• Prezentácia o eko-aktivitách Zelenej školy 2019/2020: Aktivity_v_projekte_Zelena_skola_2019-2020.pptx

     Prezentácia o aktivitách Zelenej školy 2018/2019: Aktivity_v_projekte_Zelena_skola_2018-2019.pptx

     Prezentácia žiakov – Triedenie odpadu

     Na našej škole v triedach prebieha triedenie odpadu. Triedi sa papier, plasty, tetrapak, sklo, plechovky, vrchnáčiky. No, nie vo všetkých triedach je odpad správne vytriedený. Žiaci 8.B triedy – Soňa Boleková, Mária Jaňáková, AlexRončák a Andrej Mrekajvytvorili a dňa 18. – 19. decembra 2018 prezentovali svoju prácu „Triedenie odpadu“. Žiakom 1.-9.ročníka  vysvetlili a názorne predviedli správne triedenie a znižovanie  objemu odpadu jeho stláčaním.Pre motiváciu im predviedli výrobky vyrobené recykláciou triedeného odpadu. Kvízovými otázkami na záver si overili pozornosť svojich spolužiakov.

     Na našej škole v triedach prebieha triedenie odpadu. Triedi sa papier, plasty, tetrapak, sklo, plechovky, vrchnáčiky. No, nie vo všetkých triedach je odpad správne vytriedený. Žiaci 8.B triedy – Soňa Boleková, Mária Jaňáková, AlexRončák a Andrej Mrekaj vytvorili a dňa 18. – 19. decembra 2018 prezentovali svoju prácu „Triedenie odpadu“. Žiakom 1.-9.ročníka  vysvetlili a názorne predviedli správne triedenie a znižovanie  objemu odpadu jeho stláčaním.Pre motiváciu im predviedli výrobky vyrobené recykláciou triedeného odpadu. Kvízovými otázkami na záver si overili pozornosť svojich spolužiakov.