• Prerušenie prezenčnej výučby na II. stupni

     • Vážení rodičia,

      vyhláškou RÚVZ (viď príloha) so sídlom v Dolnom Kubíne sa s účinnosťou od 30.11.2021 uzatvára vyučovanie v prezenčnej forme 5. - 9. ročníka. Výučba bude prebiehať dištančne podľa rozvrhov tried. Ďalšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

     • Adventný veniec - posvätenie - 25.11.2021

     • Štyri sviečky horeli na adventnom venci. Horeli tak tíško, že bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť.

      Prvá sviečka vzdychla a povedala:

      „Volám sa MIER, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú."

       

      Jej svetlo bolo čím ďalej, tým menšie, až napokon zhaslo.

       

      Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala:

      „ Volám sa VIERA. Tiež som zbytočná, ľudstvo nechce o Bohu vedieť, nemá cenu, aby som svietila."

      Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla.

      Ticho a smutne sa prihlásila o slovo tretia sviečka. „Volám sa LÁSKA, už nemám silu, aby som horela. Ľudia ma odstavili stranou, vidia len sami seba. Nevidia nikoho iného, koho by mali mať radi."

      A s posledným zablikaním zhasla aj táto sviečka.

      V tom vošlo do miestnosti dieťa. Pozrelo na sviečky a povedalo „Vy musíte svietiť!"

      A takmer sa rozplakalo.

      V tom sa prihlásila o slovo štvrtá sviečka a povedala „ neboj sa pokiaľ svietim ja, môžeš zapáliť ostatné sviečky. Volám sa NÁDEJ."

      A tak od tej sviečky napokon dieťa zapálilo ostatné tri.

      Plameň nádeje by nikdy nemal v našom živote zhasnúť.

      Každý z nás by mal plameň mieru, viery, lásky a nádeje udržiavať.

       

      Ďakujeme za posvätenie adventného venca pánovi farárovi Juríkovi a za zhotovenie venca pani vychovávateľkám Katke Ďurčákovej a Paťke Podstrelenej.

       

      Želáme všetkým požehnaný adventný čas!

       

     • Jeseň v ŠKD

     • Nový školský rok 2021/2022 sa naplno začal aj v Školskom klube detí, v ktorom sme privítali našich nových členov, ktorí sa tu dnes už cítia ako doma. Po teplých slnečných dňoch prišli chladnejšie, a preto sme sa venovali vitamínom, ktoré sú dôležité pre naše zdravie. Deti si priniesli z domu ovocie a zeleninu, vytvorili sme košík plný vitamínov, spoznávali sme ovocie podľa hmatu, vône a chuti. Spolu s deťmi sme si pripravili chutný ovocný šalát, kde si deti vyskúšali čistenie ovocia, krájanie, miešanie, ale aj základy stolovania, či jednoduché umývanie riadu.

      Ďalšou celoklubovou témou bolo „ Bezpečne do školy“ – dopravné značky, kvíz s dopravnou tematikou, naučili sa základné pravidlá cestnej premávky, povinnosti chodcov a cyklistov. Poznatky, ktoré získali sa im určite hodia nielen pri ceste do školy a zo školy, ale aj vo svojom voľnom čase, aby nedochádzalo k nehodám a zraneniam.

      Okrem týchto činností sa deti venovali aj edukačným aktivitám, v ktorých si preverovali svoje vedomosti.

      Ani mesiac október nezaostával za mesiacom september v rámci akcií v ŠKD. Prvý októbrový týždeň v ŠKD sa unášal vo farbách jesene. Deti farbili, strihali, lepili,  ...Nechýbala im zručnosť, odhodlanosť a hlavne fantázia, ktorú DETI vložili do svojich prác.

      V ďalšom týždni sme si pripomenuli význam a potrebu úcty k starším a pri tejto príležitosti sme pripravili v rámci jednotlivých ŠKD rôzne darčeky pre starých rodičov, na znak toho, že ich máme radi a myslíme aj na nich. 

       

       

     • Medzinárodný deň školských knižníc - 25. 10. 2021

     • Dňa 25. 10. 2021 sa naša škola zapojila do súťaže Medzinárodný deň školských knižníc. 
      Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli gigant slovenskej literatúry a rodáka z Oravy P. O. Hviezdoslava. V tomto roku si pripomíname 100. výročie jeho úmrtia. Pre rozbor jeho tvorby sme sa rozhodli preto, lebo je dôležité žiakom pripomínať aj minulosť. Pripomenúť život danej doby, vzťahy medzi ľuďmi, uznávané hodnoty a podobne. Pre rozvoj každej spoločnosti je dôležité poznať minulosť, lebo aj rímsky učenec Cicero povedal, že poznávanie minulosti je „ učiteľkou života“.
      So žiakmi sme si v krátkom príhovore priblížili jeho život a tvorbu. Potom sme si všetci pozreli  jeho dielo Zuzanka Hraškovie. Filmové spracovanie vyvolalo u žiakov veľmi silné emócie. Žiaci sa o pocitoch porozprávali a vypracovali výstupy jednotlivých aktivít, ktoré robili spolu s pani učiteľkami v triedach.
      Žiaci 9. A triedy si pripravili pre žiakov prezentáciu, ktorá bola veľmi pekne spracovaná a zaujímavá. Žiaci 9. B triedy si zase pre žiakov pripravili kvíz, ktorý bol zábavný a výhercovia boli odmenení sladkosťami. Poďakovanie patrí aj Paľkovi Blažeňákovi, ktorý nám stvárnil osobnosť P. O. Hviezdoslava osobne. 
      Žiaci našej školy sú veľmi šikovní a s pani učiteľkami tvoria vždy super tím. Za spoločnú prácu a úsilie v súťaži im patrí veľké ďakujem.

     • iBobor - súťaž

     • Na našej škole bude v najbližších dňoch prebiehať informatická súťaž iBobor, o ktorej sa viac dozviete z plagátu a harmonogramu súťaže nižšie. Svoj súťažný kód a link na súťaž nájdu žiaci vo svojom žiackom Edupage konte. Súťažiacim prajeme veľa šťastia.