• Mladý zdravotník

     • Dňa 22.6. sa uskutočnila súťaž "Mladý zdravotník". Súťaže sa zúčastnili mladší zdravotníci zo zdravotníckeho krúžku. Súťaž pre nich pripravila p. uč. M.Paterková spolu so staršími zdravotníčkami, aby si tak mohli preveriť svoje zdravotnícke vedomosti, vedomosti o červenom kríži a praktické poskytovanie prvej pomoci. Zdravotníci súťažili vo dvojiciach. Celkovo súťažilo 7 dvojíc.

      Umiestnenie:

      1. miesto: Nelka Vaterková (4.A) a Agátka Podstrelená (4.A)

      2. miesto: Katka Briššová (4.A) a Tamarka Hušlová (4.B)

      3. miesto: Stelka Vraňáková (4.B) a Simonka Mullerová (4.B)

      Všetci mladší zdravotníci boli veľmi šikovní a dúfame, že poskytovanie prvej pomoci ich bude baviť aj naďalej.

     • Škola sa baví

     • 19.6. 2022 sa konala naša tradičná školská akcia „ŠKOLA (SA) BAVÍ“, ktorá bola v tomto roku v deň, ktorý je venovaný našim otcom. V programe vystúpilo mnoho talentovaných detí, čo dokazuje, že ani dvojročná kovidová prestávka nezastavila rast talentu a fantázie našich detí. Každé jedno vystúpenie bolo skvelé. Deti predviedli nielen hru na hudobný nástroj, spev, ale i svoje dramatické a tanečné zručnosti a schopnosti. Záverečnou bodkou bol tanec vyučujúcich a deviatakov, ktorí si nacvičili tanček na gospelovú skladbu Jerusalema, ktorá bola globálnym hitom počas lockdownu.

      Po slávnostnom programesi celé rodiny posedeli v areáli školy, kde si mohli pochutnať na skvelom jedle, vypočuť si našich HELIZUŠ-ákov, zatancovať si s kapelou PloštínPunk a naši najmenší si spestrili svoje tváričky pestrými obrázkami a farebnými efektami.

     • Škola v prírode

     • Žiaci 4. ročníka sa v dňoch od 6. júna do 10. júna 2022 zúčastnili Školy v prírode. Tento týždeň plný krásnych zážitkov strávili v Sihelnom, kde boli ubytovaní v hoteli Beskydy. Poobedné aktivity im zaujímavou a hravou formou spestrili animátorky, ktoré mali pre nich pripravený pekný program formou rôznych hier, tancov a súťaží v prírode. Žiaci si domov za odmenu priniesli diplomy a veľa spoločných zážitkov

     • Súťaž v ANJ - Englishstar

     • 5.5. sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Englishstar. Všetci zúčastnení žiaci boli úspešní riešitelia. Najväčší percentuálny úspech bol dosiahnutý u žiakov: Marek Kubalák, Filip Triebeľ, Tomáš Dzurek, Magdaléna Briššová, Eva Straková, Maroš Bielak, Alžbeta Jozefiaková, Eliška Romaňáková, Andreas Galis, Karin Rončáková, Gregor Jurčák a Hyacinta Boleková.

      Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme!

     • OZNAM

     • Milí rodičia,

      edupage nastavuje systém a stáva sa, že Vám prichádzajú upozornenia na nevyriešenú dochádzku Vášho dieťaťa. Považujte, prosím, túto správu za bezpredmetnú. V prípade, že Vaše dieťa zanedbáva dochádzku, prípadne má nejaké nevyjasnené hodiny na ospravedlnenie, určite Vás bude kontaktovať triedna učiteľka.

      Ďakujeme za pochopenie, nevieme to ovplyvniť, kým robia úpravu systému edupage.

      Vedenie školy

       

     • Venček pre 9. ročník

     • Od roku 2008 sa pre žiakov 9. ročníka organizuje kurz spoločenských a ľudových tancov. Minulý týždeň sa ho zúčastnili tohtoroční deviataci a naučili sa základy párových tancov - valčík, polka a čardáš. Koncom kurzu sa učili tanec na Večierok, ktorý sa bude konať posledný júnový týždeň.

     • Týždeň mlieka v ŠKD

     • Pri príležitosti pripomínania Medzinárodného dňa mlieka, sme v našom oddelení venovali mlieku celý týždeň. Celý týždeň sme si rozprávali o význame  a vplyve mlieka na organizmus dieťaťa. 

      Deti diskutovali o význame mlieka a mliečnych výrobkoch v zdravej výžive. Veď, kto by nechcel byť zdravý. 

      Ochutnali sme rôzne druhy syrov a následne si zasúťažili v pití mlieka. Vyskúšali sme si urobiť bryndzovú nátierku a záver týždňa sme spestrili dojením kravičky. Žiaci si zážitkovou formou osvojili poznatky o mlieku a jeho výhodách pre naše zdravie.​​​​​​​

     • Výlet ôsmakov - 3.6.2022

     • Žiaci 8.A a 8.B triedy v piatok navštívili mesto Košice, prešli si krásnym historickým centrom mesta, navštívili múzeum Košického zlatého pokladu – najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku a Dóm svätej Alžbety, navštívili múzeum Solivar  v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. 

     • Pasovanie prvákov - 2.6.2022

     • Stať sa prvákom je veľká vec! Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel. Na našej škole už niekoľko rokov máme krásnu tradíciu -  Imatrikuláciu práve týchto najmenších školákov. 

      Po krátkej odmlke, spôsobenej pandémiou, aj tento rok bolo úlohou prvákov ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na nich slávnostný deň, o ktorý sa postarali deviataci. Celá škola, učitelia ako aj rodičia tak boli 2. júna  svedkami výnimočnej udalosti – pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“. V začarovanej Krajine zázrakov boli pre prváčikov pripravené úlohy, za splnenie ktorých dostali časť kľúča, pomocou ktorého vyslobodili milú a dobrú Alicu - pani riaditeľku, ktorú zakliala zlá kráľovná. Prváčikovia sa však museli spoľahnúť len na svoje vlastné sily, pretože nik iný, len oni mohli pomôcť zakliatej Alici. Presvedčili nás však, že sa už vedia popasovať s písmenkami a číslami, že vedia recitovať, spievať i tancovať.

      Po oslobodení Alice nasledoval Sľub prváka, v ktorom sa  všetci  zaviazali  svojim učiteľom  a rodičom k zodpovednému plneniu svojich povinností, k múdremu používaniu slov, k trpezlivosti, ako aj k tomu, že si budú navzájom pomáhať. A tak mohli byť žiaci 1. A, 1. B, 1. C  prijatí do „cechu školského.

      Prváci zožali od pani riaditeľky pochvalu za svoju šikovnosť a deviataci za skvelú prípravu podujatia.

      Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  okrem  vedomostí  zažili i kopec  radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Hoci zdolávanie prekážok občas trochu bolí, vydržte, veď to za to stojí!

      Učitelia Vám môžu otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíte sami.

       

     • Medzinárodný deň detí

     • Na Medzinárodný deň detí sa nám ušlo pekné počasie a preto sme sa rozhodli stráviť tento deň v prírode. Každý ročník sa presunul na dohodnuté miesto, kde prebiehal program tried. Pani učiteľky a pani asistentky si pre žiakov pripravili rôzne aktivity, súťaže a hry, čím sa postarali o kopu zábavy a zážitkov, aby skrášlili deťom "ich deň". Ráno sme si vyzdvihli sladkosti, ktoré venovalo ZRPŠ a neskôr zmrzlinu, ktorú nám venoval pán starosta Marián Murín. Preto sa touto cestou chceme poďakovať ZRPŠ a pánovi starostovi. 

      Deti sa tešili opekačke, súťaženiam a spolupracovali ako tím, čím sa budovala atmosféra v kolektíve i medzi triedami. 

     • Mlieko do škôl

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 02.06.2022 (štvrtok) sa uskutoční výdaj Brejkov z projektu "Mlieko do škôl" v čase 12:00 - 15:00 pred vchodom do športovej haly (oproti školskej jedálni).

      Na Brejky má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Dôrazne Vás prosíme o prevzatie v stanovenom termíne!

      Ďakujeme za porozumenie!

      S pozdravom vedúca ŠJ.