• OZNAM

     • Podľa najnovších informácií z MŠ SR, pre veľký záujem rodičov o testy na dobrovoľné samotestovanie žiakov doma, nebude možné v najbližších dňoch uspokojiť záujem všetkých škôl. Preto, keď budú samotesty znovu dostupné a budú sa distribuovať do škôl, budeme Vás informovať prostredníctvom triednych učiteľov.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks Ag testov na dobrovoľné samotestovanie v domácom prostredí. Záujem je potrebné potvrdiť do 25.8.2021 - triedni učitelia vás budú kontaktovať. O vyzdvihnutí testov Vás budeme informovať.  

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni na šk. r. 2021/2022, nech prinesú vypísaný zápisný lístok do 27. 08. 2021 (piatok) do Školskej jedálne.

      Strava pre deti v materskej škole je povinná.

       

      Cenník viď. príloha – Zapisny_listok_na_zverejnenie