• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Základná škola s DPH 31.12.2021 Základná škola 05.01.2022
  Faktúra Faktúra s DPH 31.03.2019 Základná škola 16.04.2019
  Faktúra Faktúra s DPH 30.06.2019 Základná škola 05.09.2019
  Faktúra Odberateľské s DPH 31.08.2022 Základná škola 09.09.2022
  Faktúra Základná škola s DPH 30.09.2020 Základná škola 18.10.2020
  Faktúra Základná škola s DPH 31.05.2019 Základná škola 04.06.2019
  Faktúra Školská jedáleň s DPH 31.05.2019 Školská jedáleň 04.06.2019
  Faktúra Faktúry s DPH 30.06.2022 Školská jedáleň 07.07.2022
  Faktúra Objednávka s DPH 31.05.2019 Objednávka 04.06.2019
  Faktúra Faktúra s DPH 31.05.2019 Sociálny fond 04.06.2019
  Faktúra Pokladňa s DPH 30.04.2019 Pokladňa 12.05.2019
  Faktúra Faktúry s DPH 30.06.2022 Základná škola 07.07.2022
  Faktúra Faktúra s DPH 30.04.2019 Základná škola 12.05.2019
  Faktúra Školská jedáleň s DPH 30.04.2019 Školská jedáleň 12.05.2019
  Faktúra Odberateľská faktúra s DPH 04.07.2022 Základná škola 07.07.2022
  Faktúra Školská jedáleň s DPH 29.01.2021 Školská jedáleň 01.03.2021
  Faktúra Faktúra s DPH 31.03.2019 Školská jedáleň 16.04.2019
  Faktúra Faktúry s DPH 31.08.2022 Základná škola 09.09.2022
  Faktúra Školská jedáleň s DPH 28.02.2021 Školská jedáleň 09.03.2021
  Faktúra Faktúra s DPH 30.04.2020 Základná škola 06.05.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/397