• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 06.10.2017 Zmluva 07.11.2017
  Zmluva T T Praktické vzučuvanie s DPH 24.09.2021 01.04.2022
  Zmluva Ochranné údaje s DPH 13.03.2018 Ochranné údaje 06.04.2022
  Zmluva Pokladňa s DPH 31.03.2022 Pokladňa 06.04.2022
  Faktúra Faktúry s DPH 01.04.2022 Školská jedáleň 05.04.2022
  Objednávka Objednávky s DPH 01.04.2022 Základná škola s MŠ 05.04.2022
  Faktúra Faktúry s DPH 01.04.2022 Základná škola s MŠ 05.04.2022
  Zmluva Plavecký výcvik s DPH 17.09.2021 01.04.2022
  Zmluva MPC s DPH 04.09.2021 ZŠ Mútne 01.04.2022
  Zmluva IT akadémia s DPH 15.10.2021 ZŠ Mútne 01.04.2022
  Zmluva IT akadémia s DPH 15.10.2021 ZŠ Mútne 01.04.2022
  Zmluva TT Praktické vyučovanie s DPH 30.09.2021 ZŠ Mútne 01.04.2022
  Zmluva Odborná prax s DPH 20.05.2021 Materská škola 01.04.2022
  Faktúra Školské mlieko s DPH 12.04.2022 Základná škola 24.04.2022
  Zmluva Mandát s DPH 18.07.2018 Základná škola 01.04.2022
  Zmluva KU Ružomberok s DPH 04.10.2021 Základná škola 01.04.2022
  Zmluva Edusteps s DPH 13.12.2021 Základná škola 31.03.2022
  Zmluva Edusteps s DPH 01.03.2022 Základná škola 31.03.2022
  Faktúra Školská jedáleň s DPH 15.03.2022 Školská jedáleň 20.03.2022
  Faktúra Základná škola s DPH 15.03.2022 Základná škola 20.03.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/430