• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Okresné kolo

    • Gabriela Mlynarčíková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda - teoreticko-praktická časť · Okresné kolo · 2018/2019
    • Karin Bugajová

    • 3. miesto
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2018/2019
    • Erika Trajová

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - projektová časť · Okresné kolo · 2018/2019
    • Oliver Jurčák

    • 3. miesto
    • Športová streľba zo vzduchových zbraní · Okresné kolo · 2018/2019
    • Ester Jurčáková

    • 2. miesto
    • Atletický štvorboj · Okresné kolo · 2018/2019
  • Domáce kolo

    • Beáta Olašáková

    • 2. miesto
    • Športová streľba zo vzduchových zbraní · Domáce kolo · 2018/2019
  • 2017/2018

  • Regionálne kolo

    • Soňa Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Hyacinta Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Regionálne kolo · 2017/2018
  • Krajské kolo

    • Beáta Blažeňáková

    • 5.miesto
    • Biologická olympiáda v kategórii C - projektová časť · Krajské kolo · 2017/2018
  • Okresné kolo

    • Magdaléna Veselovská

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017/2018
    • Andrea Holubjaková

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017/2018
    • Patrícia Skutková

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017/2018
    • Marko Jozefjak

    • 1. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017/2018
    • Eva Jurčáková

    • 1. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant B · Okresné kolo · 2017/2018
    • Ester Jurčáková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Gabriela Mlynarčíková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Ľubica Veselovská

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Soňa Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2017/2018
    • Hyacinta Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2017/2018
    • Veronika Krišová

    • 2. miesto
    • Biolofická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018