• December v ŠKD

     • December je neoddeliteľne spojený s príchodom Mikuláša a Vianoc a preto sa netreba čudovať, že aj väčšina decembrových podujatí je venovaná tejto sviatočnej tematike. Výnimkou nie je ani náš školský klub. Predvianočná atmosféra zavládla v triede ŠKD príchodom Mikuláša. Vystrihovali Mikulášske čižmičky, ba dokonca druháci napísali aj list Mikulášovi.

      Pri počúvaní vianočných piesní a kolied deti vytvárali zimné ozdoby, kreslili snehuliakov, sobíkov a vyzdobili vianočný stromček.

      Ako tradične k Vianociam nemôže chýbať pečenie medovníkov a vianočný punč. Deťom sa vykrajovanie a pečenie medovníkov veľmi páčilo a ešte viac chutilo.

      Okrem týchto činností sa deti venovali aj oddychovým činnostiam, skladali puzzle, pozerali vianočné rozprávky a rozprávali sme sa o vianočných tradíciách u nás aj vo svete.

       

     • Urobme krajšie Vianoce!

     • Vianoce sú časom zdieľania lásky,

      časom, keď slávime Ježiškovo narodenie,

      časom, keď všetkých potešíme darčekmi.

      Vianoce sú časom, keď sa meníme na lepších ľudí.

      Je to čarovný čas, keď sme ľudskejší a  priateľskejší.  Vieme v našich srdciach nájsť miesto pre Božie dieťa, ale i pre tých, ktorí majú život trošku alebo viac komplikovaný.

      I my, zamestnanci školy, sme otvorili svoje srdcia a pomohli sme nielen slovami, ale i krásnym skutkom. Pre mamičky a ich deti z Krízového centra sv. Hildegardy v Rabči sme nachystali mnoho praktických (užitočných)darov, ale i darčeky, ktoré potešia srdiečko i dušu.

      Najväčšou odmenou je krásny pocit ľudskej spolupatričnosti.

      Vedenie školy z celého srdca ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby aj iní mali šťastné Vianoce, ale najmä p. uč. Martinke Rončákovej za zorganizovanie tejto akcie.

     • Mikuláš navštívil i krízové centrum

     • V adventnom období je prvým radostným  detským dňom sviatok sv. Mikuláša. Mikuláš nezabúda na žiadne deti, ani na tie, ktoré žijú mimo svojho pôvodného domova. Sv. Mikuláš s anjelom naplnili v našej škole svoje veľké vrece množstvom balíčkov pre deti z Krízového centra sv. Hildegardy v Rabči. Balíčkami rozžiarili oči malých obyvateľov tohto centra.

     • Vianočné aktivity

     • V rámci vianočných aktivít  4.A vyrábala vianočné ikebany. Presvedčili sa o tom, že to nie je ľahká práca, ale zvládli to všetci na 1! Naše práce si prišla osobne pozrieť aj p. riaditeľka.

     • Projekt z vlastivedy

     • V 3.A sa žiaci zúčastnili projektového vyučovania z vlastivedy do záverečnej práce Lenky B. Vyskúšali si na vlastnej koži rozdiel medzi miernym a prudkým kopcom, na postupe zakreslovania predmetov z rôznych strán a modelovaní (vrstvení) kopca, na ktorom boli. Vyučovanie sa im veľmi páčilo a študentke Lenke ďakujeme za nové zážitkové učenie.

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub, že v piatok, 17.12.2021, bude zatvorený.

     • Mikuláš

     • Do našej Základnej školy a škôlky zavítali 6.12. Mikuláš s anjelom, aby dobrým deťom a zamestnancom školy rozdali darčeky v podobe sladkostí. Našťastie sa našli len dobré deti a teda čerta nebolo treba. Mikuláš vyčaril deťom úsmev na tvári, ktorý síce pod rúškom nebolo vidieť, ich žiarivé očká to prezradili. Veríme, že budúci rok k nám zavíta opäť a nebude chýbať na druhom stupni ZŠ, ktorý nám v škole chýbal pre pandemickú situáciu covid-19. Ďakujeme sv. Mikulášovi, anjelovi, pánovi starostovi, Rodičovskému združeniu a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na zrealizovaní tejto akcie.

     • Adventné aktivity 1.A - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok? V 1. A to Trpaslíci a ich rodičia vedia - veľa lásky!

      Pomáhame a potešíme seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček. Vyčaríme tak úsmev a zahrejeme pri srdci nezištným činom.  

      Ďakujem všetkým ochotným rodičom žiakov z 1.A, ktorí sa ochotne a s nadšením zapojili do tejto adventnej aktivity!

      Mgr. Marcela Šimove (triedna učiteľka)

     • Staroveký Egypt hravo

     • Dejepis je predmet, ktorý by mal deti postupne previesť jednotlivými historickými obdobiami – od praveku až po súčasnosť. Niektoré obdobia histórie sú pre deti zaujímavé, iné menej. Šiestaci si spestrili klasické vyučovanie hravou aktivitou, pri ktorej sme si vysvetlili, ako prebiehal proces balzamovania a mumifikácie v starovekom Egypte. Čakala nás i praktická ukážka, tú nám však prekazilo dištančné vyučovanie.

     • November 2021 v ŠKD

     • Počas novembra sme sa v jednotlivých školských kluboch pristavili pri viacerých zaujímavých témach. Nakoľko sme začali mesiac dušičkovou oktávou, boli sme sa pomodliť pri kríži a vytvorili sme spomienkový plagát pre našich blízkych.

      Ďalšou zaujímavou témou bolo Naše telo. Zaujímalo nás, z čoho sa skladá ľudské telo, načo nám slúžia jednotlivé orgány, ale aj to ako je možné, že všetko drží pohromade. Žiakov táto téma veľmi zaujala a využili svoju kreativitu aj pri tvorbe projektov. Okrem vzdelávacej časti sme mali aj pohybovú časť, v ktorej sme si precvičili telo a aj svoje pľúca. 

      V závere tohto mesiaca nás čakal advent a preto sme spoločnými silami vytvorili krásne adventné vence. Pomedzi tieto a mnohé ďalšie zaujímavé témy a rozhovory sme sa spolu hrávali spoločenské hry a oddychovali.

       

     • Adventné aktivity 1. A triedy

     • Čaro Vianoc sa blíži. Trpaslíci z 1.A to vedia. Zdobia stromček, tvoria ozdoby, dokonca už stihli napísať list Ježiškovi. Vyrobili si adventný veniec, ktorý si zobrali do svojich domovov. Dozvedeli sa zaujímavosti o advente. Teraz v 1. adventnú, železnú nedeľu si zapálime sviečku s názvom Nádej. Sviečky symbolizujú štyri týždne do Vianoc, pričom na každú nedeľu sa zapáli jedna, až nakoniec horia všetky štyri. A potom už príde Ježiško.