• Plavecký výcvik - 4.ročník

     • V týždni od 23.5. do 27.5.2022 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v Aquaparku v Dolnom Kubíne. Žiaci sa naň veľmi tešili a absolvovali ho pod vedením školených inštruktorov. Naučili sa základy kraula, splývať a hlavne nebáť sa vody.

      Za úspešné absolvovanie plaveckého kurzu dostal každý žiak MOKRÉ VYSVEDČENIE a sladkú odmenu.

     • Atletický štvorboj mladších žiakov a žiačok, Rabča

     • Po viac ako dvoch rokoch sa uskutočnila súťaž v atletike žiakov základných škôl a to konkrétne atletický štvorboj. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo našich chlapcov a dievčat a aj keď sme nemali veľké očakávania a išli sme hlavne zbierať skúsenosti, veľmi príjemne prekvapili naše žiacky, ktoré ako družstvo skončili na vynikajúcom druhom mieste. Dievčatám gratulujeme a všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Naj škola - 17.5.2022

     • Vybraní žiaci 7.- 9. ročníka sa zúčastnili natáčania celoslovenskej súťaže Naj škola v Bratislave. Aj napriek počiatočnej nervozite a strachu z neznámeho "Mútňanské rybky" ukázali, že majú mnoho vedomostí a našu školu reprezentovali naozaj perfektne. Nebudeme však prezrádzať, ako sa našim žiakom darilo. To si pozriete na obrazovkách RTVS už v septembri!

     • OZNAM - ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, ktorí chcú, aby ich dieťa navštevovalo školský klub v šk. roku 2022/2023, aby túto skutočnosť čo najskôr nahlásili triednej učiteľke svojho dieťaťa (terajší žiaci 1. - 4. ročníka). V septembri už nebude možné vyhovieť žiadostiam o miesto v ŠKD, nakoľko je o miesta v klube vysoký záujem a je veľký počet nových prihlášok.  

     • Exkurzia 3. ročník

     • Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie, na ktorej spoznávali krásy Oravy. Najprv sa zastavili na oravskom hrade v Oravskom Podzámku, ktorý budú preberať na regionálnej výchove vo 4. ročníku. Potom sa presunuli do Vyšného Kubína v pravekej osade, kde sa od pani Ľubice dozvedeli zaujímavé informácie o histórii Oravy a mohli si vyskúšať niektoré aktivity, ako žili a pracovali pravekí ľudia. 

     • Výchovný koncert

     • Dňa 11.05.2022 sa v KD V Mútnom uskutočnil výchovný koncert pre predškolákov a 1. stupeň, ktorý pripravili učitelia zo Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove – z pobočky v Mútnom. Na koncerte žiaci spoznali naživo hudobné nástroje (akordeón, klavír, husle, gitaru, heligonku), ktoré sa počas týždňa ozývajú v priestoroch našej školy.

      Taktiež mali možnosť vidieť svojich kamarátov a spolužiakov, ako rozvíjajú svoj hudobný talent. Zazneli rôzne skladbičky z vážnej, ale aj filmovej hudby, no tiež sa nezabudlo ani na ľudovú hudbu, ktorá poslucháčov v hľadisku aj roztancovala.

      Veríme, že tradícia výchovných koncertov bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Za organizáciu koncertu ďakujeme všetkým vyučujúcim zo ZUŠ-ky – p. učiteľovi Kučkovi, p. učiteľke Kučkovej, p. učiteľke Kvakovej, p. učiteľke Kriššovej, p. učiteľovi Pilarčíkovi, p. učiteľoviŠpilákovi a p. učiteľovi Očkajákovi.

     • Slávik Slovenska - okresné kolo

     • Dňa 12.05.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v speváckej súťaži Slávik Slovenska. V 2. kategórii sa umiestnil na 1. mieste Martin Briš (6.A), ktorý zároveň postupuje na krajské kolo. V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Timea Vraňáková (9.B). Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Márii Veselovskej. Oceneným žiakom blahoželáme a Martinovi prajeme veľa šťastia na krajskom kole!

     • Okresné kolo - florbal (mladšie žiačky)

     • Pri neúčasti viacerých favoritov si finále okresného kola vo florbale zahrali naše žiačky so súperkami zo ZŠ  Slnečná z Námestova. Vďaka excelentnému výkonu prvej formácie sme zdolali súperky v pomere 5:1. Dievčatá fungovali ako dobre namazaný stroj. K prvému útoku sa pridali aj ďalšie, vrátane brankárky, a je z toho postup na kvalifikáciu na kraj. Tam už budú súperky z iného cesta. Nebudeme favoriti, ale naše mladé družstvo môže prekvapiť. Vekom sú ešte stále mladšie žiačky, tak je tam perspektíva do budúcna.

      Za prípravu žiačok ďakujeme p. Antonovi Kapičákovi.

     • OZNAM

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Mútne udeľuje dňa 13.05.2022 (v piatok) riaditeľské voľno z technických dôvodov.

     • Deň matiek

     • 08.05.2022 - aj v tomto roku druhá májová nedeľa patrila našim najdrahším - našim mamám.

      Deti ZŠ s MŠ Mútne oslávenkyniam uvili krásnu kyticu v podobe piesní, tancov, hovoreného slova, muziky. Slávnostná akadémia sa konala v športovej hale. Každá mamička si okrem uvitého darčeka  odniesla sladkú odmenu a kvietok pre potešenie.

      Všetkým, ktorí akokoľvek v tento deň prispeli, patrí veľké ĎAKUJEM – p. starostovi M. Murínovi, Rodičovskému združeniu Mútne, A. Vojtasovi, A. Rypákovi. P. Kozoňovi, pani učiteľkám, pani asistentkám a hlavne našim deťom.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek.

     • OZNAM

     • Oznamujeme, že dnes mlieko nepríde. Žiaci si mlieko preberú zajtra, v stredu 11.05.2022.

     • OZNAM

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 10.05.2022 (utorok) sa uskutoční výdaj Brejkov z projektu "Mlieko do škôl" v čase 12:00 - 15:00 pred vchodom do športovej haly (oproti školskej jedálni).

      Na Brejky má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Dôrazne Vás prosíme o prevzatie v stanovenom termíne!

      Ďakujeme za porozumenie!

      S pozdravom vedúca ŠJ.

     • Zápis do 1. ročníka

     • V dňoch 26. – 28. 4. 2022 sme v našej škole privítali našich budúcich prváčikov, ktorí prichádzali na zápis do 1. ročníka v sprievode svojich rodičov.

      V očiach našich malých predškolákov sme videli, že sú plní očakávania, čo ich za bránami krásne vyzdobenej triedy čaká. V 4.B sa im a rodičom venovali najskôr  pani asistentky. Tu sa mohli pohrať a rodičia si zatiaľ vybavili administratívu. V 4.A ich čakali úlohy – určovanie, čo je  väčšie, menšie, počítanie guličiek, geometrické úlohy, hľadanie čísel, omaľovánky čísel, úlohy na vyhľadávanie začiatočného písmena podľa obrázkov...

      Za úspešné zvládnutie úloh dostali budúci prváci sladkosti, záložku do knihy, stojan na pastelky, pamätný list so svojím vlastnoručne napísaným menom. Toto všetko si odniesli  v krásne vyzdobených papierových taškách. Nakoniec sa odfotili v čarovne vyzdobenej fotostene.

      Za prípravu, priebeh zápisu a výzdobu tried ďakujeme p. učiteľkám Gabriele Vojtasovej a Vlaďke Pisarčíkovej, pani vychovávateľkám zo ŠKD Kataríne Ďurčákovej a Patrícii Podstrelenej.

      Rovnako sa chceme poďakovať za administratívne spracovanie zápisupani asistentkám Zuzane Müllerovej, Ivane Vaterkovej, Zuzane Strakovej, Adriane Hullovej, Anne Podstrelenej a  špeciálnej pedagogičke Zuzane Dendisovej ďakujeme za krásne fotky.

       

     • Stavanie mája - 29.4.2022

     • Stavanie Mája patrí k nádherným jarným tradíciám, ktoré sa v našej škole stále udržiavajú. Piatok 29. apríla sa niesol v znamení ľudovej tradície stavania mája. Za sprievodu veselých piesní dievčatá vyzdobili farebnými stužkami pestrofarebný máj. Žiaci si pri stavaní mája zaspievali ľudové piesne, zatancovali v ľudových krojoch. Máj príjemne skrášlil prostredie areálu našej školy. Aj takýmto spôsobom si žiaci priblížili ľudové zvyky a tradície v našej obci.