Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka s DPH 14.06.2024 Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola podnikania a služieb PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 14.06.2024
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 02.05.2024 Tomáš Hew Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 20.05.2024
Zmluva Sponzorská zmluva 100,00 s DPH 24.04.2024 COOP Jednota Námestovo, spojené družstvo, Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 02.05.2024
Zmluva 04042024/01 Zmluva o využívaní dátovej siete ORANET s DPH 04.04.2024 ORANET, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 15.04.2024
Zmluva 04042024/01 Zmluva o využívaní dátovej siete ORANET s DPH 04.04.2024 ORANET, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 15.04.2024
Zmluva Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 03.04.2024 Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s MŠ PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 03.04.2024
Zmluva Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 03.04.2024 Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s MŠ PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 03.04.2024
Zmluva Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 25.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s MŠ PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 25.03.2024
Zmluva Memorandum o partnerskej spolupráci s DPH 08.03.2024 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 15.03.2024
Zmluva Zmluva o dielo 140,00 s DPH 01.03.2024 Tomáš Hew Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 25.03.2024
Zmluva Darovacia zmluva 209,10 s DPH 28.02.2024 Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 01.03.2024
Zmluva Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku s DPH 19.02.2024 Tulipánik M s.r.o. Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 07.03.2024
Zmluva Zmluva o vykonaní odbornej praxe s DPH 02.02.2024 Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 14.03.2024
Zmluva 22312-NP-0268 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy s DPH 31.01.2024 Stredoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 06.02.2024
Zmluva PF/36/2024/27 Zmluva o spolupráci s DPH 26.01.2024 Základná škola s materskou školou Mútne Univerzita Matera Bala v Banskej Bystrici PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 01.02.2024
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb č. 1 7 800,00 s DPH 25.01.2024 LUNA s.r.o. Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 09.02.2024
Zmluva Darovacia zmluva 202,30 s DPH 22.01.2024 Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 24.01.2024
Zmluva Zmluva o zabezpečení odbornej praxe s DPH 17.01.2024 Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 01.03.2024
Zmluva Zmluva o zabezpečení odbornej praxe s DPH 17.01.2024 Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 09.05.2024
Zmluva Zmluva o zabezpečení odbornej praxe s DPH 17.01.2024 Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti PaedDr. Jana Murínová riaditeľka školy 01.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/430