• OZNAM - ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že zajtra t.j. 20.12.2022, bude školský klub detí ZATVORENÝ.

     • Žiacka latka, Oravská Polhora - 16.12.2022

     • Žiaci a žiačky našej školy sa už tradične zúčastnili predvianočnej okresnej súťaže v skoku do výšky. Žiacka latka v Oravskej Polhore. Všetci podali naozaj kvalitné výkony a štyria z nich si domov dokonca odviezli aj medailu:
      bronzovú za 3. miesto: Cyprián Jurčák, Lenka Tomášáková, Mária Tomašáková
      striebornú za 2. miesto: Filip Vaterka

      Všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme.

     • OD KATARÍNY DO VIANOC

     • V tomto krásnom adventnom čase sme si prostredníctvom kultúrneho pásma pripomenuli, ako
      prežívali naši predkovia obdobie OD KATARÍNY DO VIANOC. Žiaci 7.A nás previedli od
      sviatku sv. Kataríny, cez sv. Ondreja, sv. Barboru, sv. Mikuláša, sv. Luciu až po Viľiju
      (Štedrý deň). Nechýbali ani koledníci z 8.B. Veríme, že i vďaka tomuto programu budú deti
      vo svojich rodinách udržiavať naše krásne goralské zvyky a tradície.

     • Zimná výzdoba tried

     • I keď vonku tomu nič nenasvedčuje, u nás v škole zavládla zima. Každá jedna trieda sa
      v predvianočnom čase obliekla do sviatočného zimného šatu. Originálne výzdoby tried pripravili žiaci
      spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami. Porota zložená z vedenia školy, asistentiek,
      špeciálnych pedagogičiek mala veľmi náročnú úlohu – vybrať spomedzi všetkých tried v jednotlivých
      kategóriách víťaza. Každá trieda, do ktorej sme vošli, nás niečím prekvapila.
      V jednej nás privítali anjeli, vianoční škriatkovia, v inej roztopašný Grinch alebo rozšantené tučniaky.
      Jedna dýchala zimným čarom, iná vianočnou rozprávkou. Kde sme sa len pozreli, všade nejaké
      prekvapenie, originálne stvárnenie témy alebo dokonca pohostenie formou vlastnoručne vyrobených
      sladkostí.
      Všetky ocenené triedy sa majú na čo tešiť, lebo odmenou za ich snahu budú skvelé ceny - niektoré
      pôjdu do aquaparku, niektoré na laser game alebo do 3D kina. Iné dostanú dve voľné hodiny.
      Všetkým žiakom, pani učiteľkám a vychovávateľkám ďakujeme za ich snahu a výhercom srdečne
      blahoželáme!

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 5. 12. 2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A1 (6. – 7. ročník) a A2 (8. - 9. ročník).Školské kolo pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a čítanie s porozumením. Ústna časť bola zameraná na vytvorenie príbehu podľa ľubovoľného obrázka.

      V kategórii A1 súťažilo 16 žiakov. Výsledky školského kola v tejto kategórii:

      1. miesto – Maroš Bielak (VII. B), Eva Jurčáková (VII. A)

      2. miesto - Michal Mudroň (VI. B)

      3. miesto -Jakub Rafaj (VII. B)

      V kategórii A2 súťažilo 11 žiakov. Výsledky školského kola v tejto kategórii:

      1. miesto – Lukáš Mudroň (IX. A)

      2. miesto – Sofia Straková (VIII. B)

      3. miesto – Adam Šurín (IX. B)

      Všetci súťažiaci sa veľmi snažili a boli odmenení diplomami. Súťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení aj vecnými cenami. Víťazom blahoželáme a dúfame, že budú úspešní aj v okresnom kole.

     • Ukážka 1. pomoci v školskom klube

     • V priebehu mesiaca december sa zdravotníci zo zdravotníckeho krúžku prezentovali ukážkou 1. pomoci v troch triedach školského klubu. Od októbra sa už naučili ošetrovať niektoré hlavné zranenia, preto radi predviedli napr. resuscitáciu, stabilizovanú polohu, protišokovú polohu, 1. pomoc pri otvorenej zlomenine, krvácaní, dusení, popálenine, epileptickom záchvate, uštipnutí hada a naučili deti aj správne volať záchranku. Naši zdravotníci dúfajú, že boli užitoční a svojich mladších spolužiakov a kamarátov v školskom klube niečo naučili.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Keďže mlieko dnes bolo doručené neskôr, poprosíme o jeho vyzdvihnutie pred športovou halou do 16:00.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 13.12. 2022 (utorok) sa uskutoční výdaj mlieka z projektu "Mlieko do škôl" v čase 12:00 - 15:00 pred vchodom do športovej haly (oproti školskej jedálni).

      Na mlieko má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Dôrazne Vás prosíme o prevzatie v stanovenom termíne!

      Ďakujeme za porozumenie!

      S pozdravom vedúca ŠJ.

     • Sv. Mikuláš – 6.12.2022

     • Šiesteho decembra neobišiel ani nás.

      Kto?

      No predsa svätý Mikuláš!

      Rozžiarené očká detí, balíčky, program, a samozrejme, svätý Mikuláš so svojím sprievodom. To všetko sme mohli vidieť 6.12. v našej slávnostne vyzdobenej športovej hale. Za sladké balíčky pre naše deti ďakujeme pani riaditeľke -  Janke Murínovej a vedúcej školskej jedálne – pani Márii Pňačekovej.

       

     • Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov

     • Žiaci 4.A triedy sa s triednou pani učiteľkou zapojili do mesačného vzdelávacieho bloku, ktorý bol súčasťou projektu Komenského inštitútu – „Učitelia v akcii“. Lektorkou bola Janette Mazionová Motlová - riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá pomáha rozvíjať vnímavosť. Tvrdí, že nevšímavosť ovplyvňuje životy tých, ktorí sú prehliadaní, neviditeľní či nechcení, preto len počúvaním a vnímaním môžeme niečo zmeniť.

      Úlohou bolo zapojiť žiakov do aktivít počas vyučovania, aby čo najviac rozprávali a rozoberali emócie, vzťahy, boli úprimní a otvorení. Hlavnou témou aktivity sa stala rozprávka Pipi Dlhá Pančucha.

      Projekt sa začal na Dni knižníc, kde sa p. uč. prezliekla za Pipi a vymenovala pár vlastností, ktoré majú s hlavnou hrdinkou príbehu spoločné. Každé dieťa si malo premyslieť rozprávkovú bytosť, ktorá ich najviac vystihuje a vysvetliť prečo. Neskôr sa rozoberali kladné aj negatívne vlastnosti. Potom žiaci pracovali v skupinách, kde sa museli spoločne dohodnúť, spolupracovať a porozprávať sa, ako sa cítili.

      Vyučovaním sme sa prispôsobili žiakom v tom, čo ich baví. Vytvorili pojmovú mapu, kde písali nápady, v akých predmetoch a akým spôsobom by Pipi mohli pomôcť alebo ju niečo naučiť.

      Počas ďalších dní žiaci napr. na SJL vytvárali pre Pipi rôzne hry a pomôcky, aby sa jej ľahko učili vybrané slová, rodičia mali povedať deťom, za čo sú na nich pyšní,  na MAT vytvárali truhlice a počítali peniaze. Rozprávali sa o tom, aký pocit v nich vyvoláva, keď sa s niekým o niečo podelia. Na RGV - Sviatok všetkých svätých sa  rozoberala téma straty blízkej osoby, lebo Pipi žije vo Vilôčke bez rodičov. Navštívili sme cintorín, kde sme hľadali staré hroby, pri ktorých sa žiaci pomodlili a zapálili sviečku.

      Projekt sa ukončil aktivitou Šikanovanie, kde sa vyhľadávala a rozoberala táto téma v rozprávkových knihách. Žiakom sa všetky aktivity s Pipi páčili a veríme, že okrem nových vedomostí sa naučili svoje okolie viac vnímať a súčasne mali všetky deti pocit úspechu.

     • Krajské kolo v šachu - Krajské kolo

     • V piatok 02.12.2022 sa dvaja žiaci našej školy, bratia Lukáš a Dávid Kluskovci, zúčastnili krajského kola v šachu v kategórii žiaci ZŠ, ktoré sa konalo v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. V silnej konkurencii, spomedzi pätnástich žiakov, sa Dávid umiestnil na 6. mieste a jeho starší brat Lukáš na 3. mieste, čo mu zaistilo postup na celoslovenské kolo. Obom chlapcom blahoželáme a držíme palce pri ďalších šachových partiách.

     • Metodický deň ANJ - 01.12.2022

     • Dňa 01.12.2022 sa na našej škole uskutočnil metodický deň pre učiteľov anglického
      jazyka 5. – 9. ročníka základných škôl, ktoré sú v pôsobností Školského úradu
      v Zákamennom. Metodického dňa sa zúčastnilo 13 učiteliek angličtiny.
      Podujatie lektorovali Ing. Gréta Korpádiová, Macmillan Education SR, ELT
      Consultant a Mgr. Katarína Planetová, Macmillan Education SR, ELT Consultant.
      Nosnou témou boli metódy a formy, ktoré robia hodiny angličtiny viac zážitkové,
      príťažlivejšie a zaujímavejšie.

     • Florbal dievčatá- okres - 1.12.2022

     • Dievčatá dokonale napodobnili chlapcov a suverénnym spôsobom zvíťazili v okresnom kole vo florbale dievčat. Nenašli premožiteľa v žiadnom zápase a dokonca neinkasovali ani gól. Exceloval prvý útok, ktorý sa postaral takmer o všetky góly. Bol dominantný na lopte a kombinačne sa im nikto nevyrovnal. Ďalšie útoky sa pridali k taktickému výkonu, kde mali za úlohu neinkasovať a brániť. Musím pochváliť všetky hráčky, lebo dnes to bol kolektívny výkon. Skrátka dnes to nemalo chybu.

     • Posvätenie adventného venca - 24.11.2022

     • Neodmysliteľným symbolom predvianočného obdobia je adventný veniec. Prvá svieca, ktorá v sebe nesie Nádej, sa rozhorela aj na našom adventnom venci vo vestibule školy. Každoročnou tradíciou býva požehnanie tohto venca našim pánom farárom Richardom Juríkom za prítomnosti učiteľov a žiakov.Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza. Advent = Príchod. Kruh venca, ktorý nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a získaný večný život v Kristovi. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázorňuje blížiaci sa príchod Pána Ježiša Krista, ktorý je svetlom tohto sveta. Zeleň nám má pripomínať nepominuteľnosť života, ktorý nám Boh daroval vtelením svojho Syna.Želajme si, nech pribúdajúce svetlo adventných sviečok zapáli svetlo aj v našich srdciach, aby sme si venovali navzájom viac lásky a porozumenia.

     • Florbal chlapci - okres - 21.11.2022

     • Chalani bravúrne zvládli majstrovstvá okresu. V úvode porazili Krušetnicu 4:0. Nasledovali dve remízy s dvoma Námestovskými školami a je z toho postup na kvalifikáciu na kraj. Šimon v bráne inkasoval iba raz, obrana mu výdatne pomáhala v blokovaní striel. O všetky góly sa postarala légia skazy z 1 útoku. Nedal sa zahanbiť ani mladý druhý útok, ktorý si vytváral šance a ani raz neinkasoval.

       ​​​​​​​

     • ĎAKUJEME - Mútňanské rybky!

     • Dnes ste mali možnosť sledovať na RTVS 1, ako sa darilo nášmu tímu a zástupcom z našej školy - z radov žiakov a učiteľov, vo vedomostnej súťaži NAJ škola. I keď nepostúpili do ďalšieho kola, počas súťaže si viedli veľmi dobre a konečný výsledok bol veľmi tesný. Sme na nich veľmi hrdí a pyšní, ako vzorne reprezentovali našu školu!

       

      ĎAKUJEME Mútňanské rybky!

       

      Vedenie školy

     • OZNAM - Naj škola

     • Dnes o 9:20 hod. stanica RTVS1 odvysiela časť vedomostnej súťaže NAJ ŠKOLA, ktorej sa zúčastnil tím Mútňanské rybky z našej základnej školy.

       

     • Vianočné trhy

     • ZŠ s MŠ Mútne v spolupráci s obcou Mútne organizuje Vianočné trhy, ktoré sa budú konať  v nedeľu 18.12.2022 na ihrisku pred budovou školy. Okrem rôznych stánkov Vás čaká občerstvenie, punč a vystúpenie žiakov zo ZŠ, ZUŠ I. Kolčáka, Helizuš a FS Mútňanky. Tešíme sa na Vás!