• Veselé Vianoce!

     •  

      ​​​​​​​

      OZNAM: Oficiálne vianočné prázdniny začínajú zajtra 23.12.2022 (piatok) a trvajú do 08.01.2023 (nedeľa). Nástup do školy bude 09.01.2023 (pondelok).

     • VÝHRA V SÚŤAŽI SMS – starý mobil sem

     • Žiaci našej školy sa úspešne zapojili do súťaže v zbere starých mobilných telefónov, ktoré budú zrecyklované a suroviny získané pri recyklácii sa využijú na opätovnú výrobu.

      V kategórii škôl nad 300 žiakov naša škola získala jednu z dvoch hlavných výhier – finančnú odmenu 1 000 € na ZELENÝ NÁPAD.

      Dvaja naši najúspešnejší recyklohráči - Mirko Bugaj a Adelka Brodecová získali aj novučké tablety Huawei. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili!

      Milí recyklohráči, my však pokračujeme počas celého školského roka v zbere použitých batérii a drobného elektroodpadu, čím zbierame ďalšie body pre našu školu.

     • MIKULÁŠ A VIANOCE V KRÍZOVOM CENTRE

     • V tomto adventnom čase sa kolektív ZŠ opäť rozhodol urobiť aspoň o trošku krajšieho Mikuláša a príjemnejšie Vianoce mamičkám a ich deťom v krízovom centre Dom Charitas s. Hildegardy v Rabči.

      Mikulášske vrecká a vianočné balíčky sme naplnili najmä potrebnými, ale i vytúženými darčekmi. Nezabudli sme ani na sladkosti a ovocie.

      Deťom a ich mamám prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky!

     • Vianočné trhy

     • Napriek veľkému mrazu sa počas nedeľných trhov ukázalo slniečko, ktoré spríjemnilo vianočnú atmosféru spolu s množstvom vystupujúcich žiakov zo ZŠ, ZUŠ Ignáca Kolčáka s pobočkou v Mútnom, Helizuš a FS Mútňanky. Veríme, že trhovníkom sa oplatilo mrznúť, že nakupujúci našli v stánkoch čo hľadali, že ste sa kultúrne vyžili, zabavili a oddýchli.

      Chceme sa poďakovať vedeniu školy za zorganizovanie, p. starostovi a zamestnancom obce za pomoc so stánkami, všetkým remeselníkom a trhovníkom za výrobky, jedlo a nápoje, účinkujúcim a ich učiteľom za umelecký zážitok, zamestnancom školy a žiakom za pomoc s prípravou, realizáciu, či predajom na trhoch a všetkým ostatným, ktorí sa akokoľvek zapojili a pomohli. V neposlednom rade ďakujeme návštevníkom, bez ktorých by tohtoročné trhy neboli.

      Veríme, že sa vám páčilo a na vianočných trhoch sa uvidíme opäť o rok. Všetkým prajeme krásne sviatky.

       

     • Vianočné tvorenie v ŠKD

     • Tak ako každý rok, aj tento sme nezabudli na príchod Vianoc. Deti si vyskúšali rôzne aktivity spojené s vianočnými činnosťami:

      ..adventné tvorenie sme začali výrobou adventného venca z toaletných roliek, krepového a farebného papiera

      ... stromček, ihličie, svetielka, hviezdičky, gule, zvončeky, ozdobné reťaze, voňavé sviečky patria neodmysliteľne k atmosfére Vianoc v podobe vianočných ikebán

      ...nezabudli sme ani na pekné vianočné pozdravy pre našich blízkych

      ...všetko sme to ukončili  pečením vianočných medovníčkov, varením punču a každoročným domácim chlebíkom a nátierkou.

     • OZNAM - ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že zajtra t.j. 20.12.2022, bude školský klub detí ZATVORENÝ.

     • Žiacka latka, Oravská Polhora - 16.12.2022

     • Žiaci a žiačky našej školy sa už tradične zúčastnili predvianočnej okresnej súťaže v skoku do výšky. Žiacka latka v Oravskej Polhore. Všetci podali naozaj kvalitné výkony a štyria z nich si domov dokonca odviezli aj medailu:
      bronzovú za 3. miesto: Cyprián Jurčák, Lenka Tomášáková, Mária Tomašáková
      striebornú za 2. miesto: Filip Vaterka

      Všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme.

     • OD KATARÍNY DO VIANOC

     • V tomto krásnom adventnom čase sme si prostredníctvom kultúrneho pásma pripomenuli, ako
      prežívali naši predkovia obdobie OD KATARÍNY DO VIANOC. Žiaci 7.A nás previedli od
      sviatku sv. Kataríny, cez sv. Ondreja, sv. Barboru, sv. Mikuláša, sv. Luciu až po Viľiju
      (Štedrý deň). Nechýbali ani koledníci z 8.B. Veríme, že i vďaka tomuto programu budú deti
      vo svojich rodinách udržiavať naše krásne goralské zvyky a tradície.

     • Zimná výzdoba tried

     • I keď vonku tomu nič nenasvedčuje, u nás v škole zavládla zima. Každá jedna trieda sa
      v predvianočnom čase obliekla do sviatočného zimného šatu. Originálne výzdoby tried pripravili žiaci
      spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami. Porota zložená z vedenia školy, asistentiek,
      špeciálnych pedagogičiek mala veľmi náročnú úlohu – vybrať spomedzi všetkých tried v jednotlivých
      kategóriách víťaza. Každá trieda, do ktorej sme vošli, nás niečím prekvapila.
      V jednej nás privítali anjeli, vianoční škriatkovia, v inej roztopašný Grinch alebo rozšantené tučniaky.
      Jedna dýchala zimným čarom, iná vianočnou rozprávkou. Kde sme sa len pozreli, všade nejaké
      prekvapenie, originálne stvárnenie témy alebo dokonca pohostenie formou vlastnoručne vyrobených
      sladkostí.
      Všetky ocenené triedy sa majú na čo tešiť, lebo odmenou za ich snahu budú skvelé ceny - niektoré
      pôjdu do aquaparku, niektoré na laser game alebo do 3D kina. Iné dostanú dve voľné hodiny.
      Všetkým žiakom, pani učiteľkám a vychovávateľkám ďakujeme za ich snahu a výhercom srdečne
      blahoželáme!

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 5. 12. 2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A1 (6. – 7. ročník) a A2 (8. - 9. ročník).Školské kolo pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a čítanie s porozumením. Ústna časť bola zameraná na vytvorenie príbehu podľa ľubovoľného obrázka.

      V kategórii A1 súťažilo 16 žiakov. Výsledky školského kola v tejto kategórii:

      1. miesto – Maroš Bielak (VII. B), Eva Jurčáková (VII. A)

      2. miesto - Michal Mudroň (VI. B)

      3. miesto -Jakub Rafaj (VII. B)

      V kategórii A2 súťažilo 11 žiakov. Výsledky školského kola v tejto kategórii:

      1. miesto – Lukáš Mudroň (IX. A)

      2. miesto – Sofia Straková (VIII. B)

      3. miesto – Adam Šurín (IX. B)

      Všetci súťažiaci sa veľmi snažili a boli odmenení diplomami. Súťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení aj vecnými cenami. Víťazom blahoželáme a dúfame, že budú úspešní aj v okresnom kole.

     • Ukážka 1. pomoci v školskom klube

     • V priebehu mesiaca december sa zdravotníci zo zdravotníckeho krúžku prezentovali ukážkou 1. pomoci v troch triedach školského klubu. Od októbra sa už naučili ošetrovať niektoré hlavné zranenia, preto radi predviedli napr. resuscitáciu, stabilizovanú polohu, protišokovú polohu, 1. pomoc pri otvorenej zlomenine, krvácaní, dusení, popálenine, epileptickom záchvate, uštipnutí hada a naučili deti aj správne volať záchranku. Naši zdravotníci dúfajú, že boli užitoční a svojich mladších spolužiakov a kamarátov v školskom klube niečo naučili.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Keďže mlieko dnes bolo doručené neskôr, poprosíme o jeho vyzdvihnutie pred športovou halou do 16:00.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 13.12. 2022 (utorok) sa uskutoční výdaj mlieka z projektu "Mlieko do škôl" v čase 12:00 - 15:00 pred vchodom do športovej haly (oproti školskej jedálni).

      Na mlieko má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Dôrazne Vás prosíme o prevzatie v stanovenom termíne!

      Ďakujeme za porozumenie!

      S pozdravom vedúca ŠJ.

     • Sv. Mikuláš – 6.12.2022

     • Šiesteho decembra neobišiel ani nás.

      Kto?

      No predsa svätý Mikuláš!

      Rozžiarené očká detí, balíčky, program, a samozrejme, svätý Mikuláš so svojím sprievodom. To všetko sme mohli vidieť 6.12. v našej slávnostne vyzdobenej športovej hale. Za sladké balíčky pre naše deti ďakujeme pani riaditeľke -  Janke Murínovej a vedúcej školskej jedálne – pani Márii Pňačekovej.

       

     • Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov

     • Žiaci 4.A triedy sa s triednou pani učiteľkou zapojili do mesačného vzdelávacieho bloku, ktorý bol súčasťou projektu Komenského inštitútu – „Učitelia v akcii“. Lektorkou bola Janette Mazionová Motlová - riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá pomáha rozvíjať vnímavosť. Tvrdí, že nevšímavosť ovplyvňuje životy tých, ktorí sú prehliadaní, neviditeľní či nechcení, preto len počúvaním a vnímaním môžeme niečo zmeniť.

      Úlohou bolo zapojiť žiakov do aktivít počas vyučovania, aby čo najviac rozprávali a rozoberali emócie, vzťahy, boli úprimní a otvorení. Hlavnou témou aktivity sa stala rozprávka Pipi Dlhá Pančucha.

      Projekt sa začal na Dni knižníc, kde sa p. uč. prezliekla za Pipi a vymenovala pár vlastností, ktoré majú s hlavnou hrdinkou príbehu spoločné. Každé dieťa si malo premyslieť rozprávkovú bytosť, ktorá ich najviac vystihuje a vysvetliť prečo. Neskôr sa rozoberali kladné aj negatívne vlastnosti. Potom žiaci pracovali v skupinách, kde sa museli spoločne dohodnúť, spolupracovať a porozprávať sa, ako sa cítili.

      Vyučovaním sme sa prispôsobili žiakom v tom, čo ich baví. Vytvorili pojmovú mapu, kde písali nápady, v akých predmetoch a akým spôsobom by Pipi mohli pomôcť alebo ju niečo naučiť.

      Počas ďalších dní žiaci napr. na SJL vytvárali pre Pipi rôzne hry a pomôcky, aby sa jej ľahko učili vybrané slová, rodičia mali povedať deťom, za čo sú na nich pyšní,  na MAT vytvárali truhlice a počítali peniaze. Rozprávali sa o tom, aký pocit v nich vyvoláva, keď sa s niekým o niečo podelia. Na RGV - Sviatok všetkých svätých sa  rozoberala téma straty blízkej osoby, lebo Pipi žije vo Vilôčke bez rodičov. Navštívili sme cintorín, kde sme hľadali staré hroby, pri ktorých sa žiaci pomodlili a zapálili sviečku.

      Projekt sa ukončil aktivitou Šikanovanie, kde sa vyhľadávala a rozoberala táto téma v rozprávkových knihách. Žiakom sa všetky aktivity s Pipi páčili a veríme, že okrem nových vedomostí sa naučili svoje okolie viac vnímať a súčasne mali všetky deti pocit úspechu.

     • Krajské kolo v šachu - Krajské kolo

     • V piatok 02.12.2022 sa dvaja žiaci našej školy, bratia Lukáš a Dávid Kluskovci, zúčastnili krajského kola v šachu v kategórii žiaci ZŠ, ktoré sa konalo v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. V silnej konkurencii, spomedzi pätnástich žiakov, sa Dávid umiestnil na 6. mieste a jeho starší brat Lukáš na 3. mieste, čo mu zaistilo postup na celoslovenské kolo. Obom chlapcom blahoželáme a držíme palce pri ďalších šachových partiách.

     • Metodický deň ANJ - 01.12.2022

     • Dňa 01.12.2022 sa na našej škole uskutočnil metodický deň pre učiteľov anglického
      jazyka 5. – 9. ročníka základných škôl, ktoré sú v pôsobností Školského úradu
      v Zákamennom. Metodického dňa sa zúčastnilo 13 učiteliek angličtiny.
      Podujatie lektorovali Ing. Gréta Korpádiová, Macmillan Education SR, ELT
      Consultant a Mgr. Katarína Planetová, Macmillan Education SR, ELT Consultant.
      Nosnou témou boli metódy a formy, ktoré robia hodiny angličtiny viac zážitkové,
      príťažlivejšie a zaujímavejšie.