• Konzultačné hodiny

    • Školský špeciálny pedagóg

     Mgr. Jana Brišová

     Mgr. Alexandra Rusnáková

      

     Kontakt:

     jana.brisova@zsmutne.sk

     alexandra.rusnakova@zsmutne.sk

      

     Konzultačné hodiny:

     Utorok a štvrtok od 13:00 - 14:30

     Konzultácie sú možné aj v inom čase podľa dohody.

      

     Miesto: 

     Nová budova - druhé poschodie