• iBobor  

     •  

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.

      V pondelok 7.novembra  súťažilo 22 385 Kadetov  (žiakov 8. a 9.ročníka). Z našej školy v tejto kategórii súťažilo 69 žiakov, z ktorých boli najúspešnejší: M. Kšenzulák, S. Iglarčíková, M.Kapičák, L. Babečková, A. Šurin, M.Kudla, E. Vaterková,  V. Bjaloňová, N. Maláková, A. Kubala, M. Murín, N. Jurčáková, R. Bugajová, E. Romaňáková.

      V utorok 8.novembra súťažilo 24 566 v kategórii Drobec (2. a 3. ročník). Z našej školy súťažilo 91 žiakov. Tu k tým najúspešnejším patria: S. Iglarčíková, F. Forgáč, T. Holubjak, J. Podstrelený, N. Michalčíková, M. Kubaľa, J. Jozefiak, D. Bugaj , K. Kšenzuláková

      V stredu 9.novembra súťažilo 27 676 Benjamínov (žiakov 6. a 7. ročníka). Z našej školy súťažilo 76  žiakov. Tu k tým najúspešnejším patria: M. Bielák, S. Triebel, S. Sekula, L. Kluska, M. Serdel

      V piatok 11.novembra súťažilo 32369 Bobríkov (žiaci 4. a 5. ročníka). Z našej školy súťažilo 75 žiakov. Tu k tým najúspešnejším patria: V. Skorková, D. Kluska, N. Vojtasová, R. Bulák, S. Varchol, S. Vraňáková, K. Janečková, E. Straková, S. Müllerová, M. Briššová

      Všetkým zúčastneným úspešným riešiteľom gratulujeme, lebo súťažiacich bolo nemálo.

       

     • Metodický deň MAT - 11.11.2022

     • Dňa 11.11.2022 sa na pôde našej základnej školy uskutočnil 1. metodický deň pre učiteľov matematiky ZŠ v okrese Námestovo. Stretnutia sa zúčastnilo 19 zástupcov škôl a 6 lektorov z neziskovej organizácie P- MAT, ktorí učiteľom, aj žiakom pripravili workshop matematických aktivít. Na záver si všetci zúčastnení súťažne zmerali sily v riešení matematicko-logických úloh v limitovanom čase.

     • Florbalový turnaj - 11.11.2022

     • Naši florbalisti po skvelom výkone nenašli premožiteľa a zdolali všetkých štyroch súperov. Pozoruhodný výkon brankára Šimona len s jedným inkasovaným gólom.

      Skvelá prvá päťka, ktorá kombinovala na ligovej úrovni. K nim skvele zapadol mladý druhý útok zložený z piatakov. Chalani sú perspektívou do budúcnosti a závideli nám ich aj súperi z NO.

      Tešíme sa na okres.

       Ďakujeme za skvelú kulisu / povzbudzovanie – diváci boli šiestym hráčom / a organizáciu / časomiera, stolík, hudba /.

     • Medzinárodný deň školských knižníc - 24. 10. 2022

     • Tento deň bol pre nás iným ako býva. Namiesto učebníc a pracovných zošitov, sme si vzali do ruky knižku a vlastnú fantáziu.
      Ako podtému sme si zvolili „Kniha zlato knižnice“.
      Deň sme začali stretnutím s pani Hewovou a Tisoňovou, ktoré sme si pozvali z dediny a v knižnici žiakom prvého až piateho ročníka porozprávali o svojom detstve, ako to bolo kedysi bez elektriny, televízie a mobilov. Ako museli doma pracovať a pomáhať rodičom. Kde a kedy sa stretávali so svojimi kamarátmi, ako trávili svoj voľný čas a aké huncútstva občas vyparatili. Najviac deti zaujalo rozprávanie o tom, ako sa kedysi učilo, že dochádzali do školy peši v lete, či v zime. Porozprávali im aj o tom, aké bolo ťažké dostať sa ku knihám, a poukázali na to, že knihy sú pre nich lepším spoločníkom ako mobily. Sú pre nich studnicou vedomostí, a preto si ich majú vážiť, lebo práve z kníh sa veľa dozvedia. Žiakom zdôraznili aj to, aby si vážili školské pomôcky, pretože to nie je samozrejmosť, mať také krásne vybavenie a priestory ako majú deti dnes v školách. Poukázali aj na knižnicu aká je krásna a zaplnená rôznymi knihami, ktoré si žiaci môžu zapožičať a čítať doma alebo v knižnici. Deťom sa rozprávanie veľmi páčilo, kládli paniam rôzne otázky, čím prejavovali záujem o ich skúsenosti.

      Žiaci šiesteho a deviateho ročníka sa vybrali cestou „Ako vznikla kniha“. Naše pozvanie prijal p. PhDr. Peter Brezina, spisovateľ a historik, ktorý vlastní kníhviazačstvo v Skalici. Je autorom knihy 350 rokov kníhtlače v Skalici. Komunikácia prebiehala online z priestoru našej fyzikálnej učebni, pretože bola dostatočne veľká na požadovaný počet žiakov.  Dozvedeli sme sa ako taká kniha vlastne vzniká. Aké materiály sa používali v minulosti, aké formy viazania a tlače sa používali a používajú v súčasnosti. Rozprával veľmi pútavo, ukázal nám aj rôzne druhy väzby kníh, ktoré príležitostne vyrobili vo svojom  podniku. Jednou z nich bol aj Trestný zákon, väzba imitovala kamenné múry a úvodná strana bola za mrežami. Na záver žiaci kládli rôzne otázky a poďakovali formou ľudovej piesne. A práve toto  „stretnutie“ inšpirovalo žiakov 6. B ku tvorbe vlastnej knihy.
      Žiaci 6. B recykláciou vyrobili vlastný papier, ktorý použili na hárky a jeho obal. Knihu  zviazali tzv. kopskou väzbou s použitím šidla, ihly a nite. Do hotovej zviazanej knihy sa pokúsili písať husacím brkom.
       

     • Exkurzia – 8.ročník

     • Dňa 20. 10. 2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na exkurzii v Priehradnom múre na Oravskej priehrade.

      Priehrada vznikla predovšetkým na ochranu pred povodňami, ktoré sa na sútoku Bielej a Čiernej Oravy vyskytovali od nepamäti.

      Náš sprievodca nás zaviedol priamo do útrob priehradného múru.  Viditeľná časť priehradného múru je 30 metrov vysoká, no pod zemou sa ukrýva ďalších 20 metrov. Okrem množstva schodov a chodieb, sme na samom spodku videli vyvierať zo samotného dna pod múrom prameň minerálnej vody „vajcovky“.

      Nakoniec sme navštívili aj čističku odpadových vôd v Námestove.

     • Technika - 8.ročník

     • Žiaci VIII.A triedy sa na hodinách techniky venovali téme recyklácie tetrapakov, rôznych nepotrebných obalov z nápojov či kartónových krabíc. Výsledkom ich usilovnej tvorivej činnosti boli nádherné stavby z týchto materiálov. Veď posúďte sami.

     • Projekt Krokus / Šafrán

     • Naša škola sa zapojila do vzdelávacieho projektu Krokus - Šafrán, ktorý každoročne realizuje Múzeum židovskej kultúry na Slovensku v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI). Jeho cieľom je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky žiaci 7. A triedy vysadili v areáli školy cibuľky žltých krokusov - šafránov , ktoré by mali rozkvitnúť približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu - 27. januára (u nás rozkvitnú neskôr).

      Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. Hlavným cieľom projektu je upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu.

       

       

     • Šarkaniáda

     • Žiaci 1.-4. ročníka si v škole, alebo doma vytvorili vlastných šarkanov. Spoločne sa vybrali na Chlapský grúň, kde si ich mohli vyskúšať. Vzájomne si šarkanov obzerali, porovnávali a niektorí opravovali drobné chybičky...  Na celej akcii príjemne svietilo slniečko a vietor pomáhal šarkanom lietať, z čoho sa žiaci veľmi tešili.

     • Školský klub detí 2022

     • Školský rok 2022/2023 naplno začal aj v Školskom klube detí. Nový školský rok nám
      priniesol nových kamarátov – prvákov a tak sme sa rozrástli o ďalšie oddelenie. Pravdaže,
      dnes sa tu už cítia ako doma. Deti najviac zaujali rôzne pohybové hry. Venovali sme sa tiež
      tvoreniu na tému JESEŇ a tematickej výzdobe oddelenia, pričom si rozvíjali fantáziu,
      manuálne zručnosti a estetické cítenie. V rámci vzdelávacej oblasti sme sa rozprávali
      o režime dňa, školských povinnostiach a ich plnení. Vedomosti a zručnosti si deti rozvíjali pri
      rôznych tvorivých hrách, logických úlohách a stavaní z rôznych stavebníc.
      Mesiac október priniesol viac slnečných dní, ktoré nám dovolili stráviť viac času na
      čerstvom vzduchu. Využili sme ich aj na hrabanie lístia a zbieranie odpadkov. Nezabudli sme
      ani na našich starých rodičov, ktorým deti vyrobili milé prekvapenia.

     • Exkurzia Oravský hrad

     • Dňa 21.10.2022 sa naši piataci zúčastnili exkurzie na Oravskom hrade. V priestoroch hradu sme mali možnosť prejsť tromi vstupnými bránami s tunelom, pod ktorými sa nachádzajú podzemné chodby. Žiaci mali možnosť pozrieť si niekoľko expozícií - v Citadele inštalovaná archeologická expozícia a Médiatéka,ktorá mapuje audiovizuálne diela, ktoré sa natočili na hrade. Zaujímavou súčasťou prehliadky bola etnografická a prírodovedná expozícia . Žiakov upútala Kaplnka sv. Michala a Klenotnica Oravského hradu.

     • Exkurzia na rašelinisko - 27.10.2022

     • V rámci programu Zelená školasa dňa 27.10.2022 44 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie na Mútňanské rašelinisko, ktoré je súčasťou CHKO Horná Orava. Tvorí ho komplex všetkých troch druhov rašelinísk: vrchoviská, prechodné rašeliniská a miestami aj slatiny, s výskytom vŕby čučoriedkovej, ktorá tu má jedinú lokalitu svojho výskytu na Slovensku.

      Odborný výklad o vzniku, význame  a dôležitosti ochrany rašelinísk, výskyte rastlín a živočíchov, ako aj  veľa iných zaujímavostí  sa žiaci dozvedeli od pani Zuzany Kertysovej z CHKO Horná Orava.

     • Exkurzia - 9.ročník

     • 26.10.2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v najväčšom komplexe nemeckých koncentračných a vyhladzovacích táborov Auschwitz - Birkenau. 

      V Osvienčime zomrel v hladovej komore i kňaz MAXIMILIÁN KOLBE, ktorý ponúkol svoj život za život otca rodiny.

     • Exkurzia Klin- Námestovo

     • Dňa 21.10.2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili exkurzie v blízkosti obce Klin.
      Naším cieľom sa stal výstup na vrch Grapa, na miesto nazývané aj Rio de Klin. Vyskytol sa nám krásny
      výhľad na oravskú krajinu. Z výšky 686 m.n.m žiaci mohli vidieť obce Klin, Vavrečka, Suchá Hora,
      Námestovo, tiež Oravskú priehradu a Roháče.
      Dominantou tohto miesta je socha Krista , ktorú vytvoril miestny rezbár. Žiaci sa oboznámili, že
      s výškou 9,5 metra je treťou kópiou slávnej brazílskej sochy na svete.
      Toto malé, ale výnimočné miesto nám poskytlo priestor na spoznávanie aj relax. Počasie nám prialo,
      žiakom sa exkurzia veľmi páčila.

     • Milión detí sa modlí ruženec - 18.10.2022

     • V utorok, 18.10.2022, sa naša škola opätovne zapojila do kampane „Milión detí sa modlí ruženec“. Do modlitby posvätného ruženca sa zapojili žiačky 9. A triedy a svojim spevom spestrili túto modlitbu žiačky 5. A a 5. B triedy pod vedením pani uč. Márie Veselovskej.

      Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete! Aj samotný Páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

     • Zdravá strava - 16.10.2022

     • Pri príležitosti Dňa zdravej výživy, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra, žiaci 9. B triedy pod vedením p. uč. Rončákovej usporiadali v našej škole Deň zdravej stravy. Žiaci všetkých tried priniesli na ochutnávku veľa zdravých pokrmov, nátierok, koláčov, pečiva, nápojov, sirupov a iných zdravých dobrôt. Nechýbali rôzne druhy sezónneho ovocia a zeleniny zo záhrad, ovocné šaláty a iné zdravé maškrty. Žiaci absolvovali aktivity, pri ktorých využívali všetky zmysly – podľa hmatu spoznávali ovocie a zeleninu, podľa chuti so zatvorenými očami identifikovali jedlo.

      Počas dňa žiaci sledovali zaujímavú interaktívnu prezentáciu o ovocí a zelenine, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o tom, že zdravá strava je nevyhnutná pre správny telesný a duševný vývin detí a vysoký obsah vitamínov.

      Zistili, že je zdravé a dôležité konzumovať sezónne a doma vypestované ovocie a zeleninu.  Súčasťou programu bola aj ochutnávka zdravých jedál, ktoré si žiaci doma pripravili.

       

     • PO STOPÁCH ORAVSKÝCH DEJATEĽOV - 14.10.2022

     • 14.10.2022 sa naši siedmaci vybrali na exkurziu „PO STOPÁCH ORAVSKÝCH DEJATEĽOV“. Navštívili Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

      Významných Oravcov si uctili i návštevou dolnokubínskeho cintorína, kde sú pochovaní Janko Matúška a Pavol Országh Hviezdoslav.

      Zoznámenie s týmito osobnosťami prebehlo hravou formou. Žiaci boli priamo vtiahnutí do lektorského výkladu, vyplnili pracovné listy, dokonca si i zarecitovali Hviezdoslavovu báseň „Dedinôčka je to“.

     • Pasovanie prvákov - 14.10.2022

     • Na našej škole už niekoľko rokov máme krásnu tradíciu -  Imatrikuláciu najmenších školákov - prváčikov. Aj tento rok bolo úlohou prvákov ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na nich slávnostný deň, o ktorý sa postarali deviataci. Celá škola, učitelia ako aj rodičia tak boli 14. októbra  svedkami výnimočnej udalosti – pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“. Piráti z Karibiku (deviataci) si pripravili pre námorníkov (prváčikov) úlohy, za splnenie ktorých dostali kľúč, pomocou ktorého vyslobodili milú kráľovnú - pani riaditeľku, ktorú uväznili zlí piráti. Prváčikovia sa však museli spoľahnúť len na svoje vlastné sily, pretože nik iný, len oni mohli pomôcť zajatej kráľovnej. Presvedčili nás však, že sa už vedia popasovať s písmenkami a číslami, že vedia rozmýšľať, spievať i tancovať.

      Po oslobodení kráľovnej nasledoval Sľub prváka, v ktorom sa  všetci  zaviazali  svojim učiteľom k zodpovednému plneniu svojich povinností, k múdremu používaniu slov, ako aj k tomu, že si budú navzájom pomáhať. A tak mohli byť žiaci 1. A, 1. B, 1. C  prijatí do „cechu školského.

      Prváci zožali od pani riaditeľky pochvalu za svoju šikovnosť a deviataci za skvelú prípravu podujatia.

      Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  okrem  vedomostí  zažili i kopec  radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Hoci zdolávanie prekážok občas trochu bolí, vydržte, veď to za to stojí!

     • Oznam - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 18.10.2022 (utorok) sa uskutoční výdaj mlieka z projektu "Mlieko do škôl" v čase 12:00 - 15:00 pred vchodom do športovej haly (oproti školskej jedálni).

      Na mlieko má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Dôrazne Vás prosíme o prevzatie v stanovenom termíne!

      Ďakujeme za porozumenie!

      S pozdravom vedúca ŠJ.