• Exkurzia na rašelinisko - 27.10.2022

     • V rámci programu Zelená školasa dňa 27.10.2022 44 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie na Mútňanské rašelinisko, ktoré je súčasťou CHKO Horná Orava. Tvorí ho komplex všetkých troch druhov rašelinísk: vrchoviská, prechodné rašeliniská a miestami aj slatiny, s výskytom vŕby čučoriedkovej, ktorá tu má jedinú lokalitu svojho výskytu na Slovensku.

      Odborný výklad o vzniku, význame  a dôležitosti ochrany rašelinísk, výskyte rastlín a živočíchov, ako aj  veľa iných zaujímavostí  sa žiaci dozvedeli od pani Zuzany Kertysovej z CHKO Horná Orava.

     • Exkurzia - 9.ročník

     • 26.10.2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v najväčšom komplexe nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov Auschwitz - Birkenau. 

      V Osvienčime zomrel v hladovej komore i kňaz MAXIMILIÁN KOLBE, ktorý ponúkol svoj život za život otca rodiny.

     • Exkurzia Klin- Námestovo

     • Dňa 21.10.2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili exkurzie v blízkosti obce Klin.
      Naším cieľom sa stal výstup na vrch Grapa, na miesto nazývané aj Rio de Klin. Vyskytol sa nám krásny
      výhľad na oravskú krajinu. Z výšky 686 m.n.m žiaci mohli vidieť obce Klin, Vavrečka, Suchá Hora,
      Námestovo, tiež Oravskú priehradu a Roháče.
      Dominantou tohto miesta je socha Krista , ktorú vytvoril miestny rezbár. Žiaci sa oboznámili, že
      s výškou 9,5 metra je treťou kópiou slávnej brazílskej sochy na svete.
      Toto malé, ale výnimočné miesto nám poskytlo priestor na spoznávanie aj relax. Počasie nám prialo,
      žiakom sa exkurzia veľmi páčila.

     • Milión detí sa modlí ruženec - 18.10.2022

     • V utorok, 18.10.2022, sa naša škola opätovne zapojila do kampane „Milión detí sa modlí ruženec“. Do modlitby posvätného ruženca sa zapojili žiačky 9. A triedy a svojim spevom spestrili túto modlitbu žiačky 5. A a 5. B triedy pod vedením pani uč. Márie Veselovskej.

      Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete! Aj samotný Páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

     • Zdravá strava - 16.10.2022

     • Pri príležitosti Dňa zdravej výživy, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra, žiaci 9. B triedy pod vedením p. uč. Rončákovej usporiadali v našej škole Deň zdravej stravy. Žiaci všetkých tried priniesli na ochutnávku veľa zdravých pokrmov, nátierok, koláčov, pečiva, nápojov, sirupov a iných zdravých dobrôt. Nechýbali rôzne druhy sezónneho ovocia a zeleniny zo záhrad, ovocné šaláty a iné zdravé maškrty. Žiaci absolvovali aktivity, pri ktorých využívali všetky zmysly – podľa hmatu spoznávali ovocie a zeleninu, podľa chuti so zatvorenými očami identifikovali jedlo.

      Počas dňa žiaci sledovali zaujímavú interaktívnu prezentáciu o ovocí a zelenine, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o tom, že zdravá strava je nevyhnutná pre správny telesný a duševný vývin detí a vysoký obsah vitamínov.

      Zistili, že je zdravé a dôležité konzumovať sezónne a doma vypestované ovocie a zeleninu.  Súčasťou programu bola aj ochutnávka zdravých jedál, ktoré si žiaci doma pripravili.

       

     • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH DEJATEĽOV - 14.10.2022

     • 14.10.2022 sa naši siedmaci vybrali na exkurziu „PO STOPÁCH ORAVSKÝCH DEJATEĽOV“. Navštívili Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

      Významných Oravcov si uctili i návštevou dolnokubínskeho cintorína, kde sú pochovaní Janko Matúška a Pavol Országh Hviezdoslav.

      Zoznámenie s týmito osobnosťami prebehlo hravou formou. Žiaci boli priamo vtiahnutí do lektorského výkladu, vyplnili pracovné listy, dokonca si i zarecitovali Hviezdoslavovu báseň „Dedinôčka je to“.

     • Pasovanie prvákov - 14.10.2022

     • Na našej škole už niekoľko rokov máme krásnu tradíciu -  Imatrikuláciu najmenších školákov - prváčikov. Aj tento rok bolo úlohou prvákov ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na nich slávnostný deň, o ktorý sa postarali deviataci. Celá škola, učitelia ako aj rodičia tak boli 14. októbra  svedkami výnimočnej udalosti – pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“. Piráti z Karibiku (deviataci) si pripravili pre námorníkov (prváčikov) úlohy, za splnenie ktorých dostali kľúč, pomocou ktorého vyslobodili milú kráľovnú - pani riaditeľku, ktorú uväznili zlí piráti. Prváčikovia sa však museli spoľahnúť len na svoje vlastné sily, pretože nik iný, len oni mohli pomôcť zajatej kráľovnej. Presvedčili nás však, že sa už vedia popasovať s písmenkami a číslami, že vedia rozmýšľať, spievať i tancovať.

      Po oslobodení kráľovnej nasledoval Sľub prváka, v ktorom sa  všetci  zaviazali  svojim učiteľom k zodpovednému plneniu svojich povinností, k múdremu používaniu slov, ako aj k tomu, že si budú navzájom pomáhať. A tak mohli byť žiaci 1. A, 1. B, 1. C  prijatí do „cechu školského.

      Prváci zožali od pani riaditeľky pochvalu za svoju šikovnosť a deviataci za skvelú prípravu podujatia.

      Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  okrem  vedomostí  zažili i kopec  radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Hoci zdolávanie prekážok občas trochu bolí, vydržte, veď to za to stojí!

     • Oznam - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 18.10.2022 (utorok) sa uskutoční výdaj mlieka z projektu "Mlieko do škôl" v čase 12:00 - 15:00 pred vchodom do športovej haly (oproti školskej jedálni).

      Na mlieko má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Dôrazne Vás prosíme o prevzatie v stanovenom termíne!

      Ďakujeme za porozumenie!

      S pozdravom vedúca ŠJ.

     • Výzva

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Pomôžte nám šetriť planétu zapojením sa do zberu STARÝCH MOBILOV, a tak získať finančný grant 1000€ na realizáciu zeleného projektu v okolí našej školy!

      Stačí doniesť staré mobily do školy. Mobily obsahujú množstvo opätovne použitých materiálov (zlato, lítium, kobalt). Tie sa potom nemusia ťažiť z prírody, ušetria sa tisíce ton nerastných surovín, hektolitre vody a ropy.

      Aby sme boli v tomto projekte úspešní, každý žiak by mal doniesť do školy aspoň 3 staré mobily (v porovnaní s výhernými školami z predchádzajúceho roka). Súťaž trvá do 2. 11. 2022.

      Najúspešnejší zberatelia môžu získať jeden z 50 novučičkých tabletovHuawei!  V súťaží je celkovo až 255 cien!

      Verím, že sa nám to spoločne podarí!

     • Európsky deň jazykov

     • 26. 9. 2022 si žiaci a vyučujúci opäť pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podpora rozvoja viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

      Pri tejto príležitosti si žiaci 9.A triedy vytvorili zaujímavú prezentáciu na danú tému pre žiakov 4. - 9. ročníka pod vedením  p. uč. Brčákovej. Z prezentácie sa žiaci napr. dozvedeli, že najrozšírenejším jazykom na prekvapenie nie je angličtina, ale španielčina. Tiež sa dozvedeli, že slovenčina patrí k najťažším jazykom. V prezentácii spomenuli  aj  nedávno zosnulú kráľovnú Alžbetu II a zaujímavosti o kráľovskej monarchii.  Pre žiakov  si pripravili rôzne aktivity. Zabavili sa aj na aktivite košík európskych jazykov, kde vyberali jazyky a zaraďovali ich do správnej skupiny.

      Žiakom a vyučujúcim  sa prezentácia veľmi páčila a niektorí žiaci boli veľmi šikovní a sčítaní, pretože vedeli odpovedať aj na otázky od deviatakov mimo prezentácie.