• Výzva

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Pomôžte nám šetriť planétu zapojením sa do zberu STARÝCH MOBILOV, a tak získať finančný grant 1000€ na realizáciu zeleného projektu v okolí našej školy!

      Stačí doniesť staré mobily do školy. Mobily obsahujú množstvo opätovne použitých materiálov (zlato, lítium, kobalt). Tie sa potom nemusia ťažiť z prírody, ušetria sa tisíce ton nerastných surovín, hektolitre vody a ropy.

      Aby sme boli v tomto projekte úspešní, každý žiak by mal doniesť do školy aspoň 3 staré mobily (v porovnaní s výhernými školami z predchádzajúceho roka). Súťaž trvá do 2. 11. 2022.

      Najúspešnejší zberatelia môžu získať jeden z 50 novučičkých tabletovHuawei!  V súťaží je celkovo až 255 cien!

      Verím, že sa nám to spoločne podarí!

     • Európsky deň jazykov

     • 26. 9. 2022 si žiaci a vyučujúci opäť pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podpora rozvoja viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

      Pri tejto príležitosti si žiaci 9.A triedy vytvorili zaujímavú prezentáciu na danú tému pre žiakov 4. - 9. ročníka pod vedením  p. uč. Brčákovej. Z prezentácie sa žiaci napr. dozvedeli, že najrozšírenejším jazykom na prekvapenie nie je angličtina, ale španielčina. Tiež sa dozvedeli, že slovenčina patrí k najťažším jazykom. V prezentácii spomenuli  aj  nedávno zosnulú kráľovnú Alžbetu II a zaujímavosti o kráľovskej monarchii.  Pre žiakov  si pripravili rôzne aktivity. Zabavili sa aj na aktivite košík európskych jazykov, kde vyberali jazyky a zaraďovali ich do správnej skupiny.

      Žiakom a vyučujúcim  sa prezentácia veľmi páčila a niektorí žiaci boli veľmi šikovní a sčítaní, pretože vedeli odpovedať aj na otázky od deviatakov mimo prezentácie.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Oznamujeme rodičom, že program „Mlieko do škôl“ ponúka možnosť objednať Plnotučné bezlaktózové mlieko 3,5% - Laktofree brejky.

      Ak by mal niekto záujem o tento variant brejku, nech to nahlási najneskôr do 30. septembra 2022 vedúcej ŠJ – pani Pňačekovej na tel. čísle: 0911 503 059.

       

      Ďakujeme

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 27.09.2022 (utorok) sa uskutoční výdaj mlieka z projektu "Mlieko do škôl" v čase 12:00 - 15:00 pred vchodom do športovej haly (oproti školskej jedálni).

      Na mlieko má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Dôrazne Vás prosíme o prevzatie v stanovenom termíne!

      Ďakujeme za porozumenie!

      S pozdravom vedúca ŠJ.

     • Exkurzia - Oravská Polhora

     • Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili niekoľkých zastávok počas exkurzie v Oravskej Polhore. Pán Ivan Matis ich najskôr oboznámil so slanou vodou - žiaci mali možnosť vidieť inhalatorium, odparovanie, aj si soľ vyskúšať. Potom sa všetci presunuli do novootvorenej budovy - Európske centrum gajdošskej kultúry. Po prednáške a hudobných ukážkach hry na gajdy sa celá skupina premiestnila pod Babiu horu k Hviezdoslavovej horárni a expozícii Mila Urbana. Záverečná bodka bolo fotenie na veľkej lavičke a výstup na vyhliadkovú vežu. Žiakom sa exkurzia páčila a odmenou bola pochvala od sprievodcu a šoféra, že sú milé a vychované deti.

     • Plavecký výcvik - 3.ročník

     • Žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký kurz v týždni od 12. septembra do 16.septembra 2022 v Aquarelaxe Dolný Kubín pod vedením certifikovaných inštruktorov plávania. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín a počas celého týždňa si zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Žiaci si osvojovali napr. dýchanie do vody, ponáranie, vznášanie sa, splývanie, plávanie kraul, zoskok, vynorenie v malej a veľkej vode...

      Posledný deň plaveckého výcviku, žiaci získali mokré vysvedčenie, sladkú odmenu a vstup do Aquarelaxu. Žiaci mali radosť z pobytu vo vode, čo je aj vidieť na ich tvárach na nasledujúcich fotografiách.

     • Dožinkové slávnosti Branice (PL)

     • Dňa 4.9.2022 sa naši heligonkári zo skupiny HELIZUŠ, pod vedením p. uč. Petra Kozoňa, zúčastnili dožinkových slávností v poľskej obci Branice. Boli zaradení do hlavného programu a ich vystúpenie malo obrovský úspech. Ďakujeme p. uč. Edekowi Czyszczonovi z priateľskej školy v Braniciach za pozvanie a skupine HELIZUŠ a p. uč. Kozoňovi za skvelú reprezentáciu! 

      Prikladáme aj krátke video z vystúpenia:

      https://youtu.be/QXckyy8tUD

     • OZNAM

     • Oznamujeme žiakom ročníkov 5. - 9., že zajtrajšie účelové cvičenie sa, z dôvodu nepriaznivého počasia, ruší. Všetky ročníky sa zajtra učia podľa platného rozvrhu. Účelové cvičenie sa uskutoční v náhradnom termíne.

     • RECYKLOHRY

     • Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu, ktorého cieľom je zber elektroodpadu a prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov.

      Zbierať sa budú:

      1. STARÉ MOBILY bez batérie, pokiaľ je to možné (súťaž trvá do 2.novembra 2022).

                 Najúspešnejší žiaci môžu získať novučký tablet HUAWEI.

                 Päť najúspešnejších škôl, ktoré vyzbierajú najviac mobilov v prepočte na počet žiakov na škole, získa                    financovanie zeleného projektu do výšky 1 000 € od Orange Slovensko.

       

       2. BATÉRIE (do konca školského roka).

       

       3. DROBNÝ ELEKTROODPAD -  počítače, tlačiarne, vysávače, šijacie stroje, mikrovlnky, žehličky,                   hriankovače, rádia, Hi –Fi, videorekordéry, varné kanvice, hodiny a hodinky, elektrické holiace strojčeky, váhy,   kalkulačky, videokamery, hudobné nástroje ....  (do konca školského roka).

                                           

     • NAJ škola

     • Od soboty 10.9.2022 sa v čase od 9:30 začína na stanici RTVS 1 vysielať súťaž NAJ ŠKOLA, do ktorej sa zapojila aj naša škola. I keď nám postup ušiel iba o kúsok, aj tak sme šťastní, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu.

     • OZNAM - ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že školský klub detí bude otvorený od zajtra, utorka 6.9.2022

      Poplatky za ŠKD sa uhrádzajú do 15. dňa v mesiaci na číslo účtu: SK65 5600 0000 0040 4151 4006.

      Mesačný poplatok za ŠKD je 12 EUR.

     • Začiatok nového školského roka - 2022/2023

     • Milí žiaci!

      Skončilo nám pohodové leto, pomaly ale isto sa k nám priblížila jeseň a spolu s ňou aj nový školský rok.

      Tak, ako každý rok, i teraz zahájime školský rok svätou omšou o 7:45 hod. v kostole. Po svätej omši sa v prípade pekného počasia zhromaždíme na školskom dvore - ak bude pršať, uvítanie prebehne na hlavnej chodbe v priestoroch školy. 

      Prosíme všetkých žiakov, aby si priniesli so sebou prezuvky. Každý žiak je povinný odovzdať pri nástupe aj vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré sa nachádza v sekcii Žiaci a rodičia - tlačivá na stiahnutie.

      Prajeme všetkým žiakom aj učiteľom pohodový začiatok nového školského roka!

      Tešíme sa na Vás!

     • Prihlasovanie na stravu - 2022/2023

     • Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Mútne prosí rodičov žiakov, ktorí sa plánujú v novom školskom roku 2022/2023 stravovať v školskej jedálni, aby vyplnili priloženú prihlášku. Prihlášku treba odovzdať priamo vedúcej ŠJ p. Pňačkovej v školskej jedálni už od 22.08.2022, najneskôr však do začiatku školského roka  - 05.09.2022.

      Prihlášku vypisujú všetci žiaci, aj tí, ktorí sa už stravovali v jedálni minulý rok.

     • Voľné pracovné miesto - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

     • Základná škola s materskou školou prijme do pracovného pomeru na dobu určitú do 31.08.2023 v rámci NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na 100% úväzok.

       

      Termín nástupu:       01.09.2022

       

      Počet voľných pracovných pozícií:             3

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

       

      Ďalšie požiadavky:

      • práca s integrovanými žiakmi s poruchami učenia a správania,
      • spolupráca s vyučujúcimi,
      • komunikácia so zákonnými zástupcami,
      • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
      • zodpovedný prístup k práci,
      • schopnosti organizačné a komunikačné,
      • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy.

       

      Zoznam požadovaných dokladov:
      -           Žiadosť o prijatie do zamestnania
      -           Profesijný životopis
      -           Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

      Požadované doklady je potrebné odoslať poštou, alebo zaslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com najneskôr do 15.08.2022.

       

      Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp. telefonicky.
       

       

     • Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg

     • Základná škola s materskou školou Mútne 224 prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú od 01.09.2022 – 31.08.2023. Pracovné miesto je na zastupovanie počas RD a MD v rámci NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

       

      Informácie o pracovnom mieste:

      Miesto výkonu práce:          Základná škola s materskou školou Mútne 224

      Termín nástupu:                   1.9.2022

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:             15.08.2022

      Rozsah úväzku:                    100%

      Platové podmienky:

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

      Požiadavky na uchádzača:

      Vzdelanie:

      Uchádzač musí spĺňať požadované vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

      Znalosť práce s PC:             MS Word, Excel

      Kontaktné informácie:

      Adresa školy alebo zariadenia:

      Základná škola s materskou školou Mútne 224
      029 63 Mútne
      www.zsmutne.edupage.org

      Kontaktná osoba:                 PaedDr. Jana Murínová, riaditeľka školy
      +421435597258

       

      Požadované doklady je potrebné odoslať poštou, alebo zaslať elektronicky na adresu zsmsmutne@gmail.com najneskôr do 15.08.2022.

       

      Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom) resp. telefonicky.