáciu na danú tému a pripravili si pre žiakov 5. – 9. ročníka súťažný kvíz a rôzne aktivity. Žiaci sa dozvedeli niečo nové o jazykoch, ktoré sa učia, ba i o tých, ktoré sa v našej škole nevyučujú. Dievčatá žiakov privítali po španielsky a naučili ich aj názvy krajín a pozdravy  v posunkovej reči.