• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Zmluva o vykonaní odbornej praxe s DPH 31,08,2023 Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 06,11.2023
  Faktúra Základná škola s DPH 30.09.2017 Základná škola 07.11.2017
  Faktúra Školská jedáleň s DPH 30.09.2017 Školská jedáleň 12.11.2017
  Objednávka Objednávka s DPH 30.09.2017 Objednávka 12.11.2017
  Zmluva Pokladňa s DPH 30.09.2017 Pokladničné doklady 12.11.2017
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 06.10.2017 Zmluva 07.11.2017
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 09.11.2017 Zmluva 15.11.2017
  Faktúra Sociálny fond s DPH 30.11.2017 Sociálny fond 11.12.2017
  Faktúra Základná škola s DPH 30.11.2017 Základná škola 11.12.2017
  Faktúra Školská jedáleň s DPH 30.11.2017 Školská jedáleň 11.12.2017
  Faktúra Pokladňa s DPH 30.11.2017 Pokladňa 11.12.2017
  Objednávka Objednávka s DPH 30.11.2017 Objednávka 11.12.2017
  Zmluva Zmluva s DPH 12.12.2017 Zmluva 02.01.2018
  Zmluva Zmluva s DPH 15.12.2017 Zmluva 02.01.2018
  Zmluva Sociálny fond s DPH 29.12.2017 Sociálny fond 02.01.2018
  Zmluva Pokladňa s DPH 31.12.2017 Pokladňa 02.01.2018
  Zmluva Školská jedáleň s DPH 31.12.2017 Školská jedáleň 02.01.2018
  Zmluva Základná škola s DPH 31.12.2017 Základná škola 02.01.2018
  Zmluva Pokladňa s DPH 31.01.2018 Pokladňa 25.02.2018
  Faktúra Sociálny fond s DPH 31.01.2018 Sociálny fond 25.02.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/432