• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Okresné kolo

    • Marko Kapičák

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Eva Straková

    • Cena poroty
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2022/2023
    • Eva Straková

    • Cena poroty
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2022/2023
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

    • 2. miesto
    • Florbal - staršie žiačky · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Ema Jurčáková

    • 1. miesto
    • Čo vieš o hviezdach? · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Nina Jurčáková

    • 1. miesto
    • Čo vieš o hviezdach? · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Karin Bugajová

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach? · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Hyacinta Boleková

    • 3. miesto
    • Čo vieš o hviezdach? · Regionálne kolo · 2021/2022
  • Krajské kolo

    • Karin Bugajová

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach? · Krajské kolo · 2021/2022
    • Marek Kapičák

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Martin Briš

    • 1. miesto
    • Slávik Slovenska · Okresné kolo · 2021/2022
    • Timea Vraňáková

    • 3. miesto
    • Slávik Slovenska · Okresné kolo · 2021/2022
    • Alžbeta Jozefiaková

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - teoreticko-praktická časť · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sofia Straková

    • 3. miesto
    • Biologická olympiáda - teoreticko-praktická časť · Okresné kolo · 2021/2022
    • Melisa Mroceková

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - projektová časť · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sofia Sára Tisoňová

    • 1. miesto
    • Geografická olympiáda - dištančná forma v kat. F · Okresné kolo · 2021/2022
    • Rozália Bugajová

    • 3. miesto
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2021/2022
    • Eva Straková

    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2021/2022
  • 2019/2020

  • Regionálne kolo

    • Nina Jurčáková

    • 1. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Regionálne kolo · 2019/2020
    • Marcela Jozefjaková

    • cena poroty
    • Šaliansky Maťko · Regionálne kolo · 2019/2020