• Znižujeme ekologickú stopu

     Aktivity žiakov, rodičov, ktorísa zapojili do výzvy a svoj voľný čas počas karantény venovali očisteniu prírody od stôp ľahostajných ľudí. Ich pričinením má príroda opäť šancu ľahšie dýchať a ukázať sa nám v plnej kráse.  22. apríla si pripomenieme Deň Zeme. No, vy ste svojim konaním ukázali, že každý deň je šanca na znižovanie ekologickej stopy.

      

     Kolégium Zelenej školy ZŠ s MŠ Mútne 

      

     Takouto troškou sa naše deti v sobotu 18.4.2020 zapojili do projektu. Vyčistili prebúdzajúcu sa prírodu od produktov moderného sveta, najmä plastov a skla, ktoré tam zanechali občania v priekopách v okolí nášho domu a futbalového ihriska v Mútnom.

     Deti boli veľmi "prekvapené" konaním ľahostajných ľudí, pre ktorých neexistujú smetné koše. Na úseku cca 1 km vyzbierali 2 veľké vrecia plastov a jedno 20 l vedro plné skla. No, zároveň sa potešili, že svojou prácou prinavrátili prírode jej krásu.

      p. Lenka Tomašáková

      

     Znižujeme ekologickú stopu. Dedko s ockom učia novú generáciu vysádzať les, ktorý je veľmi potrebné omladiť. Celá rodina zapojená do výzvy zbieraj smeti v areály Duľovského ihriska

      Ďurčáková Katarína

         

     20.4.2020  Čisté ihrisko, les i potok chcú mať všetci. K zbieraniu odpadu v okolí obce  Mútne –Dúľov sa pridali malí i veľkí žiaci. Nehundrali, pracovali, dokonca básničku poskladali.

      

     Triedenie je vážna vec,

     je ti koniec lenivec.

      

     Vyčar úsmev, napni líce, 

     zober vrecia, rukavice.

      

     Vzchop sa! Smeti zozbierané,

     do vreca ich všetky dáme.

      

     Naša Zem sa z toho teší,

     že sú čisté lúky, lesy.

      

     Urob kúzlo jeden, dva, tri 

     nech sa všetko napraví.

     Filip Ďurčák  II.B