• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017/2018

  • Okresné kolo

    • Katarína Krišová

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
  • Školské kolo

    • Natália Blažeňáková

    • 2. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017/2018
    • Ľubica Veselovská

    • 2. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017/2018
    • Lucia Kriššová

    • 3. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017/2018