• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Okresné kolo

    • Ema Kubalová

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2022/2023
    • Beáta Blažeňáková

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2022/2023
    • Stanislav Sadlák

    • 2. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant B · Okresné kolo · 2022/2023
    • Nela Veselovská

    • 2. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant B · Okresné kolo · 2022/2023
    • Filip Vaterka

    • 2. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant B · Okresné kolo · 2022/2023
    • Dávid Jaňák

    • 2. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2022/2023
    • Adrián Triebeľ

    • 2. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant B · Okresné kolo · 2022/2023
    • Alena Blažeňáková

    • 1. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2022/2023
    • Ema Jurčáková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Eva Straková

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Eva Straková

    • 1. miesto
    • Rozprávkové vretienko · Okresné kolo · 2022/2023
    • Jakub Špitál

    • 1. miesto
    • Rozprávkové vretienko · Okresné kolo · 2022/2023
    • Juraj Špitál

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
    • Eva Straková

    • 2. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
    • Filip Triebeľ

    • 1. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2022/2023
    • Martin Tomašák

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2022/2023
    • Filip Karliak

    • 3. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2022/2023
    • Adela Maruščáková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda v kategórii C - projektová časť · Okresné kolo · 2022/2023
    • Marko Kapičák

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - teoreticko-praktická časť · Okresné kolo · 2022/2023
    • Nina Jurčáková

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda v kategórii C - projektová časť · Okresné kolo · 2022/2023