• Oznam

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že dňa 22.02.2022 (utorok) sa uskutoční výdaj Brejkov z projektu "Mlieko do škôl" v čase od 12:00 - 15:00 v školskej jedálni.

      Na Brejky má nárok každý žiak bez ohľadu na dochádzku.

      Za mesiac február to predstavuje 18 ks na jedného žiaka. Preto Vás dôrazne prosíme o prevzatie v stanovenom termíne.

      Ďakujeme za porozumenie.

      S pozdravom vedúca ŠJ.

     • ŠIKANA A KYBERŠIKANA "POVEDZ TO NAHLAS" /15.2. - 16.2.2022/

     • Šarvátka, ignorancia, krivda, autorita, nespravodlivosť, nadávky, agresivita, agresor...                                                                 Šikana - stretol sa s ňou azda každý z nás – či už v úlohe obete alebo pozorovateľa, či dokonca agresora. Alebo aspoň len tak z počutia. Šikana trápi nejedno dieťa a neraz zostáva dlhé mesiace i roky skrytá. 

      Šikanovanie a kyberšikanovanie je rozšírené aj na školách na Slovensku, pričom miera jej výskytu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšila. Aj kvôli tomuto zisteniu sme sa rozhodli na našej škole usporiadať prezentáciu na tému Šikanovanie a kyberšikanovanie ,, POVEDZ TO NAHLAS,,    

      Dôraz kladieme  najmä na to, že práve deti sa môžu napokon postarať o to, aby sa všetci zas v triede cítili bezpečne a dobre. Preto je veľmi dôležité, aby si deti vedeli včas uvedomiť, že niečo nie je v poriadku, že sú šikanovaní.

      Čo to šikanovanie/kyberšikanovanie  vlastne je, ako rozpoznať šikanu, ako sa zachovať v prípade, že sa staneme svedkom šikany...?  Odpovede na  rôzne otázky sa žiaci mohli dozvedieť prostredníctvom prezentácie a aktivít, ktoré pripravili žiaci 8.A., ktorým aj zároveň ďakujeme.

     • Valentín - 14.2.2022

     • 14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Je to deň, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Získal si obľubu najmä preto, že je spojený s láskou a citmi. Práve v tento deň otvorene prejavujeme náklonnosť tým, ktorých máme radi,  na ktorých nám záleží. K Valentínovi neodmysliteľne patrí aj valentínska pošta.

       Aj na našej škole mali žiaci možnosť potešiť niekoho blízkeho a napísať mu pár milých slov. Pošty bolo neúrekom. Valentínky  potešili a vyčarovali úsmev na tvári všetkých obdarovaných.

      Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.

     • Lyžiarsky výcvik pre 7. ročník - 7.2.2022 do 11.2.2022

     • Lyžiarsky výcvik sa konal po dvoch rokoch pauzy. Žiaci 7. ročníka mali možnosť užiť si ho na svahu v Nižnej (SKI Uhliská). Celý týždeň boli ubytovaní v hoteli Arman, kde mali veľa aktivít – wellness, večerné filmy, prednášku s horským záchranárom, aj program žiakov podľa skupín na kurze. V piatok mali žiaci súťaž v slalome podľa skupín, do ktorých boli v prvé dni zaradení. Všetci si lyžiarsky výcvik poriadne užili a naučili sa základy lyžovania, či zdokonalili svoju techniku.

     • Ypsilon – slovina je hra

     • https://www.ypsilonsutaz.sk/img/ypsilon_logo.png

      Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

      Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu.

      Súťaže sa zúčastnilo i 31 našich žiakov.

      YPSILON - výsledky:

      10 žiaci z celkového počtu 31 dosiahli 100% úspešnosť, 17 dosiahli úspešnosť 90-99%, 4 dosiahli úspešnosť 64-89%.

      Súťažiaci s úspešnosťou 80% a viac dostanú diplom. Všetci súťažiaci budú ocenení malým darčekom. Žiačka 8.A – Vaneska Bjaloňová získala fitness náramok.

      Ďakujeme deťom za úspešnú reprezentáciu školy!

       

       

     • Dejepisná olympiáda - 9.2.2022

     • 9.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali Matej Serdel (6.A), Marko Kapičák (7.A) a Gregor Jurčák (9.A). Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Matej Serdel získal v kategórii F1. miesto, Marko Kapičák v kategórii E2. miesto a postupuje do krajského kola. Všetkým blahoželáme!

       

       

     • Svetový deň pre bezpečný internet - 8.2.2022

     • V utorok 8. februára 2022 sme si  pripomenuli SVETOVÝ DEŇ PRE BEZPEČNÝ INTERNET. 

      V dnešnej dobe nachádzajú žiaci na internete miesto, kde môžu nájsť odpovede na svoje zvedavé otázky a takisto uplatniť svoju tvorivosť. Vo vzdelávaní si však uvedomujeme aj určité nástrahy, ktoré našim žiakom na internete hrozia, a preto ich učíme, aby pri používaní online médií dokázali kriticky uvažovať. 

      Bezpečnosť na internete, alebo e-bezpečnosť, zahŕňa základné princípy používania online nástrojov a zdrojov. 

      Žiaci  si o bezpečnosti na internete pripomenú na vyučovacích hodinách informatiky, na triednických hodinách, taktiež formou prezentácie a besedy s kpt. Mgr. Šándorom Tiborom – KYBERŠIKANA. V prípade záujmu si tiež môžete pozrieť zaujímavé videá, ktoré vám poradia, ako sa chrániť pri používaní internetu.

      Linky na svetový deň pre bezpečnosť internetu

      1. ZMUDRI – Čo vie o tebe internet? - https://www.youtube.com/watch?v=InHj-StVTCY
      2. Video pre rodičov/na zverejneniehttps://www.youtube.com/watch?v=3OXUefZDxy4

      Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti. Mnohé spoločnosti podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia.

     • Usmernenie k prijímaciemu konaniu na školský rok 2022/2023

      • Forma podania prihlášky na školský rok 2022/2023 bude elektronicky/papierovou formou
      • Vyplnenú prihlášku elektronicky/papierovou formou odošle/doručí zákonný zástupca škole do 14.03.2022
      • SŠ odošle/doručí do 20.3.2022

      K prihláške zákonný zástupca doplní povinné prílohy.

      Povinné prílohy:

      • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - len niektoré odbory
      • Správa z diagnostického vyšetrenia -  týka sa integrovaných žiakov
      • Potvrdenie národného športového zväzu - predkladá talentovaný žiak, ktorý sa hlási na športovú školu
      • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo - žiak, ktorý sa hlási  na športovú školu
      • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - vydáva lekár špecialista
      • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania
      • Kópie diplomov z olympiád (nepovinná príloha)

       

      Niektoré prílohy si môžete stiahnuť zo stránky  ministerstva školstva priamo tu.

       

      Návod na podanie elektronickej prihlášky nájdete tu.

      • Rodičovské združenie pre 9. ročník sa uskutoční vo februári, o termíne Vás budeme informovať.

      Mgr. Dana Veselovská