• EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

     • Od 23. do 30. septembra je Európsky týždeň športu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Jeho cieľom je viesť všetkých žiakov k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto “covid“ období. Vo štvrtok si na 1. vyučovacej hodine zacvičila celá škola, všetci žiaci spolu s pani učiteľkami. Na hodinách telesnej výchovy prebiehajú zaujímavé športové a pohybové aktivity. Počas hudobnej výchovy si žiaci okrem spevu aj zatancovali. Aktívne sa zapojili aj žiaci, ktorí chodia do školy pešo,  na bicykli alebo na kolobežkách.

     • Plavecký výcvik pre 3. ročník

     • Základy plávania si žiaci osvojili prostredníctvom základného plaveckého výcviku v Aquaparku v Dolnom Kubíne. Naši žiaci sa naň nesmierne tešili a užívali si každú chvíľku. Plavčíci ich naučili prostredníctvom rôznych cvičení nebáť sa vody, splývať a základy kraula. Okrem toho sa naučili správať sa v šatni, sprchách a na vodných atrakciách. To ako ich to bavilo môžete vidieť z nasledujúcich fotografií.

       

     • Exkurzia- PO STOPÁCH DEJATEĽOV ORAVY - 8.ročník

     • S neobyčajne pestrými a bohatými udalosťami a životnými osudmi P. O. Hviezdoslava, Martina Kukučína, Tea H. Florina sa oboznámili naši ôsmaci na zaujímavej exkurzii, pričom taktiež navštívili expozíciu Čaplovičovej knižnice.

     • OZNAM

     • Na základe aktuálneho COVID semaforu bude náš okres od pondelka v červenej fáze, z čoho vyplýva povinné nosenie respirátorov v interiéri. Toto nariadenie sa netýka žiakov základných škôl, pre ktorých však naďalej ostáva povinnosť prekrývania horných dýchacích ciest rúškami. Každý žiak je povinný mať so sebou každý deň aj náhradné rúško na výmenu počas dňa.

     • Začiatok šk. roka 2021/2022

     • Milí rodičia a žiaci!

      Pomaly ale isto je tu koniec leta a prázdnin, nový školský rok sa nezadržateľne blíži. Preto nám dovoľte, aby sme Vás stručne informovali o priebehu začiatku školského roka.

      Školský rok 2021/2022 zahájime už tradične slávnostnou svätou omšou o 7:45 hod. v kostole.

      Po svätej omši, v prípade priaznivého počasia, sa zhromaždíme pred školou, v prípade dažďa na hlavnej chodbe.

      Každý žiak je povinný priniesť v prvý deň: prezuvkyrúško a Vyhlásenie o bezpríznakovosti (nájdete ho na hornej lište vpravo pod názvom „VoB - žiak“ a rodič ho za svoje dieťa môže podať aj elektronicky cez Edupage aplikáciu -> Žiadosti/Vyhlásenia -> Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Platí od 1.9.2021). Toto tlačivo sa dáva iba raz a potom pri každom dlhšom chýbaní žiaka (dlhšom ako 3 dni).

      Rodičia, ktorí budú sprevádzať prvákov do tried, sú taktiež POVINNÍ priniesť tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy a odovzdať ho triednej učiteľke dieťaťa (nájdete ho na hornej lište vpravo pod názvom VoB - návštevník).

      Od 3.9.2021 (piatok) sa žiaci učia podľa rozvrhu, ktorý im triedne učiteľky nadiktujú vo štvrtok.