• Prehľad termínov v školskom roku 2022/2023:

      

     zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

     do 20.3.2023

      

     prvá fáza talentových skúšok na stredné športové školy

     21.3.-14.4.2023

      

     TESTOVANIE 9 – riadny termín

     22.3.2023

      

     TESTOVANIE 9 – náhradný termín

     4.4.2023

      

     1.kolo 1.termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy (2.fáza)

     28.4.-3.5.2023

      

     1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     4.5.-5.5.2023

      

     1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     9.5.-10.5.2023

      

     1.kolo 2.termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy (2.fáza)

     11.5.-15.5.2023

      

     TESTOVANIE 5

      v školskom roku 2022/2023 zrušené

      

     SŠ zverejní konanie druhého kola prijímacích skúšok

     do 6.6.2023

      

     2.kolo prijímacích skúšok na SŠ

     20.6.-21.6.2023