• Prehľad termínov v školskom roku 2023/2024:

     zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

     do 20.3.2024

      

     prvá fáza talentových skúšok na stredné športové školy

     25.3.-19.4.2024

      

     TESTOVANIE 9 – riadny termín

     20.3.2024

      

     TESTOVANIE 9 – náhradný termín

     4.4.2024

      

     1.kolo 1.termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy (2.fáza)

     26.4.-30.4.2024

      

     1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     2.5.-3.5.2024

      

     1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     6.5.-7.5.2024

      

     1.kolo 2.termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre stredné športové školy (2.fáza)

     9.5.-13.5.2024

      

     ODVOLACIE KONANIE po 1. kole prijímacích skúšok

      od 16.5.2024

      

     SŠ zverejní konanie druhého kola prijímacích skúšok

     do 6.6.2024

      

     2.kolo prijímacích skúšok na SŠ

     18.6.-19.6.2024

      

     ODVOLACIE KONANIE po 2. kole prijímacích skúšok

     od 20.6.2024