• Úspechy našich žiakov

     • IJSO – Olympiáda mladých vedcov

      V postupovom kole na celoštátne finále IJSO,  Timea Mroceková, žiačka VII.B,  ktorá riešila experimentálnu úlohu - batéria z citrónu, sa z 97 súťažiacich umiestnila na peknom 47. mieste.   Riešiteľke k úspechu blahoželáme.

      Okresné kolo BIO D

      V okresnom kole biologickej olympiády, v teoreticko-praktickej časti, Lenka Tomašáková obsadila 4. miesto, Timea Mroceková 12. miesto. V projektovej časti našu školu reprezentovala Eva Straková, ktorá sa umiestnila na krásnom I. mieste. Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom blahoželáme.

      Krajské kolo BIO E

      V krajskom kole biologickej olympiády v odbornosti geológia, Terezka Knezovičová obsadila 3. miesto. Na súťaži predviedla svoje vedomosti o chránených geologických lokalitách na Slovensku a praktické skúsenosti s poznávaním a rozlišovaním hornín a minerálov. Blahoželáme.

      Celoslovenské kolo - ČOVH 2024

      V celoslovenskom kole astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach“ v Prešove našu školu úspešne reprezentoval Filip Triebeľ z V.B triedy. Z 24 súťažiacich na základe svojich vedomostí z oblasti astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, využitia kozmických prostriedkov a poznávania súhvezdí a hviezd, obsadil krásne 11. miesto. K úspechu blahoželáme.

       

     • Gu100 a Verka

     • 21.júna 2024 do školy zavíta baranček GU100 so svojou kamarátkou Verkou. 

      Pre ročníky 1. - 4. majú pripravené interaktívne predstavenie, do ktorého budú zapájať aj  detičky. Tematicky je predstavenie o priateľstve a odpustení, trvá 45-60 minút. Po programe bude  možné odfotiť sa s Gu100m, či kúpiť si pamiatkové predmety s Gu100m a tým podporiť tvorbu Televízie Lux. 

      Všetci sa veľmi tešíme. 

     • Cezpoľný beh žiakov a žiačok- okresné kolo

     • Dňa 6. júna 2024 naši starší žiaci ukončili bohatý program športových súťaží v tomto školskom roku súťažou v cezpoľnom behu, ktorá sa konala v Zákamennom. Školu reprezentovali žiačky Klára Bugajová, Nikolka Maláková a Mária Tomašáková a žiaci Matej Iglarčík, Martin Murín a Jožko Strakuľák a boli veľmi úspešní. Z jednotlivcov sa najviac darilo Márii Tomašákovej- 1. miesto, Kláre Bugajovej, Jožkovi Strakuľákovi- 4. miesto. V súťaži družstiev skončili dievčatá na 1. mieste a chlapci na 5. mieste. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Osobitne chceme poďakovať odchádzajúcim deviatakom, ktorí vždy ochotne veľmi úspešne reprezentovali našu školu na športových súťažiach. Nech sa vám darí aj naďalej. 

     • Medzinárodný deň detí - 2. stupeň

     • MDD  oslávili žiaci 2. stupňa tento rok na futbalovom ihrisku v Mútniku. Celá akcia sa niesla v duchu myšlienky: „Všetci spolu, slnko svieti pre všetky deti rovnako.“

      Pre deti boli nachystané rôzne športové i vedomostné aktivity. Žiaci sa presúvali na jednotlivé stanovištia a súbežne sa konali turnaje vo vybíjanej a futbale. Putovný pohár vo vybíjanej získali žiačky 8.A, putovný pohár vo futbale žiaci 9.A.

      Za každú aktivitu boli žiaci odmenení sladkosťami, ktoré nám venovali COOP Jednota Námestovo, Rodičovské združenie pri ZŠ Mútne, Výbor členskej základne COOP Jednota Mútne.

      Celý deň nám spríjemňovala hudba DJ Tomáša a deti mali možnosť zatancovať si. Počas celého dňa si deti mohli opekať.

      Záverečnou bodkou bola zmrzlina od Obecného úradu Mútne.

     • Bratislava – školský výlet 8. ročník

     • Hektický posledný májový týždeň uzavreli žiaci 8.A a 8.B návštevou hlavného mesta, Bratislavy.

      Ráno o 4:15 sme nasadli smer Bratislava. Pod Slavínom nás už čakala naša sprievodkyňa, Zuzka Paľová, naša bývalá žiačka, ktorá nás previedla mnohými významnými i menej známymi zákutiami Bratislavy. Prešli sme sa okolo budovy nášho parlamentu, popred Bratislavský hrad do hradnej záhrady, Žigmundovou uličkou sme zišli smerom k Dómu sv. Martina. V Dóme sv. Martina sme mali možnosť v tichu si prezrieť jeho interiér. Ďalej sme sa presunuli ku Grasalkovičovmu palácu, kde sme o 11:00 mohli pozorovať striedanie prezidentskej stráže,  navštívili sme prezidentskú záhradu. Presunuli sme sa na Primaciálne a Hlavné námestie, dotkli sme sa hlavy Čumila a pred hotelom Carlton a budovou SND sme si obzreli historické vozidlá, ktoré tam mali aktuálne zraz.

      V jemnom daždi sme prešli k Modrému kostolíku, kde nás už zastihol lejak, pred ktorým nás zachránil náš sprievodca Modrým kostolíkom. Kostol sv. Alžbety Durínskej v Bratislave  je známy aj ako "Modrý kostolík". Modrá farba zdobí steny i strechu kostola, patrí medzi najkrajšie secesné stavby.

      A konečne prišla pre deti najočakávanejšia časť dňa, návšteva nákupného centra Eurovea. Šťastné a spokojné deti podvečer nastúpili do autobusu a spievajúc sme docestovali domov.

     • Mútňanské rašelinisko – exkurzia

     • 28.5.2024, teda v utorok, sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili exkurzie na Mútňanské rašelinisko, ktoré patrí medzi chránené územia.  Bolo vyhlásené 30. novembra 1979 ako lokalita zachovalých močiarnych a slatinno-rašelinových fytocenóz so vzácnymi a ohrozenými druhmi flóry.
      Sprevádzala nás pani Ing. Zuzana Kertysová, zamestnankyňa CHKO Horná Orava, ktorá nás previedla rašeliniskom, ale zároveň nám porozprávala veľa zaujímavého o vzniku a živote na rašeliniskách. Porozprávala nám i o rieke Mútňanka, cez ktorú sme prechádzali.

      Zistili sme, že často obdivujeme krásy sveta, a nepoznáme miesta, ktoré nám ležia priamo pod nosom.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme rodičom, aby si prišli prevziať mlieko z projektu Mlieko do škôl od 11:00 do 15:00 hod. k športovej hale.

     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom, ktorých deti navštevujú školský klub, že v pondelok (3.6.2024) bude ZATVORENÝ!

     • OZNAM - prednáška o nelátkových závislostiach

     • Milí rodičia,

      v piatok 31.05.2024 po sv. omši (cca 19:00hod.) sa v kostole uskutoční prednáška p. Jána Pjenteka o nelátkových závislostiach (závislosti na počítačových hrách, gambling, sociálne siete..). Vo svojej prednáške bude vychádzať zo svojej vlastnej životnej skúsenosti s týmto typom závislosti. 

      Upozorní, ako včas rozpoznať a zabrániť závažným a nepriaznivým dôsledkom nelátkových závislostí. Poradí, ako rozumne tráviť voľný čas a ako získať zdravé životné návyky, ktoré sú veľmi dôležité v živote dospievajúceho človeka.

      Životná skúsenosť prednášajúceho môže pomôcť zachrániť životy ďalších!

      Ste všetci srdečne pozvaní!

     • Škola v prírode - 20. - 24. máj 2024

     • Žiaci štvrtého ročníka na týždeň vypli od školských povinností, zabavili sa, upevnili priateľstvá a aj sa niečo nové naučili v rámci školy v prírode. Počas týždňa spoznali život P. O. Hviezdoslava, vyskúšali si rôzne remeslá v Múzeu oravskej dediny, prekonali svoj strach v Brestovskej jaskyni a zažili čaro krásnej prírody na túre v Juráňovej doline. Nechýbala ani diskotéka, na ktorú sa všetci tešili. Počas celého týždňa zbierali groše, ktoré nakoniec vymenili za poklad v truhlici. Domov si odniesli okrem odmeny aj úsmev na tvári.

     • Noc s knihou - 2. ročník

     • Žiaci druhých ročníkov sa počas Noci v škole stali usilovnými včielkami. Svoje poznatky z prezentácií a z hodín Prírodovedy si mohli vyskúšať rôznymi zábavnými aktivitami, úlohami.  Spoznávali význam včelstva, usilovnosť robotníc, trúdov a samozrejme  kráľovnej.  Zoznámili sa s rozprávkovými knihami o  Včielke Máji, nakoniec ich sprevádzala aj do ríše snov.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že od 01.09.2024 pokračuje dotácia na stravu pre predškolákov, deti v hmotnej núdzi a žiakov 1. - 9. ročníka, preto Vás žiadame o prihlásenie detí, ktorí máte záujem o stravovanie. Prihlásiť sa musia všetky deti, aj tie ktoré sa už stravovali tento školský rok.

      Každý školský rok je potrebná nová prihláška (zápisný lístok a návratka).

       

      Rodič je povinný vypísať obidve tlačivá:

      1. zápisný lístok,
      2. návratku.

      Uvedené doklady nájdete TU.   

           

      Zápisný lístok aj návratku je potrebné vypísať, podpísať a doručiť do ŠJ p. Kondelovej do 30.06.2024.

     • Súťaž v skladaní Rubikovej kocky

     • V utorok 14.05.2024 sa štyria naši žiaci Terezka Straková (8.A), Sebastián Sekula (8.B). Dominik Straka (8.B) a Michal Straka (6.B) zúčastnili regionálneho kola v rýchlosti skladania Rubikovej kocky, ktoré organizovala Základná škola v Oravskom Veselom. V silnej konkurencii 52 žiakov sa náš Dominik Straka umiestnil na krásnom 3. mieste, pričom od striebornej pozície ho delilo iba pol sekundy! Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na súťaž o rok.

     • OZNAM - Mlieko do škôl

     • Oznamujeme rodičom, aby si teraz prišli prevziať mlieko z projektu Mlieko do škôl do 15:00 hod. k športovej hale.

     • Deň matiek

     • 5.5.2024 sa v našej športovej hale konal kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Žiaci 1.
      a 2. stupňa si pre svoje mamy, staré mamy, krstné mamy pripravili symbolickú kytičku uvitú
      z piesní, tancov, básní i scénok. Úvod programu patril malým heligonkárom pod vedením
      p.uč. Petra Kozoňa. Všetky mamičky potešili kvety, ktoré im venoval Obecný úrad Mútne.

     • Stavanie mája

     • Májová tradícia spojená s programom, ktorý si každý školský rok pripravia naši deviataci sa konala koncom apríla. Deviataci pre žiakov našej školy zatancovali ľudové tance, a potom všetky dievčatá zaviazali pestrofarebné stužky na vrcholec mája. Takto ozdobené máje postavili chlapci pri škole a škôlke, aby sa na naše tradície nezabudlo.

     • ŠKOLY AKTUÁLNE NEČELIA ĎALŠEJ HROZBE

     • Výučba na slovenských školách bude vo štvrtok plynule pokračovať. Polícia skontrolovala všetky školy, v ktorých bol nahlásený bombový útok.

      Podľa aktuálnych informácií nie sú v bezprostrednom ohrození, preto nie je nevyhnutné pristúpiť k ich zatvoreniu. V utorok bezpečnostné zložky zvažovali túto možnosť po tom, čo na všetky stupne škôl prišlo vyše 1 500 hlásení o bombovej hrozbe. Nové hlásenia už v súčasnosti neprichádzajú.

      „Ďakujeme všetkým riaditeľom, učiteľom a zamestnancom škôl za zodpovedný prístup a pomoc pri zvládaní krízovej situácie. Policajnému zboru patrí vďaka za profesionálne nasadenie, podporu a spoluprácu,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

      Zároveň sa poďakoval rodičom za pochopenie a dôveru. Zdôraznil, že bezpečnosť detí a zamestnancov škôl je pre vládu absolútnou prioritou.

     • OZNAM

     • V súvislosti s dnešnými udalosťami oznamujeme rodičom, že škola bude až do štvrtka rána uzavretá -  školské tašky žiakov ostávajú v triedach, žiaci sa k nim dostanú vo štvrtok. Rozvrh preto bude prispôsobený danej situácii. 

      Zároveň prosím žiakov, ktorí prišli ráno do školy na bicykloch, aby si ich prišli vyzdvihnúť.

      Vedenie školy

     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie ZŠ s MŠ Mútne oznamuje rodičom, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010 Z.z.

       udeľuje

      žiakom 1. - 9. ročníka základnej školy, deťom materskej školy, zamestnancom ZŠ, MŠ a školskej jedálne

      riaditeľské voľno dňa 07. mája2024 (utorok)

      z dôvodu nahlásenia bomby v objekte školy.

       

       Vedenie ZŠ s MŠ Mútne

     • OZNAM

     • Vážení rodičia a žiaci. Dnes sa už deti do objektu školy nevrátia, kým nebude skontrolovaný pyrotechnikom. O ďalšom postupe Vás budú informovať triedne pani učiteľky.